Skip to content

Apie Ignalinos Kolpingo šeimos projektą “Iš kartų lobyno“

Laima TETERIUKOVIENĖ

Atsiranda progų, kai yra puiki galimybė atsigręžti atgal ir įvertinti padarytą darbą, bet taip pat ir pasvarstyti apie būsimus tikslus. Prieš mus yra nauji iššūkiai, naujos galimybės ir naujos ambicijos. Tikiuosi, kad ir toliau, eisime šiuo keliu kartu, stiprindami savo bendruomenę ir prisidėdami prie Lietuvos gerovės (LKD dvasios vadovas kun. Jurgis Vitkovski).

Projekto “Iš kartų lobyno“ pirmas etapas jau baigtas, todėl atsirado proga įvertinti darbą, pasidžiaugti ir pasidalinti su skaitytojais nuveiktais darbais. Dar 2022 m. Lietuvos Kolpingo draugija skyrė paramą šiam projektui, ir galėjome vykdyti įvairias veiklas Ignalinos gimnazijoje, Ignalinos bei N. Daugėliškio parapijose. Džiaugiamės, kad užsimezgė bendradarbiavimas su N. Daugėliškio bendruomene. 

Šis mūsų projektas, buvo tęsinys anksčiau vykdyto projekto “Močiutės rūpestėliai“. Nuo 1993 m. Ignalinos parapijoje susikūrusi Ignalinos Kolpingo šeima rūpinosi šeimų gerove, vykdė įvairią edukacinę kultūrinę veiklą vaikams, paaugliams ir vyresnio amžiaus žmonėms, todėl ir buvo sukurtas socialinės gerovės projektas “Močiutės rūpestėliai“.

Tęsti projektą įtaką darė visuomenės socialinio gyvenimo, įvairūs globaliniai ir ekonominiai procesai. Vaikai ir paaugliai susiduria su daugybe iššūkių, kai modernėjant visuomenei keičiasi jų mąstymas, vidinės nuostatos, požiūris į žmogų, save ir pasaulį. 

Vyresnioji karta, sunkiau priimdama naujoves, išgyvena socialinio neteisingumo ir moralinio nuosmukio apraiškas, jaučiasi bejėgiai ką nors pakeisti. Daugėja nusivylimo, dabar ypač dažnai prarandami geri santykiai šeimoje, didžiulis bendravimo atotrūkis tarp kartų. Esama daug nesusikalbėjimo tarp tėvų, senelių ir vaikų. Išgyvenamos įvairios krizės, nesutarimai, priklausomybės.

Nemanau, kad išspręsime susidariusius nepalankius socialinius santykius ar problemas, bet kaip Adolfas Kolpingas deklaravo savo gyvenimu – galima imtis darbo ten, kur atsiranda liūdesys, skaudūs išgyvenimai, nesantaika, nesusipratimai ir pan. Jam užteko drąsos netobulumui: geriau pakeisti mažytę pasaulio dalelę, negu nedaryti nieko. Reikia pasistengti, “kad bent jau niūrus laikas dėl mūsų kaltės netaptų dar sunkesnis“ (A. Kolpingas).

Mūsų vykdyto projekto tikslas buvo kurti, ir kiek galima palaikyti tėvų, vaikų, senelių bendravimą. Dalinantis kūrybiniais sumanymais, keliaudami, lankydami parodas, dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse, dirbome, džiaugėmės ir buvome kartu. Įvairiose veiklose susitikdavo visiškai skirtingo amžiaus ir nepažįstami žmonės. Tuomet tekdavo lavinti susibendravimo įgūdžius, o pagrindinis metodas santykiams užmegzti buvo bendra kūrybinė veikla.

Projekto “Iš kartų lobyno“ veiklos buvo labai įvairios. Daugiau orientavomės į lietuvių tradicinius amatus. Tad mokėmės velti iš vilnos. Penktų, šeštų, septintų klasių mokiniai Ignalinos gimnazijos laisvalaikio erdvėje turėjo galimybę išbandyti sauso ir šlapio vėlimo būdus. Paskatinti gimnazijos technologijų mokytojos Danguolės Lamanauskienės, įgyvendinome dekoravimo idėją: spalvota vilna išpuošėme putplasčio burbulus, taip pagamindami žaislus, gimnazijos ir parapijos bažnyčios Kalėdų eglėms. 

N. Daugėliškio kaimo seklyčioje buvome pakviesti į edukaciją “Švelnioji vilna“. Darbas vyko kartu su senjorais ir buvo labai gera, kai galėjome džiaugtis darbo rezultatais.

Kita veikla projekto etape – šiaudinių sodų rišimas. Talkino buvusi technologijų mokytoja Danutė Zubrickienė. Ji vedė edukaciją “Šiaudinio sodo paslaptis“. Tai buvo šiaudinių sodų pradžiamokslis, kur išmokome paruošti šiaudus darbui, suverti figūras – reketukus, komponuojant įvairias formas. Vyko dar viena sodų rišimo edukacija, kurią vedė tautodailininkė iš Kauno Vilhelmina Raubaitė Mikelionienė šeštų, septintų klasių moksleiviams.

Dar viena, labai patikusi veikla – verbų rišimas. Vykstant Kaziuko mugei Ignalinos gimnazijoje, Kolpingo šeimos savanorė Ieva Žilėnienė mokė rišti verbas. Dar vasarą surinkti lauko žolynai sugulė į nuostabias verbų kompozicijas. Ne vienam iš suaugusių ir vaikų kilo noras išbandyti savo kūrybinius gebėjimus. Žinoma ne visiems sekėsi surišti verbą, bet visiems, kas atėjo, pavyko pasidžiaugti. Tą dieną buvo daromos verbos ir iš popieriaus. Čia jau savanoriais buvo vyresnių klasių mokiniai Vilija, Marija, Skaistė. Pievų žolynus į verbas pynėme ir su gimnazijos mokytojais, o mums talkino kolpingietė Vida Vaickuvienė.

Kiekvienais metais mokiniai prisideda prie akcijos “Pasveikink mokytoją ir pakviesk į šventę“. Jau visą rugsėjo mėnesį laisvalaikio erdvėje vyksta sveikinimo atvirukų gamybos dirbtuvėlės. Pasiruošime dalyvauja ir mokytojai. Akcijos kulminacija – sveikinimų įteikimas. Tai būna nepakartojamos akimirkos ir susitikimai su tais mokytojais, kurie dirbo gimnazijoje. Ir kaip vaikai sako – tuo metu “emocijos valdo“.

Turėjome galimybę keliauti. Aplankėme Ilzenbergo ir Krikštėnų dvarus. Lankėmės Tėvo Stanislovo parapijoje, ne kartą lankėmės Kauno kolegijoje, Lietuvos Kolpingo draugijos namuose.

Mūsų gimnazijos mokinės Greta Staliauskaitė, Liepa Garuckaitė, Vilija Brukštutė, Gintarė Malinauskaitė dalyvavo organizuotose paskaitose Kolpingo kolegijoje. Taip jos iš arčiau galėjo susipažinti su kolegijos veikla, aplinka, vadovais.

Šeši gimnazijos mokiniai dalyvavo dvejose Kolpingo draugijos stovyklose Troškūnuose: “Profesija – pilietis“ ir “Europa – mūsų pasirinkimas“.

Ne išimtis ir tai, kad mūsų Ignalinos Kolpingo šeima organizuoja mini stovyklėles – žygius pėsčiomis po Ignalinos apylinkes.

Ypač įsimintinos Kolpingo draugijos trisdešimtmečio minėjimo šventės. Per visus 2023 m. jubiliejų minėjome skirtingose Lietuvos šeimose. Buvome nuvykę susitikti su Alytaus, Kėdainių, Troškūnų, Kauno kolpingiečių šeimomis.

Jubiliejinis renginys vyko ir Ignalinoje. Viskas prasidėjo Šv. Mišiomis Ignalinos bažnyčioje. Po to apžiūrėję kolpingiečių velykinių darbų parodą, vykome į Palūšės Šv. Juozapo bažnyčią, kur kunigas Vidas Smagurauskas pasakojo įdomiausius istorinius faktus, apie architektūros elementus, svečiams įteikė atminimo dovanėles. Programos tikslas nebuvo pasilikti tik savo parapijoje. Kadangi, amžinos atminties Ignalinos Kolpingo šeimos pirmininkė A. Ramutė Rimšelienė kilusi iš Daugėliškio krašto, tai pagerbdami jos atminimą, renginį tęsėme N. Daugėliškio bendruomenėje. Bendravome, klausėme pasakojimų apie Daugėliškio kraštą, vyko duonos kepimo edukacija, kurią vedė bendruomenės pirmininkė Indrė Gruodienė. Susirinkę prie vaišių stalo, skanavome bendruomenės pirmininkės gamintą plovą, namuose keptą duoną. Pati esmė – nuoširdus bendravimas, pasidalinimas idėjomis, Ignalinos Kolpingo šeimos veiklos pristatymas ir tolesnių susitikimų apžvalga. Džiaugėmės vaikais ir jaunimu, kurie buvo kartu.

2023 m. spalio 14 d. Kaune minėjome Kolpingo draugijos veiklos Lietuvoje 30-ies metų sukaktį. Šventę pradėjome Šv. Mišiomis Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto didžiojo) bažnyčioje, vėliau grįžome į Kolpingo namus, kur programą lydėjo sveikinimai ir muzikiniai kūriniai. Vakarą vainikavo saksofono melodijos. Jubiliejiniame renginyje dalyvavo Lietuvos Kolpingo šeimos nariai, svečiai iš Lietuvos, Vokietijos, Šveicarijos ir Ukrainos. 

Kolpingo draugija Lietuvoje įvairiais būdais prisidėjo prie švietimo, socialinio darbo, skurdo mažinimo ir darbo rinkos problemų sprendimo. Draugija ne tik teikė materialinę ir finansinę paramą tiems, kam ji buvo labiausiai reikalinga, bet ir sugebėjo sudaryti sąlygas žmonėms tobulėti, mokytis ir dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Svarbu paminėti, kad Kolpingo draugijos veikla yra grindžiama krikščioniškomis vertybėmis, kurios yra stiprus mūsų veiklos pamatas. Šios vertybės yra ne tik mūsų draugijos pagrindas, bet ir stiprus rėmas visai Lietuvos visuomenei. Tai gi kiekviena veiklos sritis papildyta tikėjimo ir pasitikėjimo Dievo Apvaizda, todėl pagal galimybę, visada prisidedame prie veiklos Ignalinos ir N. Daugėliškio parapijoje.

Linkiu Kolpingo draugijai tęsti sėkmingą darbą, išsaugoti dvasią ir vertybes, kurios ją iki šiol puošė, ir toliau daryti didelę įtaką mūsų visuomenei (LKD dvasios vadovas kun. Jurgis Vitkovski).

Gera susitikti ir išgyventi bendrumą, kurį dovanoja laikas ir tęsiasi naujame projekto etape; “Gimtojo krašto istorijos vingiais“.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje