Skip to content

Sutiktas naujasis šaulių rintinės vadas

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Sausio 24 d. Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis ir vicemeras Imantas Umbražiūnas susitiko su Lietuvos šaulių sąjungos Plk. Prano Saladžiaus 9-osios rinktinės naujuoju vadu Jurandu Rusteika ir jo pavaduotoju Emiliu Astiku.

Naujas pareigas pradėjęs eiti Jurandas Rusteika savivaldybės vadovams pristatė savo planus plėsti šaulių veiklą ir gerinti padalinio infrastruktūrą, Ignalinos rajone įkurti Rinktinės mokymo centrą, įrengti šaudyklą, atitinkančią numatytus reikalavimus, didesnį dėmesį skirti šaulių patriotizmo, altruizmo ir kultūriniam ugdymui, pritraukti naujų narių. Aptarti planai Ignalinoje kurti atskirą Rinktinės kuopą. Naujajam vadui ir jo pavaduotojui linkėta garbingai eiti šias kilnias pareigas ir su jaunatviška energija bei užsidegimu sėkmingai įgyvendinti visus Lietuvai, jos ateičiai ir gynybai naudingus planus.

Šaulių sąjungos kūrėjo ir vado Vlado Putvinskio idėja buvo ta, kad kariuomenėje netarnavę civiliai, esant reikalui paėmę šautuvą į rankas galėtų ginti savo namus ir Tėvynę. Tarpukariu Lietuvos Šaulių namuose veikė 103 teatrai, daugybė orkestrų ir chorų, vyko šaulių mokymas. Dabar Šaulių sąjunga turi savo įstatymą, yra jaunieji, komendantiniai ir koviniai šauliai. Mokomasi pilietinės gynybos įgūdžių.

Ignalinoje gimęs ir gimnaziją baigęs atsrg. karininkas J. Rusteika dar mokykloje skatino jaunimą domėtis Lietuvos istorija, gynybos politika, įkūrė jaunimo organizaciją „Žaibo kumštis“. 2013 m. rugpjūčio 23 d. subūręs savanorių komandą įsteigė Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociaciją, kurios pagrindine veikla tapo aukštosios kultūros ir tarpukario Lietuvos karininkijos tradicijų puoselėjimas bei pilietiško ir patriotiško jaunimo ugdymas, skatinant pasirinkti valstybės tarnautojo ar Lietuvos kario kelią. J. Rusteika yra įgijęs teisės, viešojo administravimo, verslo administravimo MBA magistro laipsnius. J. Rusteika apdovanotas medaliais „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“, „Už pasižymėjimą“, J. K. Chodkevičiaus medaliu, Lietuvos policijos I-ojo laipsnio pasižymėjo ženklu „Už nuopelnus“.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here