Skip to content

Pirmojo pasaulinio karo istorinis paveldas Ignalinos krašte

Ignalinos krašto muziejaus informacija

Ignalinos rajono dabartinėse ribose Pirmojo pasaulinio karo metu buvo sukurta infrastruktūra įtvirtinimų ir slėptuvių, skirtų kareiviams atlaikyti ne tik priešo puolimą, bet ir žiemos šalčius. Vokiečių kariai karo reikmėms remontavo kelius, tiesė siaurojo geležinkelio linijas ir lieptus per šlapžemes, kirto miškus ir rąstais tvirtino apkasus bei slėptuves. 

Ignalinos rajono ribose esanti fronto linija išsiskiria fortifikacinių įtvirtinimų konstrukcijų įvairove, patogiu pasiekiamumu ir unikalumu buvusios fronto linijos kraštovaizdžio, kurio tyrimai gali atverti galimybes ne tik pažintinių kultūros kelių ir vietos bei tarptautinio turizmo skatinimui, bet ir pritaikymui krašto gynybinėms reikmėms ir tapti paveldo tvaraus aktualizavimo pavyzdžiu.

Todėl Ignalinos krašto muziejus peikė paraišką „Pirmojo pasaulinio karo istorinio paveldo pažinimas, išsaugojimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“ ir imasi iniciatyvos pradėti Ignalinos rajono ribose esančio Pirmojo pasaulinio karo istorijos paveldo objektų apskaitos ir duomenų surinkimo, lokalizavimo pasitelkiant kartografiją, istoriografiją, pasakojimus ir vizualinius žvalgymus, apmatavimo, aprašymo, fiksavimo metodus, pažangių informacinių technologijų taikymą ir vietos bendruomenės narių, savininkų, kurių teritorijoje yra fortifikaciniai objektai, įtraukimą. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Ignalinos rajono savivaldybė.

Planuojama parengti įtvirtinimų dosjė su aprašais, fotofiksacija, koordinatėmis, sudaryti vietų žemėlapį, parengti leidinį bei fotografijų parodą, rezultatus pristatyti konferencijoje, mokslinių pranešimų pagrindu. 

Projekto vykdymo metu sukaupti ir paviešinti duomenys aktualizuos Pirmojo pasaulinio karo istorinį paveldą. Taip pat turės ilgalaikę išliekamąją vertę, prisidės prie regiono išskirtinumo, žinomumo, patrauklumo bei prisidės prie regiono kultūrinio turizmo vystymo.

Todėl per kultūros paveldo pažinimui bei aktualizavimui skirtas veiklas, bus apjungtos kultūros paveldo objektų tyrimo ir viešinimo stiprinimo bei regiono istorinio materialaus paveldo tyrinėjimo, kaupimo, saugojimo ir sklaidos veiklos, didinančios kultūros paslaugų prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms. 

Nuotraukoje – Tverečiuje esantis Pirmo pasaulinio karo inžinerinis įtvirtinimas. Nuotrauka iš: http://bikelis.lt/

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje