Šios dienos varduvininkai:

Šios dienos varduvininkai:

Tema: Žmonės

Šventa vieta – biblioteka

Kaimo žibintininkų epocha tęsiasi. Daugiau nei prieš šimtmetį pradėtą knygnešių misiją, dabar kantriai atlieka bibliotekininkai. Nežinau, kokia lemtis ištiks Lietuvos provincijos gyventojus, jei vieną dieną,

Skaityti toliau »

Neblankstanti gyvenimo šviesa

Su paskutiniais lapkričio žingsniais iškeliauja ir baigiasi dar vienas ruduo. Tokiu metų laiku kitaip išsiskleidžia Rytų Lietuvos paveikslas, kitokia nuotaika gaubiasi pavieniai, išsibarstę kaimai ir

Skaityti toliau »

Mintimis kloju sau kelią

Rudenį, užgesus švytėjimui gamtoje ir sutrumpėjus dienai, dažniau nukreipiame žvilgsnius į dvasinės šviesos paieškas. Muzika, dailė, fotografija, literatūra tarsi daugiau aprėpia gyvenimo kasdienybės ir žadina

Skaityti toliau »
Valentina Sinkevič Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

Muzika – visas mano gyvenimas

Muzika – tai Aukščiausio pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.

Skaityti toliau »

Kelyje į Laimės žiburį

Žvaigždėtų rudens naktų tyluma gaubia Darželius. Dažniau į tylos meditacijas pasitraukia ir pats dvasinio ugdymo bendruomenės „Kelias“ vadovas Gintautas MACKONIS. Žmogaus gyvenime, kaip sraunioje upėje,

Skaityti toliau »

Poetinės šviesos keliu beeinant

Tikroji poezija – visada įkvėpimų ir rašančio širdies kalba. Dar Ciceronas pasakęs, kad poetais gimstama, tarsi visiems laikams užbaigė diskusiją poetinio pašaukimo klausimais. Laikraščio skaitytojams

Skaityti toliau »

Vajuonio pakrančių paslaptys

Gyveno sau nalšėnai keliaudami po platųjį kraštą ir dalijosi kits kito vargais, džiaugsmais, derliumi, patirtimi, žinojimu. Sako, buvo per gerai. Sumanyta visus susisteminti: įkurtoje valstybėje

Skaityti toliau »

O galėjo būti kitaip…

Istorija, kurią dabar papasakosiu, labai aiškiai atskleidžia tai, apie ką daug kartų kalbėta: žmogus formuoja ne tik savo likimą, bet ir savo šeimos, kaimo, miesto

Skaityti toliau »

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje