Skip to content

„Visas turtas telpa širdyje…“

Renė JAKUBĖNAITĖ (Ignalinos kraštiečių klubo prezidentė)

Tokiu šiltu ir prasmingu moto „Visas turtas telpa širdyje…“ Ignalinos kraštiečių klubas pradėjo savo šių metų pradžios renginį Vilniaus mažajame teatre. Jau daugelį metų klubo nariai savo širdyse laiko meilę gimtajam kraštui, gražiausiam Lietuvos kampeliui – Ignalinai… O tai ir yra didžiausias turtas ir šita meilė vienija klubo narius ir visus kitus kraštiečius bei klubo draugus… 

Kraštiečių klubo renginį pradėjo „Linksmieji klasikai…“. Tai puikus muzikos virtuozų duetas – smuikininkas Zbignevas Levickis ir pianistas Daumantas Slipkus nuostabiais klasikos kūriniais linksmino, užbūrė, net gydė… Skambėjo Vivaldis, Mocartas, užvedantis klasikinės muzikos mišinys su puikia humoro doze… Muzikų dėmesio pakako visoje salėje sėdintiems, nes smuikininkas Zbignevas turėjo galimybę ir individuliai pabendrauti su visais muzikos garsais…

Kraštiečių klubą ir jo draugus atvyko pasveikinti Ignalinos rajono meras Laimutis Ragaišis, kuris palinkėjo klubui gražių ir prasmingų renginių 2024 m., pakvietė aktyviai dalyvauti Ignalinoje vyksiančiuose renginiuose, bendruose projektuose. Šiltai su kraštiečiais bendravo mero pavaduotojas Imantas Umbražiūnas, Seimo narys Gintautas Kindurys. Visada puikiomis idėjomis su kraštiečių klubo nariais dalinosi Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, klubo Garbės narys Vytenis Povilas Andriukaitis, kuris šį kartą ne tik rūpinosi „Bratkų“ skulptūros pastatymu, eiga, bet ir šiltai prisiminė skulptūros prototipą Vytautą Šerėną ir visai neseniai į Anapilį išėjusį skulptūros autorių Joną Grundą. Kraštiečių klubo susibūrimus visada aplanko ir pasveikina Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, diplomatas Remigijus Motuzas, sveikinimus atsiunčia Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, Ignalinos Garbės pilietis Česlovas Juršėnas, menotyrininkas, žurnalistas, Ignalinos kraštiečių klubo ambasadorius ryšiams su išeivija Saulius Pilinkus. Kraštiečiai labai šiltai sutiko Lietuvos šaulių sąjungos Utenos rinktinės vadą Jurandą Rusteiką, kuris pasidalino savo prasminga ir patriotiška veikla bei nutarė papildyti Ignalinos kraštiečių klubo narių sąrašą. Tikimės, kad jo plati ir įdomi veikla Lietuvai ir gimtajam kraštui pritrauks dar daugiau kraštiečių į klubo veiklą. To visiems linkėjo ir meras Laimutis Ragaišis.

Vakaro metu buvo paskelbtos tradiciškai teikiamos Ignalinos kraštiečių klubo nominacijos. Tai: 

„Metų geroji fėja“, kuria tapo klubo veiklos partnerio – Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus direktorė Jolanta Paškevičienė už dėmesį, supratimą ir bendrą darbą Rytų Lietuvos kultūros labui. 

„Metų idėjų generatorius“, kuriuo tapo klubo steigėjas ir valdybos narys Vygandas Čeponis už nuolatinį naujų sumanymų siūlymą ir įgyvendinimą. 

„Metų klubo išradingoji šeimininkė“, kuria tapo aktyvi klubo narė Nijolė Brazauskaitė už nuolatinį rūpestį išradingu ir skaniu savos gamybos saldžiuoju stalu klubo renginių metu.

„Metų politikas“ – juo paskelbtas Ignalinos savivaldybės meras Lamutis Ragaišis už puikų gebėjimą derinti politiką, kultūrą, ryšius su kraštiečiais ir bendruomenėmis.

Kraštiečių klubo nariai tą vakarą išsprendė ir vieną organizacinį klausimą – papildė klubo valdybą dar vienu nauju nariu. Pagal klubo įstatus Valdybą turi sudaryti 7 nariai, todėl vienbalsiai kraštiečiai nutarė naująja Valdybos nare paskirti aktyvią nuo pat klubo įsteigimo klubo narę Angelę Petrauskienę. Vakaro metu buvo daug bendraujama, tariamasi dėl ateities planų bei kokiomis priemonėmis visa tai galima bus įgyvendinti tiek Vilniuje, tiek gimtajame Ignalinos krašte. 

Dėkodami Vilniaus mažajam teatrui ir jo sielai, klubo valdybos pirmininkei Audronei Valivonienei, klubo nariai ir svečiai skirstėsi, žadėdami netrukus vėl susitikti…

Esu laiminga, turėdama garbę vadovauti tokių puikių, aktyvių, žingeidžių, labai savo gimtąjį kraštą mylinčių žmonių kolektyvui.

Visų renginio nuotraukų autorius – Saulius Vosylius, režisierius, kompozitorius, TV serialo „Giminės“ ir daugelio kitų filmų kūrėjas.

1 komentaras

  1. (ne)gerbiami Ignalinos krašto klubo nariai, kiek dar ilgai savo www puslapyje naudosite vogtas nuotraukas pažeidžiant autorines teises? Vien tik kad nuotrauką galima rasti internete, nereiškia kad ji stebuklingai tampa jūsų.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here