Skip to content

Nuotaikinga Europos diena

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Ignalinos krašto muziejuje gegužės 9-ąją smagiai paminėta Europos diena. Jai skirtame renginyje ,,Apie Europą linksmai ir su muzika“ būta gerų emocijų, susitikimų, kūrybos, muzikos ir įdomių svečių. Atidaryta Lietuvos karikatūristų darbų paroda, muzikinę programą „Antakiai“ dovanojo aktoriai, bardai Jokūbas ir Saulius Bareikiai, vyko projekto „Europos kultūra: visi skirtingi, visi lygūs“ plenero parodos edukacija. 

Renginį pradėjo ir svečius pristatė muziejaus direktorė dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė. Ji džiaugėsi didele ir įdomia karikatūrų paroda ,,Drąsiai ir linksmai apie Europą“. Su Europos diena visus sveikino savivaldybės vicemeras Vaidotas Židanavičius. ,,Tai graži ir prasminga diena. Linkiu visiems džiaugsmo, vilties ir pasitikėjimo savo jėgomis. Mes esame stiprūs ir būsime dar stipresni…“, – sakė vicemeras. Kol jis kalbėjo, karikatūristai suspėjo parengti jam smagias dovanėles – draugiškus šaržus. Tą vakarą ne vienam buvo sukurtas toks siurprizas.  

Renginyje dalyvavo ir parodą kartu su jos iniciatore Indre Gruodiene pristatė žymūs Lietuvos karikatūristai Jonas Varnas, Kęstutis Šiaulytis, Ilja Bereznickas, Antanas Bartašiūnas ir Jonas Lenkutis. Jų būryje smagu buvo matyti ir save mielagėniškiu jau daug metų vadinantį Mindaugą Milinavičių. Jo darbų taip pat yra parodoje. Dailininkams įteiktos ,,Europe Direct Visaginas“ ir muziejaus dovanėlės. O jie patys savivaldybės atstovams, renginio organizatoriams ant kaklo kabino juokingai keistus medalius, dovanojo suvenyrus su istorijomis. 

Karikatūristai mano, kad humoras ir satyra nepraranda vertės, ji reikalinga ir veikia net ir šiais visuotinos kompiuterizacijos ir robotizacijos laikais, todėl jie ir priėmė ,,Europe Direct Visaginas“ vadovės Indrės Gruodienės siūlymą surengti parodą, skirtą Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą 20-mečiui. Dailininkų piešiniai atspindi Lietuvos žmonių nuotaikas, leidžia pasižiūrėti į rimtus dalykus su šypsena, kviečia diskutuoti, pasiūlo įdomių įžvalgų apie Europos Sąjungos vertybės ir iššūkius. 

Buvimas Europos Sąjungoje atveria vis naujų galimybių prasmingai  bendrauti, bendradarbiauti, pažinti kitų šalių istoriją ir kultūrą. Buvo pristatytas Savivaldybės administracijos vykdomas projektas ,,Europa kuria: visi skirtingi – visi lygūs“, kuriame savo kūryba dalijasi ir apie lyčių lygybę diskutuoja Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos dailininkai, įstaigų darbuotojai. Kviesta dar kartą apžiūrėti Ignalinoje vykusio pirmojo projekto dailės plenero  parodą, kuri eksponuojama Vestuvių salėje. Renginyje dalyvavo projekto partnerių iš Lenkijos ir Čekijos atstovai.

Smagia istorija iš Jokūbo vaikystės (apie antakius) savo pasirodymą pradėjo aktoriai Saulius ir Jokūbas Bareikiai.  Sau­lius pa­sakojo apie jų due­to at­si­ra­di­mą. Jį su­kū­rė Vir­gis Sta­kė­nas, atskirai abu pa­kvie­tęs į fes­ti­va­lį ,,Akacijų alėja“ ir pristatęs kaip dainuojančius tėvą ir sūnų. Il­gą lai­ką Jo­kū­bo kū­ry­ba „slė­pė­si“ stal­čiu­je. Ta­čiau šian­dien šie du ta­len­tin­gi ir žavūs vy­rai tu­ri bend­rą  autorinių dainų prog­ra­mą ir kartu su­ren­gia ke­lis kon­cer­tus per me­tus. Išgirs­ti juos gro­jan­čius ir dainuojančius due­tu buvo tikras malonumas. O Saulius dar nustebino ir puikia smuiko muzika. 

Renginio organizatoriai: Ignalinos rajono savivaldybė, Ignalinos krašto muziejus, Ignalinos kultūros centras, Europe Direct Visaginas, Nacionalinė karikatūristų asociacija ,,Humor Sapiens“, Ignalinos kultūros centras. 

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje