Skip to content

Svarbi informacija gyventojams

MI informacija

Laikinai stabdoma Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centro (Centro) Vidaus ligų skyriaus veikla. Skyriaus patalpose bus atliekami būtini remonto darbai, kadangi esama jų būklė neatitinka reikalavimų. Kaip patikino Centro vadovas Arvydas Ramelis, skyriaus veikla bus atnaujinta rugsėjo 1 d., o pacientų gydymas organizuojamas Visagino ligoninėje pagal pasirašytą susitarimą. Visą vasaros laikotarpį Centras užtikrins privalomų paslaugų teikimą ištisą parą.

Pridedame Centro vadovo pranešimą:

,,Gerb. gyventojai, 2023 m. rudenį Ignalinos rajono taryba priėmė Ignalinos rajono gyventojams labai svarbų sprendimą – dalyvauti Lietuvos sveikatos reformoje, įsipareigoti užtikrinti rajono gyventojams svarbių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Šalia privalomų mūsų savivaldybei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Ignalinos rajono taryba, atsižvelgdama į gyventojų lūkesčius, priėmė sprendimą užtikrinti papildomų, pagal teisės aktus Ignalinos rajonui neprivalomų, stacionarinių vidaus ligų paslaugų teikimą.

Nuo 2024 m. balandžio 1 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugas Ignalinos rajone pradėjo teikti didžiausia asmens sveikatos priežiūros įstaiga – VšĮ Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centras. Centras užtikrina visą privalomų bazinių sveikatos priežiūros paslaugų paketą: pirminio lygio ambulatorines paslaugų (šeimos medicinos, psichikos, odontologijos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose), stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimą. Papildomai Centras teikia ir antrinio lygio stacionarines vidaus ligų paslaugas. Atsižvelgiant į kontroliuojančių institucijų reikalavimą, Centras, norėdamas tęsti antrinio lygio vidaus ligų paslaugų teikimą, privalo suremontuoti visas Vidaus ligų skyriaus patalpas. To nepadarius, kontroliuojančių institucijų buvome įspėti apie Vidaus ligų skyriaus uždarymą dėl neatitikimo higienos normoms. Be to, atsižvelgiant į vasaros laikotarpio atostogų metą, susidarė gydytojų trūkumas birželio mėnesį. Sutapus minėtoms aplinkybėms,  vienintelė išeitis, norint ir toliau rajono gyventojus gydyti Centro Vidaus ligų skyriuje, laikinai, iki vasaros pabaigos, sustabdyti šio skyriaus darbą. Atlikus remontą, bus  pakeistas darbo organizavimas, pasiūlyti trūkstamų specialybių gydytojams žymiai patrauklesni atlyginimai ir nuo rugsėjo 1 d. Vidaus ligų skyrius vėl tęs darbą.

Vidaus ligų skyriaus remonto metu Ignalinos rajono pacientams, kuriems bus reikalingas planinis gydymas Vidaus ligų skyriuje, jis bus organizuojamas pagal pasirašytą susitarimą su Visagino ligonine. Susitarimas skirtas garantuoti mūsų rajono pacientų patekimą į vidaus ligų stacionarą kuo greitesniais terminais. Yra paskirti atsakingi asmenys, kurie, pacientui pageidaujant, suderins guldymo į Visagino ligonę terminus. Centras įsipareigoja valstybės remiamiems asmenims, kuriems paskirtas planinis gydymas,  pasiūlyti Centro paslaugas – nuvežti juos iš namų į ligoninę ir parvežti atgal po gydymo į namus. Taip bus sudarytos sąlygos laiku  gauti kokybiškas paslaugas. Tikimės gyventojų ir pacientų palaikymo bei pasitikėjimo Centro kolektyvu.“.

Savivaldybės administracija

Nuo redakcijos

Apie tai trumpai rašėme penktadienį, čia labiau išplėsta informacija. Deja, facebook’e netrūksta tyčinės dezinformacijos esą ligoninės skyrių uždaro ne iki rudens, o visam laikui. Pažįstu kai kuriuos rašeivas. Pikčiausia, kad kai kurie facebook pecleliai žino tikrą situaciją, bet tyčia kiršina žmones. Gal jau laikas tokių „rašytojų“ ir pavardes paskelbti?

Redakcijos archyvo nuotr.

4 komantarai (-ų)


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here