Šios dienos varduvininkai:

Šios dienos varduvininkai:

Tema: Dalios svetainė

Bibliotekininko profesijos pašaukta

Jauniausia Lietuvos viešoji biblioteka – Visagine. 2019 m. ji minės veiklos 40-etį. Kadangi tokio administracinio darinio – Visagino savivaldybės – prieš tiek metų nebuvo, o 2020 m. 45-etį minėsiančio miesto įstaigos tuomet buvo pavaldžios Ignalinos r. vykdomajam komitetui, tai biblioteka veikti pradėjo kaip Ignalinos rajono centrinės bibliotekos filialas. Tuomet jai vadovavo šalies kultūrininkų aplinkoje puikiai žinomas ilgametis, deja, metų pabaigoje jau pasirinkęs senjorystę, Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekos direktorius Petras Zurlys.

Skaityti toliau »

Tu vėjo paklausk, tau vėjas atsakys

Mokslas sako, kad vyrų ir moterų smegenų pusrutuliai vienodi, tik moterys turi daugiau jungčių tarp jų, todėl esą jų požiūris į pasaulį labiau subalansuotas. Vienas pusrutulis atsako už išorinį gyvenimą, t.y. racionalusis protas, kitas – už emocinį, idealųjį, gal dar kitaip vadinamą fantazijų ir siekiamybių sritį. Mano pase parašyta, kad lytis mot., daktarai to nepaneigia, dar ir dukrą pati išnešiojau: lyg ir turėčiau būti „subalansuota“, nes jungčių tiek, kiek priklauso, bet kodėl taip nesijaučiu?

Skaityti toliau »

Ne tualetuose grėsmė Lietuvai

Utenos apskrities regionas įdomus ir Lietuvai, ir pasauliui. Čia atliekamas eksperimentas su gyvais žmonėmis: ar išliks gyvybė šiame regione, kuomet radioaktyvių atliekų saugykloje pasibaigs šių atliekų saugojimui skirtas laikas. Jis trumpas – 25 metai, o kas toliau? Niekas nežino. Liepos 9-ąją Visagine lankėsi ES politikų komanda, kurioje ir buvęs ilgametis Ignalinos r. meras B.Ropė. Susirinkusieji svarstė, kaip vyksta uždarymo darbai, kaip tvarkytis su finansavimu jiems atlikti.

Skaityti toliau »

Lietuvos ir JAV draugystė parodoje ir kantri muzikos festivalyje

Baigusi savo prisistatymą Ignalinoje, savo švietėjišką veiklą paroda „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius“ pratęsė rugpjūčio 14 d., Visagino savivaldybės viešosios bibliotekos meno galerijoje. Paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, eksponuojama daugiau nei dešimtyje Lietuvos miestų bei miestelių. Parodos kelionė po Lietuvą jau eina į pabaigą, o nuolatiniam eksponavimui bus pristatyta Prezidento V. Adamkaus bibliotekoje-muziejuje Kaune.

Skaityti toliau »

Kol tradicinis muzikavimas gyvas, tol moderni muzika turi idėjų kisti

Artėja Tarptautinė muzikos diena. Ji kasmet spalio 1-ąją, kuomet ištuštėja mūsų sodai ir miškai, kuomet muzikos nemokyti paukščiai palieka mūsų padangę… Gal mėgdžiodamas gamtos dovanojamus garsus, gal dar kokių paskatų vedinas, senųjų laikų žmogus atrado garsus „išskiriančius“ daiktus, juos visaip jungė, judino, kol atsirado pirmieji instrumentai. Prasidėjo muzikos istorija.

Skaityti toliau »

Volteris ir dvi atkurtos Lietuvos sostinių bibliotekos

Keliaujančiam, knyga ir skaitymu besidominčiam žmogui, tikriausiai, yra žinomas ant Ramzio bibliotekos esantis užrašas „Sielos globos namai“. Joks tobulėjimas nevyksta jei nėra tobulinama siela, jai neteikiamas dvasinis penas. Atitinkamo tobulumo pasiekę žmonės keičia pasaulį… Tai nėra tuščiažodžiavimas, nes gausybė šiandienos įžymių žmonių, pasakodami apie savo vaikystę, mini naktinius skaitymus pasislėpus nuo tėvų, pasišviečiant prožektoriumi.

Skaityti toliau »

Mitologijoje – mūsų pradžios istorija

Smagu, kad GRYNAS.lt ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdytoje apklausoje, siekiančioje išsiaiškinti 10 lankomiausių Lietuvos vietų, vienas objektas yra ir Rytų Aukštaitijoje. Gaila, kad ne Utenos apskrityje… Guodžia tai, kad šalia… Tai – Sirvėtos regioninio parko mitologijos takas (Švenčionių r.). Į jį galima atvykti važiuojant Vilniaus keliu į Ignaliną (yra nuoroda į Parką pravažiavus Švenčionis) ir atvirkščiai. Sirvėtos RP teritorija driekiasi Ignalinos ir Švenčionių rajonų paribiuose.

Skaityti toliau »

Kultūros diena – iš Vydūno rankų

Kultūros diena. 2018 m. minime Memorandumo, kuriuo žymūs kultūros veikėjai 1936 m. kreipėsi į Lietuvos užsienio reikalų ministrą dėl Rericho Pakto ratifikavimo ir Taikos Vėliavos iškėlimo, 82-metį. Šį kreipimąsi tarpukario Lietuvoje iššaukė pasaulinis judėjimas: 1935 m. balandžio 15 d. Vašingtone JAV prezidento Ruzvelto kabinete 21 šalis ratifikavo šį Paktą – sutartį apie meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugą karo ir taikos metu. Pasiūlyta Pasaulinę Kultūros Dieną paskelbti balandžio 15 d., nes Taika gali būti pasiekta tik per Kultūrą.

Skaityti toliau »

Dalia Ibelhauptaitė apie pagarbą tėvams ir pergyventus sunkumus

Didžioji dalis pasaulio bendruomenių sensta, didėja socialinių problemų ratas. Tai liečia ir Lietuvą. Nemažai mūsų tautiečių gyvena užsienyje, o jų artimieji senatvės laukia Lietuvoje. Tai – naujos patirties reikalaujanti problema. Mums atrodo, kad žymūs, mūsų šalį meno pasaulyje garsinantys žmonės, dar dažnai pavadinami nepraktiškaisiais estetais ar žmonėmis, uždirbančiais milijonus, su žemiškiausiomis problemomis nesusiduria, kad jų nesaisto pareigos genčiai. Kaip yra iš tiesų? Kiek lengvas buvo jų kelias į šlovę, kokie ryšiai sieja su tėvais, kaip jie sprendžia moralines ir materialines problemas, kuomet išvyksta gyventi kitur?

Skaityti toliau »

Kodėl Akto nepasirašė moterys?

Švento Rašto ištraukoje iš pirmojo Pauliaus laiško Timotiejui skaitome: „Aš neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui – ji tesilaiko tyliai.“ O kaip yra su moterimis, įtvirtinant Lietuvos valstybingumą? XX a. pr. Lietuvos moterys darėsi vis aktyvesnės politiniame ir socialiniame gyvenime. Kas jas išjudino? Karai ir revoliucijos budino tautinę sąmonę. Didėjo noras išlikti pasaulio galingųjų kovose, o tai galėjo garantuoti tik išskirtinumas, gerbimas to, kas esi. Buvo siūlomi įvairūs įsiprasminimo būdai. XIX a., aktyvėjant Tautiniam sąjūdžiui, tuometinėje aukštuomenėje buvo keičiami požiūriai į lietuvybę, jos vertybių nešėjus.

Skaityti toliau »

Biblioterapija žinantiems jos poveikį

Vykstant nesibaigiančioms diskusijoms apie farmacijos gaminių realizavimo politiką vis dažniau atsigręžiama į senus, naujai atrandamus gydymo, o gal tiksliau poveikio gyvensenai ir sielos stiprybei, įtakojančiai ir bendrą sveikatos lygį, metodus. Apie spausdinto žodžio įtaką žinoma jau senai. Taip pat senai žinoma ir tai, kad pozityvaus gyvenimo pavyzdžiai, kitų (literatūrinių kūrinių herojų) naudoti problemų sprendimo būdai, gyvenimo kelio pasirinkimai išgirsti ar perskaityti laiku, kuomet iškyla sunkumai, padeda pasirinkti, apsispręsti… ir kažkam ne taip dažnai „šokinėja“ kraujospūdis, neužpuola nemiga ir pan.

Skaityti toliau »

Nespecialisto matymas

Pats laikas taisyti klaidas – būtina rašyti apie urėdijas ir urėdus, kurių gal nebeliks… Dar a. a. profesorius, signataras Č. Kudaba sakė, kad žmonių atmintyje išlieka tai, kas užrašyta, o garsusis televizinis istorikas prof. A. Bumblauskas neužrašytų sakymų faktu išvis nelaiko… Man regis, kad labiausiai gerbtini žmonės tie, kurie visas savo jėgas atiduoda tėviškei, dar didesnės pagarbos nusipelno pasirinkę gyventi ir dirbti gimtame krašte.

Skaityti toliau »

Pinigų nėra, bet yra prioritetai

Pirmasis naujų metų mėnuo baigiasi saulės užtemimu… Kažkaip užtemsta ir ant Naujųjų slenksčio girdėti pažadai, ir džiaugsmas dėl kažkiek padidėjusių algų, išmokų ir pensijų… Ir ne vien todėl, kad kainų kadrilis, suryjantis tuos padidėjimus greičiau nei anksčiau, nesibaigia. Kai pasigilini, pasijunti kaip viliokės čigonės apgautas. Visuotiniame skelbiamo kažkokių neatrandamų paslaugų atpigimo sąrašuose ir elektra. Bet elektrinių viryklių lengvatų nebeliko… Kažkaip tyliai, tuomet kai ji atsieit pinga…

Skaityti toliau »

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje