Skip to content

Iškilmingame Padėkos vakare dalintasi gerumu ir meile

Lina RAGINYTĖ

Ignaliniečių svajonė nors trumpam pasijusti tarsi viena šeima – išsipildė. Gruodžio 28-ąją Kultūros centro kolektyvas sukvietė kultūros puoselėtojus: darbuotojus, saviveiklininkus, rėmėjus, partnerius ir draugus į Padėkos vakarą. „Tikriausiai nieko nėra vertingesnio kiekvieno iš mūsų gyvenime nei sveikata ir laikas. Šiandien Jūs esate čia, drauge, Jūs dalinatės savo laiku ir bendryste, gerumu ir palaikymu. Tai mums, Kultūros centro kolektyvui, yra ypatingai svarbu ir vertinga. Ačiū Jums už tai! Metų pabaigos šventinis laikotarpis – tai laikas, kada apmąstome besibaigiančių metų rezultatus, įsivertiname, planuojame ir svajojame apie ateinančiuosius – kokie jie bus, ką mes prasmingo ir vertingo nuveiksime, ne tik ką gausime, bet ir ką duosime, kuo dalinsimės“, – sakė Kultūros centro direktorė Asta Sieliūnienė. 

Atvykusius į renginį pasitikęs Angelas (Donata Šimkūnaitė) tik už šypseną dovanojo apkabinimų… Nieks nepraėjo pro šalį – norėjo būti apkabintas ir įamžintas fotografijoje asmeniniam albumui. Nėra įprasta ir lengva žmogui atsipalaiduoti ir mėgautis čia ir dabar, bet netikėtas Angelo pasirodymas akimirkai tarsi ištirpdė baimes, įtarumą, nepasitikėjimą. Įpratusiems gyventi nuolatinėje parengtyje, Angelo apkabinimas buvo žingsnis į stebuklų kupiną vakarą. 

Kultūros centro fojė pirmoji į gausų susirinkusiųjų būrį kreipėsi režisierė Jurgita Stalauskienė: „Šiandien susirikome čia, kad parodytume savo meilę Jums. Juk Kalėdų laikotarpis yra metas, kai sušyla širdys, kai namuose dega žvakutės ir kvepia eglutė, kai žmonės dalinasi gerumu ir meile.“

Vakaro vedėjos žodžiams tarsi paantrino meras Laimutis Ragaišis, dėkodamas visiems rajono kultūros puoselėtojams ir jų antrosioms pusėms už laiką, paramą, pagalbą bei supratingumą. „Jau nuo Advento pradžios matomos aktyvios Kultūros centro veiklos. Kolektyvui šie metai buvo virsmo metai, vyko šiokių tokių pasikeitimų, bet iš džiugių ir šviesių veidų matau, kad esate patenkinti nauja vadove. Mieste ir rajone dauguma kultūrinių veiklų yra jūsų visų nuopelnas ir džiaugiuosi, kad viskas vyksta sklandžiai. Ačiū Jums visiems, taip pat ir saviveiklininkams – už laiką, kurį skiriate Ignalinos kraštui, jo žmonėms garsindami Ignalinos vardą tiek šalyje, tiek užsienyje. Tikiuosi, kad išlaikysite branduolį ir kursite petys į petį, ranka į ranką“, – sakė meras. 

Scenoje nutūpęs Angelas kartu su direktore A. Sieliūniene pažėrė visą gausybę padėkų ženklų, atminimo dovanėlių ir Kalėdomis kvepiančių gėlių. 

Direktorė sakė, kad Kultūros įstaigos veikla nėra tik tai, kas matoma renginiuose, scenoje. Tai ir sudėtingi sprendimai, ir strategavimas, finansavimo planavimas, personalo klausimai, turto valdymas, dokumentų ir teisės aktų, reglamentuojančių šias sritis, gausa. Kultūrinė veikla yra sėkminga, darbuotojai jaučiasi gerai, gali išskleisti savo gebėjimus ir kūrybiškumą, kada visos šios sritys veikia sklandžiai ir racionaliai, kada yra konsultacinė pagalba ir mūsų rūpesčių, poreikių supratimas čia ir dabar. 

„Noriu įteikti bene gražiausią lietuvišką žodį AČIŪ, kuris toks trumpas, tačiau toks talpus… Pirmąjį mūsų padėkos ženklą teikiu Ignalinos rajono savivaldybės merui Laimučiui Ragaišiui. Savivaldybės vicemerą, kuruojantį kultūros sritį, Imantą Umbražiūną kviečiu priimti nuoširdų mūsų kolektyvo AČIŪ. AČIŪ teikiu savivaldybės administracijos direktoriui Vidui Kreivėnui – vadovui su didžiule institucine atmintimi ir neaprėpiama išmintimi. Savivaldybės administracijoje yra žmogus, kuris visada su mumis, kuris neriboja savo rūpesčio kultūra darbo valandomis – kviečiu Rasą Juodagalvienę ir perduodu AČIŪ“, – dėkodama sakė direktorė. 

Padėkos ženklai įteiki ir kultūrinių projektų, renginių, mėgėjų meno veiklos rėmėjams.

„Visada gera, kai kraštiečiai, labai mylintys Ignaliną, finansiškai prisideda prie kultūros centro organizuojamų renginių. Vienas iš jų – medicinos mokslų daktaras, gydytojas periodontologas, UAB „Vilniaus implantologijos centro klinikos“ Vilniuje įkūrėjas, mokslininkas ir mokytojas odontologijos srityje, be to – buvęs biatlonininkas, didelis sporto entuziastas, buvęs Ignalinos šokių kolektyvo narys Algirdas Puišys. Ne tik miesto didžiąsias šventes, bet ir renginius rajono Kultūros centro padaliniuose nuoširdžiai remia UAB „Birvėtos tvenkiniai“ ir jos vadovė Edita Brukštuvienė. Ne tik prie miesto švenčių, bet ir tęstinės kolektyvų veiklos finansiškai prisidėjo UAB „Pjūklininkas“ ir jos vadovas Piotr Ivanov.

Ignalinos rajono kultūros centras turi net 15 padalinių, tad prisidėjimo prie renginių tikrai reikia dažnai. Nuoširdus ačiū Aleknų šeimos ūkiui (Valerija Aleknienė), kuris remia ne vieną padalinį ir miesto renginius. Padalinių veiklą finansine parama stiprina UAB „Aura Power Developments“ ir jos vadovas Aistis Radavičius. Gera savame krašte turėti entuziastų, veiklių žmonių. Nuoširdus ačiū Artūrui Česliokui užfinansinę paramą Ignalinos rajono kultūros centrui ir kurį drąsiai būtų galima vadinti Daugėliškio renginių savanoriu ir mecenatu. Kai į šventes suguža daug svečių, visada mus gelbsti viešbutis „Lake and Library“ ir jos vadovas Artūras Subačius. Ačiū Jums už jūsų gerumą ir empatiją“, – rėmėjams dėkojo A. Sieliūnienė. 

Padėkos ženklus bei apkabinimų ir šypsenų glėbį gavo ir partneriai. 

„Džiaugiamės, kad apie mus rašo ir mūsų renginius anonsuoja laikraštis „Mūsų Ignalina“, nuoširdus ačiū steigėjui, vadovui Jonui Baltakiui ir visam laikraščio „Mūsų Ignalina“ kolektyvui. Visada smagu įsijungus Ignalinos TV matyti reportažus ne tik apie Ignalinos rajono naujienas, bet ir apie Kultūros centro vykdomą veiklą – renginius, laimėjimus, projektus. Ačiū tariame Ignalinos TV komandai. Sunkiausia gyvenime yra prašyti… Ačiū Ignalinos miesto seniūnijai ir seniūnui Valentinui Rumbučiui, kad niekada neišgirdome žodžių negalima, nepavyks, neįmanoma, neverta. Ir tik viena frazė nuskamba „kada reikia?“. Ačiū Jums labai. Kad atlikėjas būtų pakylėtas, net ir tiesiogine šio žodžio prasme, kad žiūrovas viską matytų, visada pagelbėja Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija. Gerbiamas Gedai Kukanauskai, ačiū už operatyvumą, palaikymą ir, žinoma, sceną. Sako, kaimynų nepasirinksi, bet kai turi tokius kaimynus kaip Ignalinos krašto muziejus, renginiai tampa tik geresni. Dėkojame direktorei dr. Reginai Mikštaitei-Čiučiurkienei. Kad apie Ignalinos kultūros centro renginius žinotų ne tik vietos ar rajono gyventojai, bet ir svečiai, nuoširdžiai dėkojame Ignalinos rajono turizmo informacijos centrui ir jo vadovei Joanai Lichadziauskienei. Ne vienerius metus bendradarbiaujame su Ignalinos rajono vietos veiklos grupės komanda. Didžiuojamės, kad mūsų teikiami ir VVG finansuojami projektai kuria pridėtinę vertę mūsų gyventojams, o Centras tokiu būdu prisideda prie rajono strategijos tikslų įgyvendinimo. Ačiū visai komandai ir vadovei Ligitai Smagurauskienei“, – vis vardino direktorė.  

Labai svarbu veikti su partneriais, kurie papildo, praturtina vieni kitus. Visai neseniai Ignalinos kultūros lauko žmonių vardai nuskambėjo per visą Lietuvą – dviem Ignalinos krašto kultūros moterims už ypatingus nuopelnus buvo įteiktos Kultūros ministerijos premijos. 

Prestižinių apdovanojimų proga kultūros paveldo puoselėtoją, folkloristę Sigutę Mudinienę ir rašytoją, žurnalistę Gintarę Adomaitytępasveikino Kultūros centro kolektyvas. 

Viena iš pagrindinių kultūros centro misijų – puoselėti etninę kultūrą, kuri pripažįstama kaip viena iš strateginių nacionalinio saugumo garantų, užtikrinti į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktos Dainų švenčių tradicijos tęstinumą, gyventojus įtraukti į kultūros vyksmą, ugdyti kultūrinį skonį ir auginti vis naujas kultūros vartotojų kartas. Direktorė dėkojo visiems Ignalinos rajono kultūros centro ir jo padalinių  kultūrininkams – mėgėjų meno kolektyvų vadovams, kolektyvų nariams, kurie savo asmeninį laiką skiria kultūrai ir tradicijai bei padėkos raštus įteikė Dainų šventės tradiciją tęsiantiems, aktyvią koncertinę veiklą bendruomenėse vykdantiems mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams: Elenai SkripkauskieneiFranciškai SkačkauskieneiValentinai SinkevičEmai TrapikieneiNeringai KirkilieneiDonatai Šimkūnaitei, Vidai Ksenzovienei. 

„Bendrystė, veikla vardan bendrų tikslų, savitarpio supratimas ir palaikymas, drąsa imtis naujų iniciatyvų ir žinoti, kad veikti ir suklysti yra vertingiau nei saugiai tiesiog būti – tai vertybės, kurios buria neabejingus, atsakomybę prisiimančius, drąsius ir savo srityse talentingus žmones. Jie lyg bitelės kiekvienas suneša savo medų ir tobulai užpildo didžiulį korį… Medus – bičiulystės simbolis. Centro kolektyvo vardu dovanoju šio gamtos sukurto stebuklo, po kruopelę surinkto žydinčiose Ignalinos krašto pievose, sunešto iš galingų liepų žiedų, mums brangiems, visada padėti pasirengusiems žmonėms: vicemerui Vaidotui Židanavičiui, mero patarėjams Indrei Gruodienei ir Dariui Lukoševičiui, Administracijos direktoriaus pavaduotojai Neringai Jefimovienei, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjai Gražinai Mackonienei, Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjai Reginai Gudelienei, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjai Editai Rastenienei, Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjui Ryčiui Kajėnui, Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei Linai Kovalevskienei, Muzikos mokyklos direktorei Birutei Paukštienei, Gimnazijos direktorei Valentinai Čeponienei, Švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriui Darginui Mikėnui,Viešosios bibliotekos atstovei Vidai Sekonienei“, – baigdama staigmenų ir dovanų lietų sakė A. Sieliūnienė.

Nuostabų gražių padėkos žodžių kupiną vakarą praturtino garsus iliuzionistas Mantas Wizard. Elegantiška magija ir intelektualus humoras vakarui suteikė prabangos pojūtį. 

Viskas, kas prasideda, kažkada pasibaigia. Pasimėgavę užkandžiais, pasidalinę įspūdžiais, pasigardžiavę mero dovanotu milžinišku tortu ir pasiklausę dėmesingumo sujaudintų Ceikinių moterų visiems skirtos dainos apie Naujus metus – visi skirstėsi į namus. Meilės nesumeluosi.   

Ignalinos TV ir Kultūros centro nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here