Skip to content

Kovo 11-osios išvakarėse rajone veikė apie pusantro šimto KGB agentų

Jonas BALTAKIS

1988 m. ruduo. Aplink – birželį gimusio Sąjūdžio šėlsmas, vyksta mitingai, žmonės pabudo ir keliasi. KGB ir jos agentai taip pat juda. Rajone jų veikia 140. Vieni užverbuoti prieš 5–15 metų, kiti ir Sąjūdžiui susikūrus nuėjo toms trims raidėms tarnauti. Rankose laikau Lietuvos KGB 6-ojo skyriaus viršininko pulkininko V. Miškinio 1988 m. spalio 31 d. raštą su žyma „slaptai“. Jo pabaigoje LTSR KGB pirmininko pavaduotojo generolo S. Caplino rezoliucija Ignalinos saugumo skyriaus viršininkui J. Bradauskui: „Draugui J. Bradauskui. Prašau imtis priemonių nurodytiems trūkumams pašalinti. 1988-11-04“.

Iš rašto aišku, kad plk. V. Miškinis tų metų spalio 27–28 d. lankėsi Ignalinoje, tikrino vietinio KGB skyriaus darbą su agentūra. Rašte rašoma: „Patikrinimo metu Ignalinos rajone veikė 140 agentų. Tarp KGB skyriaus darbuotojų jie buvo pasiskirstę taip: A. Rechtiuchas kuravo (globojo, dirbo su jais) 16 agentų, Starkovas – 22, V. Jefimovas – 21, A. Plungė – 14, V. Šimkus – 9, R. Doviakovskis – 29, E. Kilkus – 14, V. Bazarnovas – 4, A. Lesauskas – 6, J. Bradauskas – 5.

Agentūra dirbo: Ignalinos AE – 41 agentas, Vakarų statybos valdyboje – 33, karinių statybininkų daliniuose – 15, likusioje rajono teritorijoje – 51. Tarp darbininkų ir kolūkiečių dirbo 34 agentai, tarp tarnautojų – 87, tarp kariškių ir milicijos darbuotojų – 19, tarp pedagogų ir medikų – 12, tarp dvasininkų buvo 2 agentai. Pagal tautybę: 43 agentai buvo lietuviai, 69 rusai, 10 lenkų, 18 baltarusių, ukrainiečių ir kitų tautybių. Pagal „darbo“ stažą: iki 5 metų – 68, iki 10 m. – 44, 15 ir daugiau metų – 28 agentai.

Kai kuriuose objektuose sustiprinta agentūrinė veikla, sudarytos sąlygos konspiraciniam darbui. 1988 m. užverbuoti 6 nauji agentai (1987 m. – 12), konspiraciniam darbui su jais įsigyti 2 butai (iš viso jų yra 10). Būtina paruošti (užverbuoti) daugiau agentūros, dabar tuo tikslu dirbama su 32 galimais naujais kandidatais.

Tikrinant visų 140 agentų bylas nustatyta, kad dirbant su jais yra daug trūkumų. Tarp agentų yra žmonių, kurių dalykinės ir darbinės savybės neatitinka laiko reikalavimų ir kompetencijos. Iš agentų „Elia“, „Kravcovas“, „Mateika“, „Julius“, „Seibutis“, „Faustas“, „Pranas“, „Viktoras“, „Gena“, „Birčenka“, „Džonas“, „Grebniovas“ jau ilgą laiką negauta jokios informacijos. Su agentais ir kandidatais nesusitinka skyriaus vadovai (J. Bradauskas, A. Lesauskas). Ypač būtina sustiprinti agentūros darbą Vakarų statybos valdyboje ir kariniuose daliniuose, ten reikia įkurti dvi aktyvias agentų grandis, kurios perspėtų apie priešiškas akcijas, ypatingus įvykius, pasitaikančius incidentus Ignalinos AE 1 ir 2 blokuose.

Pokalbiai pravesti ir duoti nurodymai bei rekomendacijos su visais skyriaus operatyviniais darbuotojais“. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje