Skip to content

Pagerbta partizanų kova už laisvą Lietuvą

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Neįkvėpsi ir neiškvėpsi,
Laisvės dvelksmo 
Nepamatysi.
Kaip lengvai
Ji svajonėse sklando.
Ir kaip sunkiai
Gyvybėmis tiksi…

Gegužės 19-ąją Ignalinoje vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginiai, skirti partizaninių kovų pradžios 80-mečiui. Gimtinės miškai nuo priešo slėpė daugiau nei 30 tūkst. drąsiausių Lietuvos sūnų – laisvės gynėjų. Beveik 10 metų partizanai vienu vieni grūmėsi su nuožmiai okupantų kariuomene, stribais ir išdavikais. Net ir pralaimėję kovą, jie pasauliui parodė, kad niekas negali užgesinti laisvės troškimo. Jis išgyveno tautos dvasioje. 

Pagerbiant partizanų atminimą buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakelės prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę ir Ignalinos kapinėse – prie paminklo keturiems nežinomiems partizanams. Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje aukotos šv. Mišios už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus. „Ši diena istoriškai prasminga, ašarom ir krauju aplieta. Beveik kiekviena šeima, kiekviena giminė turi ką atsiminti, turi ką pagerbti. Mums būtina šią žinią perduoti jaunimui, nes Lietuvos laisvė yra labai brangi ir trapi…“, – prie paminklo žuvusiems sakė savivaldybės meras Laimutis Ragaišis. Savo tėvelį, padėjusį partizanams, vėliau ištremtą ir laisvą Lietuvą dar spėjusį pamatyti, prisiminė ignalinietė istorikė Vida Stundžiaitė. Apie partizanų kovos tikslą – atkurti nepriklausomą Lietuvą ir jų kovos dvasios atgimimą Sąjūdžio laikais priminė rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ignalinoje vadovas Vytautas Gimžauskas. Gėlių padėjimo ceremonijoje dalyvavo ir Seimo narys Gintautas Kindurys. „Dėl šių žmonių Lietuva neprarado tikėjimo atgauti laisvę ir visą okupacijos laikotarpį įvairiais būdais tam priešinosi…“, – sakė jis. 

Prie Ignalinos rajono kultūros centro vyko atminimo renginys. Savo mintimis dalijosi savivaldybės meras L. Ragaišis, vicemeras, Ignalinos šaulių kuopos vadas Imantas Umbražiūnas, savivaldybės tarybos narys, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Ignalinos skyriaus pirmininkas V. Gimžauskas. Meras apgailestavo, kad tokie renginiai sulaukia vis mažiau dėmesio, kad dešimtys tūkstančių mirčių už mūsų laisvę daugelio jau tarsi nebejaudina, kalbėjo apie patriotiškumo stoką: „Praėjo 34 laisvos Lietuvos metai, dveji metai Ukraina kariauja, o ką darome mes, kaip ruošiamės savo mintimis, darbais ir pasiryžimais. Džiugu, kad mūsų kareivėliai, savanoriai, šauliai šiandien su mumis. Tikiu, kad jų pavyzdys įkvėps ir kitus…“. 

Vicemeras I. Umbražiūnas priminė Lietuvos šaulių sąjungos kūrimosi istoriją, jos veiklą ir tikslus, pasidžiaugė, kad ši veikla suaktyvėjo ir Ignalinoje, o netrukus bus minimos Šaulių sąjungos 105-osios metinės. Apie didesnį patriotizmo ugdymą kalbėjo ir V. Gimžauskas, linkėjęs jaunimui perduoti meilę tėvynei, kad jie, esant reikalui, gintų savo žemę. Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas pagerbtas tylos minute. 

Renginyje dalyvavo Kaniūkuose gyvenanti Ona Butrimaitė-Laurinienė – buvusi partizanų ryšininkė, politinė kalinė, tremtinė, trijų žuvusių brolių partizanų sesuo, dabar savo anūkės Živilės Kropaitės pastangomis dar žinoma ir kaip „Fainiausia Lietuvos močiutė“. „Labai malonu, kad čia yra jaunimo. Svarbu, kad jauni žmonės suprastų, kas buvo partizanai ir kokia laisvės kaina, kad jiems netektų patirti to, ką mes patyrėme. Tėvynė yra viena, ją, kaip motiną, reikia mylėti ir ginti…“. 

Renginyje buvo skaitomi partizanų prisiminimai, ištraukos iš partizano Juozo Šibailos laiškų. Gražiausias partizanų dainas atliko renginio svečiai – Indrė Daugirdaitė ir Arnoldas Jelianiauskas. Skambėjo jautrios dainos iš dueto albumo „Už laisvę, tėvynę ir tave“ Vytauto Didžiojo karo muziejus pristatė edukacinės programas. Lietuvos kariuomenės savanoriai demonstravo karinę techniką ir ginkluotę. 

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here