Skip to content

Džiaugtasi kalba, knyga ir rašančiais žmonėmis

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Gegužės 7-oji – džiaugsminga data lietuvybei. Prieš 120 metų, 1904 m. tą dieną, lietuvių tauta išsilaisvino iš keturis dešimtmečius trukusio lietuviškos spaudos, lietuviško žodžio draudimo. Šiandien, kai turime savo kalbą, spaudą, dažnai net nesusimąstome, kaip tai svarbu, vertinga, kartais užmirštame, kad kalbą reikia nuolat puoselėti ir netgi laisvoje Lietuvoje ginti bei rūpintis jos išlikimu. Ši atmintina diena šventiškai paminėta Ignalinos rajono savivaldybės bibliotekoje. Profesinės šventės proga padėkota žurnalistams, pasidžiaugta kasmet savivaldybės organizuojamo kalbos konkurso nugalėtojais, šiltai sutikti kraštiečiai. 

Renginį muzika papuošė gitara grojęs Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokinys Žymantas Ivanauskas, daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas (jo mokytojas Raimondas Jasiulionis). Bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė pasakojo apie lietuvių kalbos draudimo laiką, slaptą spaudą, pirmuosius laikraščius, žurnalus ir spausdinto žodžio atgimimo metus. Ji pristatė istorinę knygą „Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904“, buvo rodoma bibliotekos parengta vaizdinė medžiaga. 

Žurnalistus, knygos ir kalbos puoselėtojus, kūrėjus sveikino rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, linkėjęs atsakingai tarti ir rašyti kiekvieną žodį, o žurnalistams – profesinės išminties, lengvos plunksnos ir sėkmės skleidžiant naujienas: „Gerbiami žurnalistai, visi rašantieji, jūs esat tie žmonės, kurie informuojame, užfiksuojate svarbiausius įvykius, formuojate mūsų nuomonę, pasaulėžiūrą, vertybes, skleidžiate žinią apie Ignalinos kraštą. Atrodo, gal ne viską žmonės pamato, perskaito, bet bėgant laikui tos užrašytos mintys išlieka, jos veikia, turi prasmę ir vertę. Todėl jūsų veikla tokia prasminga. Džiaugiuosi matydamas ir mūsų kūrėjus, kurie leidžia mums prisiliesti prie savo jausmų, dvasinio pasaulio. Linkiu jums, kad mūza niekada nepasitrauktų, kad galėtumėte džiuginti, jaudinti poezijos ir prozos mylėtojus…“.

Meras pasveikino ir gėlių įteikė renginyje dalyvavusiems žurnalistams, žurnalistinį darbą dirbantiems: laikraščio „Mūsų Ignalina“, Ignalinos televizijos darbuotojams, bendradarbiams ir svečiams. Buvo paminėti ir neseniai knygas išleidę Ignalinos literatai, kraštiečiai bei savo pirmąsias poezijos knygeles pernai skaitytojams pristatę Valė Ragauskaitė Laurynėnienė ir Vaiva Kaladinskienė. VšĮ „Mūsų Ignalina“ vadovas Jonas Baltakis pasveikino savo kolegas žurnalistus, po rožę įteikė ir savivaldybės atstovei spaudai bei kalbos tvarkytojai, bibliotekos direktorei. 

„Kalba, žodžiai ir jų ištartis, ir skiemenų ritmas, ir muzika eina iš pat žmogaus, krašto sielos, iš pačios gilumos. Mūsų kalba neišskiriamai susirišus su mūsų visa giliausia genties atmintim, mūsų kraštovaizdžiu, oru, mūsų daukantišku būdu. Kalba yra stebuklas…“, – Jono Meko mintimis apie kalbą į susirinkusius kreipėsi Savivaldybės kalbos tvarkytoja, Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Laima Sidorenkienė, jau daug metų organizuojanti konkursą „Padėk suklupusiam žodžiui“. Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti mero padėkomis, jiems įteiktos savivaldybės dovanėlės. 

Šiemet konkurse dalyvavo 53 asmenys: 7 suaugusieji ir 46 moksleiviai. Suaugusieji ir moksleiviai vertinti atskirai. Iš 7 suaugusiųjų geriausiai darbą atliko ir 41 balą surinko Virginija Kamarauskienė, antrąją vietą užėmė 40,5 balo surinkusi Roma Ksenzovienė, trečiąja – 39,5 balo surinkusi Daiva Dubakienė. Moksleivių grupėje geriausiai darbą atliko ir surinko 43 balus Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos mokinė Evelina Juškevič, antrąją vietą užėmė 38 balus surinkusi Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos mokinė Emilija Vijeikytė, trečiąją – 28,5 balo surinkusi tos pačios gimnazijos mokinė Kamilė Graužlytė. Paskatinamaisiais prizais apdovanoti daug balų surinkę, tačiau konkurso nuostatų nustatyta tvarka prizinių vietų nelaimėję konkurso dalyviai Ramunė Kliaugienė (46 balai, apdovanota 2022 m. už I vietą), Diana Trukanienė (43 balai, apdovanota 2022 m. už III vietą), Paulius Kolosovas (34 balai, apdovanotas 2022 m. už III vietą).

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai gražiai pritaikytas bibliotekoje organizuojamas pokalbių ciklas „Prisėskime ant suolelio ir pasikalbėkime“. Šįkart kalbėtasi su kraštiečiais – kalbos redaktore Darija Žuravliova ir žurnalistu Remigijumi Kazilioniu. Kalbėta apie žurnalistiką, kalbos kultūrą, internetinės ir popierinės spaudos ateitį, gražiausius lietuviškus žodžius, prigijusius šiuolaikinius naujadarus ir tokią brangią Ignalinską uturką. 

Prie šešerius metus Ignalinos gimnaziją baigusi Darija dabar dirba Lietuvos radijo ir televizijos kalbos redaktore. Jos tėvai ir močiutė gyvena Ignalinos rajone, todėl mergina dažnai sugrįžta gimtinėn, čia labai gerai jaučiasi ir nuolat seka Ignalinos naujienas. Darija šiltai ir su dideliu dėkingumu prisiminė savo lietuvių kalbos mokytojas Zitą Cijūnėlienę ir Reginą Panavienę. Nors ji šeimoje pirmiausia išmoko rusų kalbą, tačiau džiaugiasi tapusi lietuvių kalbos specialiste, kurios darbas – labai dinamiškas, įdomus – susijęs būtent su kalbos puoselėjimu. 

Remigijus Kazilionis dirba naujienų portalo lrytas.lt redaktoriaus pavaduotoju, o savo žurnalistinę karjerą, kaip prisiminė, pradėjo laikraštyje „Nauja vaga“, kuomet jo redaktoriumi buvo šviesios atminties Mamertas Krapauskas. Nors tėvelių Remigijus jau nebeturi, tačiau Ignalina gyvena jo širdyje. Žurnalistas sakė, kad visuomet paskaito laikraštį „Mūsų Ignalina“, kuriam vadovauja buvęs bendrakursis Jonas Baltakis. 

Pokalbių tema buvo artima ir svečius kalbinusiai žurnalistinį darbą dirbančiai Linai Raginytei. Renginio dalyvius ji kvietė pasakyti gražiausią lietuvišką žodį bei užduoti klausimų. O jų buvo daug ir įdomių. Svečiams ir vedėjai tradiciškai dovanoti bibliotekos skėčiai, nusifotografuota atminimui. Renginio pabaigoje vaišintasi mero dovanotu tortu. 

Nuotraukos autorės, J. Baltakio ir L. Jakubsevičienės.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje