Skip to content

Juoda sakmė apie TRIS raides

Dr. Bronius ŠABLEVIČIUS

Lietuvos žmonių gyvenimas negerėja dėl dviejų svarbiausiųjų dalykų: blogos tarptautinės padėties ir labai žemo tautinio sąmoningumo. Bet lietuviai antrosios priežasties neįžiūri ir šaukia, kad blogai gyvena… Triukšmas apie svetimšalių raidžių skiepijimą į mūsų abėcėlę – to pavyzdys. 

Kitų kultūrų ir religijų žmonės, atsidūrę Lietuvoje, nori likti čia gyventi, tačiau su sąlyga, jei jų kultūra bus įteisinta, nes mūsų šalies tradicinė kultūra jiems nepriimtina. Kai buvo priiminėjama ES Konstitucija, jos Įvade buvo parašyta, kad Europos Sąjungos valstybės prisilaikys krikščioniškos moralės normų (nes kitokių valstybių ES ir nėra). Prancūzijos musulmonai užprotestavo: „Tokia nuostata prieštarauja mūsų religijai ir interesams, mes juk Prancūzijos piliečiai!“ Ir jiems buvo nusileista. Kai kuriose religinės pakraipos mokyklose musulmonai pareikalavo nuo sienų nuimti krikščionių religijos paveikslus ir skulptūrėles. Ir vėl buvo nusileista! Pernai išgirdome, kad Europoje reikia nebešvęsti Kalėdų švenčių, nes tai įžeidžia musulmonų religinius jausmus (kol kas tai įžūlumo viršūnė). Klausiausi, kaip kanclerė Angela Merkel per TV apgailestavo, kad dviejų milijonų turkų bendrija Vokietijoje liko uždara, į visuomenę neįsiliejo ir nežada to daryti. Jie įkūrė savo mokyklas, parduotuves, ligonines. Todėl čia išaugusi antroji musulmonų turkų karta net vokiečių kalbos nemoka! O kam?! 

Vokiečių tauta dar jaučiasi saugi ir galinga, juk jų – apie 84 milijonus! O pas mus? Mes kasmet traukiamės ir mažėjame. Tai tragedija, bet dar ji didesnė dėl neišmanėlių politikų veiklos. Kas yra politikai? Tai aukšto rango valstybinės reikšmės veikėjai, tvarkantys tautos gyvenimą ir planuojantys valstybės ateitį. Matėme, kaip žalias jaunimėlis protestavo prieš nelegalių migrantų „nežmoniškas“ laikymo sąlygas, reikalavo panašių butų, kuriuose gyvename mes. Ir ES juos išgirdo: pareikalavo, kad Lietuvos valstybė juos kultūringai šiltai priglaustų. 

O iš tikrųjų situacija aukščiau kvailumo! Jei per sieną miškais prasibrautų 2 ar 3 svetimšaliai, juos sučiuptų ir areštuotų kaip neteisėtus Valstybinės sienos pažeidėjus. Jie būtų teisiami. O dabar, kada jų prasibrovė 4000, jiems Lietuva, matote, turi pastatyti namus arba įleisti į 5 žvaigždučių viešbučius. 

Betgi aš kalbu apie „tris raides“! Ši problema yra užverta ant tos pačios virvelės greta migrantų. Reikalavimas įrašyti savas pavardes raidėmis, kurių nebuvo-nėra mūsų alfabete, yra tiesioginis šantažas. Sakau, jei pasirinkai gyventi tau svetimoje šalyje, tampi jos piliečiu, tai gal nors jausk tam tikrą pagarbą jai? Jei Lietuva nepriimtina, grįžk į tėvynę. Ten tavo natūrali aplinka, namai ir protėvių kapai. Jei nori gyventi čia, vadinasi, tu pats pasirinkai naująją tėvynę. Bet nekrauk svetimų šalių įstatymų mums. O mūsų žemažiūriai politikai gal net ir gerai mato, bet žino: jie laikini. Tuoj jie paliks Seimą, bus pamiršti ir tegu jau kiti „politikai“ semia prisvilusią košę. Po „trijų raidžių“ įteisinimo pradžia bus padaryta. Juk kitų užsieniečių pavardės turi raides su visokiais prielipais: priebalsės turi nosines ir riestinius ženklus, balsės būna perbrauktos brūkšniu ar suglaustos nugaromis arba turi po du taškus, stogelius, varneles… Kodėl vengrai, suomiai, norvegai negali pareikalauti ir jų pavardžių „teisingos“ rašybos? O ką darys mūsų valdžios protingieji, jei ir graikai, armėnai, sakartvelai pareikalaus savų raidžių, suvis nepanašių į lotyniškas? O kada ir musulmonai pareikalaus į abėcėlę priimti jų hieroglifus? Nejuokinga: tas gali atsitikti už keleto metų. 

Agresyvieji iš anksto žino, kad mažą lietuvių tautą galima įvaryti į kampą ir ten ją laikyti tol, kol uždus. Juk net 60 mln. prancūzų turėjo nusileisti. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here