Skip to content

Mūsų kelias yra – mūsų!

Kalbėjosi Sigita TELYČĖNAITĖ

Sekmadienį Lietuva rinko Prezidentą. Laikraščio skaitytojai iš įvairiausių rajono kampelių dalyvavo apklausoje – ko aš Valstybės pilietė (-is) viliuosi iš Prezidento? 

Nijolė. Norėčiau mažiau rietenų tarp valdžių ir konstruktyvaus požiūrio į vidaus bėdas. Daugiau realaus dėmesio regionams ir jų problemoms.

Vita. Nesitikiu nieko geresnio nei buvo iki šiol.

Gintas. Lietuvos, lietuvybės, atgimstančio dvasingumo.

Elena. Svarbiausia, kad Prezidentas, kiek įmanoma, rūpintųsi Valstybės saugumu, protingai dėliotų užsienio politikos gaires, būtų nepaveikus atskirų partijų įtakai, kad nei viena politinė jėga Jo „nenusitemptų už skverno“ į savo pusę.

Dalė. Tikiuosi tokio pat neapsimestinio Padorumo. Kultūringumo ir Išsiauklėjimo. Nepriekaištingų manierų. Gana taisyklingos bendrinės kalbos. Visa tai – matėme, kaip ir gerą integraciją į NATO ir ES. Tikiuosi regėti nekvestionuojamą ir pastovią paramą Ukrainai. Tauta nepamiršo, kad pirmąją kadenciją pradėjo nuo „Aušros Vartų“. Norėjo padėti Senjorams, sakyčiau, tikrai norėjo, nes matė pusbadžiu gyvenančius senolius. Manau, kad ir toliau laikys Gerb. Prezidentą V. Adamkų sektinu pavyzdžiu.

Jo nemeluota meilė ir pagarba savo šeimai, yra Jo paties sektinas pavyzdys Lietuvos žmonėms. Prezidentas daug ko išmoko politikoje. Atlaikė pandemijos, migrantų, karo iššūkius. Bet… nereikia sakyti Gerovės Respublika, nereikia kopijuoti didžiųjų valstybių. Mūsų kelias yra – mūsų.

Lieka pavojus tapti Vilniaus Prezidentu, juolab, kad ir Pats yra iš didžiausio miesto.

Nepamiršome ir neatleidome už Jo atsuktą nugarą 1500 ūkininkų. Mūsų pokario vyrai: mano Tėvas, giminės, partizanai buvo drąsūs! Kažkaip savaime, natūraliai, iš prigimties! Jie iškentėjo šitiek daug! Išliko tikrais vyrais!

Pati užaugau tarp tokių žmonių, todėl negalėjau nematyti Prezidento bailumo atvejų. Taip. Reikalavimai dideli. Bet šis žmogus atstovauja Mus, mūsų Marijos Žemę.

Dalis ignaliniečių apklausoje Prezidentui linkėjo dar stipriau girdėti žmones, daugiau gilintis į Lietuvos visuomenės problemas, likti stabiliu užsienio politikos fronte. Kiti teigė, jog Prezidento įgaliojimai labai suvaržyti, todėl Jo buvimas beveik nejaučiamas eilinio piliečio gyvenime. Keletas apklaustųjų patvirtino, kad labai gaila, bet nedalyvauja politikoje. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here