Skip to content

Meilė Tėvynei ir Dievui – mūsų gyvenimo tikrovė

Sigita TELYČĖNAITĖ

Nuo vaikystės skaidrumos, visais paieškų keliais ir klystkeliais lydi mus žodžiais nenusakomas jausmas – išdainuotas, tautoje mėgintas įprasminti visomis meno formomis. Jis beribiai talpus, apglėbiantis žmogaus dvasios kilnumą ir kančią, vienaip aštriai jaučiamas tremtinių, o kitaip – čia gyvenančių širdyse. Jo gėbyje lieka visos prasmės ir aukos, nes liudijimai apie meilę Tėvynei tęsiasi. 

Balandžio 20 d. Linkmenyse, šv. Mišiomis, kurias aukojo dekanas kun. Vidas Smagurauskas, pradėtas iškilmingas Lietuvos pasienio policijos šimtmečio paminėjimas. Maldoje pagerbtas tarpukario pasienio policininkų, jų palikuonių, pasienį saugojusių veteranų, visų kraštiečių ir patriotų atminimas. 

Po bažnyčios skliautais kilniu šimtmečio paminėjimo akordu tapo Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choro „Aidas“ pasirodymas, kurio giesmės ir harmonizuotos liaudies dainos lydėjo visas šventės akimirkas. Lietuvos himnas, tapęs įžanga į antrąją renginio dalį, nuskambėjo itin galingai ir plačiai, nuplaukdamas per visą Linkmenų kraštą.

Tradiciškai visus šventėje susirinkusius sveikino garbinga kraštietė, patriotė Birutė Raginytė-Žemaitienė, ragindama gerbti ir saugoti buvusių pasienio policininkų atminimą.

Renginio vedėjai Gražina Mackonienė ir Jonas Alekna nužvelgė priešistorę: „Vieta, kurioje šiuo metu esame, yra ypatinga, nes ji saugo mūsų tautos, mūsų krašto istorinę atmintį. Taigi, pirmąkart ši vieta buvo paženklinta, kai atkūrus Lietuvos valstybę prie Linkmenų bažnyčios nusidriekė Lietuvos–Lenkijos demarkacinė linija. Bažnyčia tąkart, deja, pasiliko kitoje pusėje, ne Lietuvoje. Taigi esame čia, kur kadaise beveik 20 metų buvo linija, skyrusi dvi valstybes.

Antrąkart ši vieta buvo paženklinta 2018 m. Vasario 16-ąją, kai minėjome Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį. Čia buvo pastatytas paminklas pasieniečiams, saugojusiems demarkacinę liniją. Ant paminklinio akmens perskaitome žodžius: „Jūs buvote, jūs esate, jūs būsite garbingi Lietuvos kariai“. Šis ženklas liudija dėkingumą ir pagarbą Tėvynės istorijai ir Žmonėms, atlikusiems pareigą, mylėjusiems savo Tėvynę ir tikėjusiems ja“, – kalbėjo renginio vedėjai.

Paminėjimo dalyvius sveikino Linkmenų kraštą ir visos Lietuvos istorijos puslapius išsamiai ištyrinėjęs Pasieniečių klubo narys, kraštietis Antanas Žilėnas – pasienio istorijos ženklo kūrėjas, knygų „Kelias“, „Parubežys ir parubežiniai“ autorius, šio ir ankstesnių susitikimų iniciatorius. Glaustai nužvelgta pasienio policijos 100-mečio istorija, paminėti esminiai faktai.

Iškilmingos šventės intenciją tęsė visas būrys svečių – rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, sveikindamas susirinkusius, akcentavo gražių darbų ir patriotizmo svarbą Lietuvos gerovei, ragino toliau saugoti bei puoselėti protėvių atminimą, dėkojo dekanui kun. V. Smagurauskui už maldas ir tradicijų puoselėjimą, už patriotizmą ir Tėvynės meilę – esamiems ir buvusiems Lietuvos sienos saugotojams, linkmeniškiams, be kurių įkvėpimo nevyktų tokie renginiai. Apie Pasienio policijos 100-mečio minėjimo reikšmę kalbėjo Lietuvos šaulių sąjungos veteranas, dimisijos majoras Antanas Burokas, Pasienio struktūrų kūrėjas, pasienio veteranas, pulkininkas Valentinas Urbonas, Pasieniečių klubo pirmininkas Valentinas Novikovas. Gražios padėkos skirtos švenės iniciatoriui A. Žilėnui, G. Mackonienei, Linkmenų seniūnijos žmonėms ir seniūnui J. Aleknai. Renginio pabaigoje koncertavo Ignalinos rajono kultūros centro kaimo kapela „Ringė“, svečiai bei dalyviai pakviesti aplankyti menininko Alberto Danilevičiaus sukurtą smėlio skulptūrą ir nusifotografuoti istorinei atminčiai. Vėliau visi vaišinti koše ir arbata.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje