Skip to content

Paskutiniame metų Tarybos posėdyje

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Gruodžio 21 d. įvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimti 29 sprendimai. Dalyvavo 20 tarybos narių. Posėdžio pabaigoje meras Laimutis Ragaišis visiems linkėjo gražių švenčių, kvietė dalyvauti renginiuose, dėkojo už konstruktyvų metų darbą, pasiūlymus. ,,Linkiu jums sveikatos ir taikos metų. Meilės, santarvės ir  darnos šeimose. Liniksmai sutikite Naujuosius Metus ir susitikime tolimesniam darbui…“, – sakė meras. 

Patikslintas 2023 m. rajono savivaldybės biudžetas. Kaip sakė Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Regina Gudelienė, tikimasi, kad pajamų planas bus įvykdytas, metai baigti be ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų.

Nemokamas važiavimas

Priimtas sprendimas, kuriuo vadovaujantis nuo 2024 m. sausio 1 d. visi keleiviai rajono reguliaraus vietinio susisiekimo autobusų maršrutais, vykdomais uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio, bus vežami nemokamai (su 100 proc. nuolaida). Tikimasi, kad tai pagerins gyventojų susisiekimo galimybes, padidins jų mobilumą, leis naudotis paslaugomis ir pasirinkti darbą toliau nuo savo gyvenamosios vietos.

UAB Ignalinos butų ūkis šiuo metu aptarnauja 30 vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų. 2022 m. iš keleivių, vykstančių šiais maršrutais, buvo surinkta 50,6 tūkst. Eur. Panašiai tiek reikės numatyti lėšų kitų metų savivaldybės biudžete. Keleivių nemokamas vežimas autobusais jau taikomas ir kai kuriuose kituose rajonuose.

Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centras

Tarybos sprendimu nustatyta, kad rajono savivaldybės sveikatos centras – įstaiga, pradėsianti veiklą 2024 m. balandžio 1 d., po reorganizavimo pabaigos, prijungus viešąją įstaigą Ignalinos rajono ligoninę prie viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos. Sveikatos paslaugas centras teiks kartu su funkcinio bendradarbiavimo būdu (bendradarbiavimo sutarčių pagrindu) prisijungusiomis įstaigomis: UAB „Kontravesta“ ir Ignalinos  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

Šiuo sprendimu užtikrinamas Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų paketas. Sveikatos centro veikloje gali dalyvauti visos sveikatos priežiūros įstaigos, kurios sudarys galimybę pacientams gauti valstybės laiduojamas (nemokamas)  asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei pacientas atitinka teisės aktuose nustatytas tokių paslaugų gavimo sąlygas, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai pacientams gali būti teikiamos mokamos ir (arba) brangiau kainuojančios asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nepriklausomai nuo Sveikatos centre dalyvaujančios įstaigos nuosavybės formos ir pavaldumo).

Rajono renginiai

Patvirtintas 2024 m. pagrindinių renginių Ignalinos rajono savivaldybėje planas. Jame suplanuotas 131 renginys. Tai ir tradiciniai atmintinų datų, kalendorinių bei reprezentacinių krašto švenčių renginiai, daugybė sportinių varžybų, veiklų, taip pat renginiai, skirti žymių šviesios atminties kraštiečių – Česlovo Kudabos 90-mečio, Irenos Seliukaitės 70-mečio – minėjimams. Vyks Aukštaitijos metams ir Lietuvių kalbos dienoms skirta konferencija, rugsėjo mėnesį  – Europos paveldo dienoms  skirta mokslinė konferencija „Pirmojo pasaulinio karo istorinio paveldo pažinimas, išsaugojimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“ ir fotografijų paroda „Pirmojo pasaulinio karo palikimas Ignalinos krašte“. Vidurvasario šventė vyks antroje liepos mėnesio pusėje. Artimiausia didesnė kraštą reprezentuojanti šventė – vasario 24 d. suplanuota Žiemos šventė „Trauk stintelę 2024“.

Savivaldybės administracijos struktūra

Patvirtinti rajono savivaldybės administracijos struktūra. Vietoj Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus būtų steigiami  du skyriai: Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius ir Infrastruktūros plėtros ir statybos skyrius. Vietoj Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus taip pat du skyriai: Investicijų ir strateginio planavimo skyrius bei Komunalinio ūkio ir turto valdymo skyrius. Iš dabartinių skyrių darbuotojai bus perkeliami į naujus skyrius atsižvelgiant į atliekamas funkcijas, paskirstant darbo krūvį.

Perduoti atliekų rūšiavimo konteineriai ir kibirėliai

Savivaldybės įmonei „Kompata“ perduotas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas – 30 vnt. (2,3 m3 tūrio talpos) tekstilės atliekų surinkimo konteinerių, bendra įsigijimo vertė – 39 567,00 Eur su PVM. Savivaldybės įmonei „Kompata“  taip pat perduota 40 vnt. 240 litrų talpos biologinių atliekų konteinerių, skirtų maisto atliekoms ir 2500 vnt. 7 litrų talpos maisto atliekų surinkimo virtuvėje kibirėlių. Bendra konteinerių ir kibirėlių įsigijimo vertė – 15 871,00 Eur su PVM. Konteineriai bus pradėti eksploatuoti ir kibirėliai bus dalijami 2024 m. pradžioje.

Kiti sprendimai

Priimti sprendimai dėl sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Ignalinos rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius, statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti sklypai Ignalinos rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

Patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas, jame – 240 kapinių.

Patvirtintos Ignalinos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės.

Pritarta, kad  Dūkšto globos namai dalyvautų projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras dalyvautų projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“, Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras dalyvautų projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“.

Autorės nuotr.

Tarybos posėdyje dalyvavo rajono seniūnai.

Redakcijos prierašas

Priėmus sprendimą dėl nemokamo važiavimo rajono autobusais ir keliais eurais pabrangus Butų ūkio paslaugų įkainiams, facebook’eprasidėjo komentarai, kad esą brangesniais įkainiais bus padengiami nemokamo važiavimo autobusais nuostoliai. Tarp šių dviejų teiginių nėra jokio ryšio. Butų ūkyje tris mėnesius dirbo savivaldybės auditas. Kadangi įmonė dirba nuostolingai, todėl nauji įkainiai buvo paskaičiuoti tokie, kad nuostoliai nedidėtų, o mėnesio pabaigoje rezultatai būtų bent nuliniai (be pelno, bet nenuostolingi). O nemokamas važiavimas autobusais – senas mero priešrinkiminis pažadas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here