Skip to content

Ar darbdavys turi teisę atleisti iš darbo darbuotoją dėl jo sveikatos būklės?

MI informacija

– Dirbu vienoje rajono įstaigų. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatė man 45 procentų darbingumą, kad negaliu dirbti naktinio darbo, darbo, susijusio su priverstiniu liemens lenkimu ir svorio kilnojimu didesniu kaip 10 kilogramų. Būtent tokio pobūdžio ir yra mano nuolatinis darbas. Profesinė liga man nebuvo nustatyta. Darbdavys ketina mane atleisti iš darbo be įspėjimo, nes šio darbo aš dirbti negaliu pagal sveikatos išvadą, o kito darbo įstaiga man pasiūlyti negali, nes jo nėra.

Ar teisėtai elgiasi darbdavys ketindamas mane atleisti be įspėjimo? Ar mane atleidžiant man priklauso išeitinė išmoka?

Eugenijus GAŠČENKA

DARBUOTOJO PERKĖLIMAS Į KITĄ DARBĄ DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – LR DK) 273 str. nustatyta, kad darbuotojas, kuris pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti sutarto darbo (eiti pareigų), nes tai pavojinga jo sveikatai arba jo darbas gali būti pavojingas kitiems, jo sutikimuturi būti perkeltas į jo sveikatą ir esant galimybei kvalifikacijąatitinkantį darbą. 

Jeigu darbuotojas nesutinka būti perkeltas į siūlomą darbą arba įmonėje nėra darbo, į kurį jis galėtų būti perkeltas, darbdavys šio Kodekso nustatyta tvarka atleidžia darbuotoją iš darbo, išskyrus atvejį, nustatytą Kodekso 212 str. (darbuotojo sveikatos pablogėjimo dėl darbo šioje įmonėje – E. G. past.).

Be to, neįgaliojo reikalavimu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą išvadą, tokiam darbuotojui gali būti nustatomas ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas ir toks reikalavimas darbdaviui yra privalomas (LR DK 146 str. 1 d. 5 punktas).

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS SU DARBUOTOJU DĖL JO SVEIKATOS BŪKLĖS

Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama kai darbuotojas pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo (LR DK 136 str. 1 d. 4 punktas).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad jei pagal sveikatos būklės išvadą negalite dirbti sutarto darbo (eiti pareigų), nes tai pavojinga Jūsų sveikatai arba Jūsų darbas gali būti pavojingas kitiems, darbdavys privalo siūlyti Jūsų sveikatos būklę ir esant galimybei kvalifikacijąatitinkantį darbą ir Jūsų sutikimugalite būti perkeltas į kitą darbą.

Jeigu nesutiksite būti perkeltas į siūlomą darbą arba įstaigoje nėra darbo, į kurį Jūs galėtumėte būti perkeltas, darbdavys, tik išnaudojęs visas galimybes siūlyti Jums tinkantį kitą darbą, gali atleisti Jus iš darbo be įspėjimo, išmokant Jūsų dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here