Skip to content

I pasaulinio karo paveldas Ignalinos krašte

MI informacija

Ignalinos krašto muziejus įgyvendiną projektą „I pasaulinio karo istorinio paveldo pažinimas, išsaugojimas ir pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai“. Projekto tikslas – stiprinti vietos kultūrinį identitetą bei jį aktualizuoti, per kūrybines iniciatyvas pristatyti visuomenei Ignalinos rajone esantį I pasaulinio karo istorinį paveldą, skatinant pritraukti kultūros turizmo dalyvius į Utenos apskritį. 

Viena iš numatytų veiklų buvo įgyvendinta kovo 1 d. – balandžio 30 d. Jos metu atlikta publikuotų ir rašytinių šaltinių, kartografijos ir istoriografijos analizė. Taip pat atliktas istorinės kartografijos, aerofotografijų duomenų sutapatinimas su dabartine situacija, įtvirtinimų vietų lokalizavimas ir tikslinsimas. Šios veiklos rezultate išanalizuota medžiaga, kurios pagrindu gegužės ir birželio mėnesiais buvo organizuojama ir vykdoma kraštotyrinė ekspedicija po Ignalinos rajoną. Šios ekspedicijos metu buvo įgyvendinamas rezultatas – lokalizuojamos įtvirtinimų, apkasų, kapinių ir pavienių palaidojimų vietos, užrašomos istorijos apie I pasaulinio karo įvykius. Visa tai buvo fiksuojama ir filmuojama. Ekspedicijos metu sukaupta etnografinė medžiaga bus sisteminama, jos rezultatai pristatyti rudenį vyksiančioje mokslinėje konferencijoje. Vizualinė medžiaga bus pateikta fotografijų parodoje ir foto albume. 

Projektą įgyvendina Ignalinos krašto muziejus. 

Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Ignalinos rajono savivaldybė.

Muziejaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here