Skip to content

Kol kas potvynis dėl Padysnio HE negresia

Rajono savivaldybės informacija

Įvyko rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis. Jam pirmininkavo rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas, dalyvavo operacijų centro nariai: savivaldybės administracijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, rajono priešgaisrinės tarnybos, aplinkos apsaugos, maisto ir veterinarijos tarnybos, Ignalinos sveikatos centro atstovai. Taip pat kviestiniai asmenys: nuotoliniu būdu dalyvavo Raimondas Sakalauskas, Lietuvos aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas, atliekantis ministerijos parengties pareigūno funkcijas, ir Raimondas Laurinavičius, Padysnio hidroelektrinės savininkas. 

Svarstyti klausimai dėl Padysnio hidroelektrinės (toliau HE) tvenkinyje esančios situacijos, keliančios grėsmę ir galimo potvynio, dėl hidroelektrinės užtvankos būklės vertinimo, dėl operacijų centro sprendimo siūlyti savivaldybės merui skelbti savivaldybės lygio ekstremalią situaciją dėl Padysnio HE vieno generatoriaus turbinos gedimo ir dėl potvynio grėsmės.

Kaip informavo V. Kreivėnas, situacija Padysnio HE susidarė dėl to, kad sugedo vieno generatoriaus turbina, todėl negalima sureguliuoti vandens lygio HE tvenkinyje. Vandens lygis kyla ir dėl to, kad pastarosiomis dienomis iškrito didelis kiekis kritulių. 

R. Laurinavičius sakė, kad Padysnio HE įsigijo praeitų metų rudenį ir nespėjo dėl gamtinių sąlygų sutvarkyti esamos įrangos. Padysnio HE nuo 2009 m. yra nebandyti mechanizmai. Šio balandžio 12 d. sugedo turbina, ji bus remontuojama. 

Buvo svarstoma dėl užtvankos ekspertizės atlikimo būtinumo ir šios srities specialistų pasitelkimo.

R. Sakalauskas pritarė dėl ekspertų pasitelkimo, nes šiuo atveju sunku įvertinti užtvankos būklę, taip pat paminėjo, kad HE tvenkinyje diabeto lygis yra paaukštintas 24 cm. Taip pat buvo pasiūlyta atlikti tam tikrus darbus, kurie padidintų užtvankos vandens pralaidumą. Arti Padysnio HE nėra gyvenviečių, yra tik pavieniai namai, kuriuose nuolat negyvenama, be to, įvykdžius aukščiau aptartus darbus potvynio grėsmė nekiltų. Vienbalsiai pritarta, kad esamas įvykis dėl potvynio grėsmės neatitinka Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąraše kriterijams. Situacija Padysnyje bus stebima. 

NUSPRĘSTA:

1. Ignalinos rajono savivaldybės merui neteikti pasiūlymo dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo, kadangi esamas įvykis dėl potvynio grėsmės neatitinka Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo. 

2. Nedelsiant organizuoti darbus Padysnio HE užtvankoje, kurie padėtų didinti užtvankos vandens pralaidumą bei mažinti kritinį vandens lygio kilimą HE tvenkinyje. 

3. Įpareigoti Padysnio HE savininką vykdyti HE eksploatacinę priežiūrą. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje