Jei norite pašalinti pridėtą programėlę ar svetainę:

Paspauskite paskyrą „Facebook” viršutiniame dešiniajame kampe.
Pasirinkite Nustatymai ir privatumas, tada spustelėkite Nustatymai.
Pereikite prie „App or websites” (programėlės ar svetainės), kurias norite pašalinti, tada šalia programėlės ar svetainės pavadinimo spustelėkite Remove (pašalinti).
Galite pasirinkti šias parinktis:
Pašalinti įrašus, vaizdo įrašus ar įvykius [programa ar svetainė], paskelbtus jūsų laiko juostoje.
Leisti „Facebook” pranešti [programėlei ar svetainei], kad jūsų prisijungimo ryšys buvo pašalintas. Jie gali jums pasiūlyti kitą prisijungimo būdą.
Norėdami patvirtinti, dar kartą spustelėkite Pašalinti.