Skip to content

Ruseckai

MI informacija

Lietuvoje labai paplitusi pavardė. Jų daug yra gretimuose rajonuose: Molėtų, Utenos, Zarasų, Rokiškio ir kitur. Pavardė buvo įvairiai rašoma: Ruseckas, Rusciega, Rusteika ir panašiai. Ta pavarde susidomėjau, nes Rutkauskai du kartus buvo vedę Ruseckaites iš Vėlionių. Su Ruseckais  giminiavosi Baušiai iš Daugėliškio, neradau ryšio su Petriškės Ruseckais, kurie savo pavardę rašė truputi kitaip. Dalis Ruseckų buvo bajorai, kiti baudžiauninkai. Iš kur atvyko į Ignalinos kraštą – nenustatyta.

Žitomonto polivarkas. Čia gyveno Novoaleksanrovsko (Zarasų) miestietis (nusigyvenęs bajoras) Tadas Ruseckas (1828 m.) su žmona Rozalija Boguslavska. Turėjo 10 vaikų: Anelę (1856 m.), Moniką (1857 m.), Benediktą (1860 m.), Mataušą (1861 m.), Tadą (1862 m.), Tomą (1864 m.), Pauliną (1866 m.), Marcelę (1869 m.), Mykolą (1871 m.), Michaliną (1874 m.), Apoloniją (1876 m.). Keturi vaikai mirė vaikystėje. 1868 m. šeima persikėlė į Vėlionis, kur gimė paskutiniai trys vaikai. Monika Ruseckaitė (1857–1934) ištekėjo 1878 m. už Adomo Rutkausko (1849–1898) iš Zuikų. Vestuvėse liudytojais buvo Adomas ir Antanas Ruseckai. Iš 7 vaikų užaugo Nikodemas, Kajetonas, Tadas, Stasys, Aleksandras. Trys paskutiniai žuvo per revoliuciją Petrograde, ten dirbo geležinkeliečiais.

Žitomonte dar gyveno bajorai Vincas Ruseckas (1786–1858) su žmona Terese Rimkevičiūte, Aleksandras Ruseckas su žmona Juzefa Apanavičiūte  (vaikai: Antanas (1857 m.), Valerijus (1859 m.).

Žvirbliškė. Bajorui Ksaverui Ruseckui su žmona Ona Boguslavska čia gimė Antanas Ruseckas (1880 m.), kuris buvo vedęs bajorę Teofilę Mažalskaitę iš Žvirbliškės ir našlę Agotą Rakauskaitę-Šipkauskienę. Turėjo sūnų Antaną (1880 m.), dukras Anelę (1888 m.), Pauliną (1884 m.). Visi Gimė Vėlionyse. Antanas vedė Marijoną Bulkutę iš Pakryžės ir ten augo jo 7 palikuonys. Feliksas Ruseckas, Ksavero (1841 m.) buvo vedęs du kartus ir persikėlė į Zadeksnę. Konstantinas Ruseckas (1840 m.) su žmona Michalina Mažalskaite iš Žvirbliškės augino 4 vaikus Vėlionyse.

Bajorai. Bajorai Antanas Ruseckas ir Ieva Bernatavičiūtė bei Donatas Ruseckas su Dorota Jelinskaite 1857 m. Bajoruose sulaukė palikuonių.

Dūdų dvaras. 1795 m. surašyme nurodytas Jokūbas Rusciaga (1725 m.), kurio sūnus Tomas (1755–1816) su žmona Kristina augino 6 vaikus.

Kaneišiai. Čia Andrejui Ruseckui ir Kristinai Domašaitei 1841 m. gimė Konstancija, kuri vėliau ištekėjo už Kazimiero Bielskio. Motiejui Ruseckui su Petronėle Kalvelyte 1864 m. gimė duktė Grasilda.

Navikai. 1828 m. ir 1831 m. Andrejus Rusciaga su Kristina Lukštaite sulaukė sūnaus Justino ir dukters Katerinos.

Petriškė. Andrejui Rusciagai ir Kristinai Liubčikaitei Zadeksnėje 1837 m. gimė Liudvikas, kuris vedė Marcelę Juodagalvytę iš Strigailiškio, ten su šeima ir gyveno. Kiti vaikai gimė Petriškėje. Daugiausia palikuonių paliko sūnus Jurgis, kuris buvo vedęs kelis karus, bet daugiausia vaikų sulaukė su Monika Karaliūnaite (1850 m.).

Ignalinos palivarkas. Atsargos kareiviui Juozui Ruseckui ir Izabelei Petkelytei 1877 m. gimė dukra Zofija.

Rimšėnai. Bajoras Henrikas Ruseckas (1787 m.) su Justina Gecevičiūte (1823 m.) augino 4 vaikus: Vincą (1843 m.), Joną, Joaną (1854 m.), Marianą (1857 m.).

Įvairiais laikotarpiais Ruseckai-Rusciagos gyveno Bališkiuose, Buiviliškėje, Čižiūnuose, Diediškėje, Keveliškėje, Kukoriškėje, Lobiniuose, Zakamionkoje (Antakmenėje).

Pastaba. Atsiprašau už galimus neteisingus vietovių pavadinimų ir pavardžių rašymus. Kartais pavadinimai  pateikiami pagal to meto jų pavadinimus dokumentuose. Gali būti neatitikimų  datose. Kiti straipsniai bus apie Rutkauskų, Švedrų, Švilpų, Zabulevičių, Žebrauskų, Vaickų ir Vielių  gimines.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje