Skip to content

Vyskupo Jono Kaunecko viešnagė Ignalinoje

Birželio 15 d. Ignalinos viešojoje bibliotekoje pristatyta vyskupo Jono Kaunecko prisiminimų knyga „Prieš visus vėjus“. Renginyje dalyvavo pats autorius vyskupas Jonas Kauneckas, Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė, ignaliniečiai ir svečiai. „Prisiminimų knyga išleista prieš metus ir jau keliauja su pristatymais per visą Lietuvą. Joje pasakojama Ganytojo gyvenimo istorija, kaip basakojis Trajoniškio vaikas, išbraidžiojęs pagriovius, pamiškes, Pasvalio šlyną, numelioravęs gal pusę Lietuvos, pagaliau tapo kunigu, Tikinčių teisėms ginti katalikų komiteto nariu, Bažnyčios hierarchu, spaudusiu rankas net trims popiežiams ir laidojusiu paskutinius partizanus“, – pristatydama vyskupo J. Kaunecko knygą, kalbėjo bibliotekininkė A. Saladūnaitė.

„Įspūdingiausias prisiminimų knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymas vyko pernai, Pasvalio krašto muziejuje, į kurį atvyko Ganytojo kraštiečiai, giminės, knygos autorių nuo jaunystės dienų pažinoję žmonės. Įspūdingai knyga sutikta ir Panevėžio G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos erdvėse. Visuose pristatymuose pakiliai ir šiltai sutinkamas vyskupas Jonas Kauneckas.

Jo Prisiminimų knyga – tai ėjimas kartu su Ganytoju jo gyvenimo keliu, kuriame aiškiai juntamas Aukščiausio vedimas ir suvokiama, kad ateisi ten, kur tu, žmogau, esi pakviestas. 

Knygoje pažinsite mūsų kunigų likimus. Joje atsiveria Bažnyčios ir Lietuvos gyvenimas. Prisiminimų knyga – himnas Tėviškei, vienkiemiams, joje rasime daug pedagoginių detalių, daug tyros ir nuoširdžios meilės tradicijoms, papročiams, praeičiai. Kaip norėtųsi, kad kuo daugiau jaunimo, perskaitę šią knygą, įgautų stiprybės, –  jautriame ir įtaigiame pristatyme akcentavo A.Saladūnaitė.

Knygos autorius vyskupas Jonas Kauneckas, kalbėdamas ignaliniečiams apie knygos pavadinimą, retoriškai uždavė klausimą – kodėl „Prieš visus vėjus?..

„Jau vaikystėje buvo lemta būti aklam, bemoksliui, ne kunigu. Buvo skirta išnykti ligoje, psichiatrinėje, misijose, lageryje. Bet Aukščiausio vedimas keitė visas gyvenimo situacijas“, – kalbėjo dvasininkas. 

Prisimindamas nueitą kelią, vyskupas J. Kauneckas pasakojo apie pirmąją savo profesiją, įgytą Panevėžio hidromelioracijos technikume, ir 14 metų atiduotų melioracijai. Knygos autorius prisiminė ir neakivaizdines vokiečių kalbos studijas Maskvoje, ir lietuvių kalbos studijas VU (Vilniaus universitete), 9 kartus pakeistą darbo vietą per tuos metus, kol pagaliau „atsidarė durys“, – pasakojo dvasininkas. 

Studijos Seminarijoje J. Kauneckui buvo lengvos, kaip visada, daug skaitė, redaktoriavo Seminarijos sienlaikraštyje ir, deja, nuolatos gydėsi akis.

Visas tolimesnis dvasininko gyvenimo kelias vėl kupinas išbandymų, reikalaujantis jėgų ir didelių pastangų, vedantis į aktyvią kovą už katalikų teises ir laisves Lietuvoje. Dar prieš stojimą į Seminariją, užmegzta draugystė su kunigais Alfonsu Svarinsku, Sigitu Tamkevičiumi, Juozu Zdebskiu, virto ilgamete bendra kova už lietuvybę, tautinį identitetą, jau vėliau įkuriant Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. 

Vyskupo J. Kaunecko Prisiminimų knygoje „Prieš visus vėjus“ skaitytojas giliau pažins uždraustos, antitarybinės spaudos platinimo istoriją, disidentų ir visų kitų kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę, aktualijas ir užkulisius. Nemarios kovotojų kartos gyvenimo tikrovė pasakojimais liudys apie tikinčio žmogaus dvasios tvirtybę Aukščiausio vedime.

„Ši sulinkusi pušis, auganti prie mano tvoros, yra tarsi mano gyvenimo atspindys. Vėtra ją nulaužė, lūžis suaugo ir ji toliau augo, tik jau viršūne žemyn ir dar į dangų išaugino galingą šaką.

Ir aš laužytas kėliausi ir kėliau Tave, Viešpatie, savo ir sutiktų žmonių širdis. Nes tokia buvo Tavo Valia, Dieve“, – nužvelgdamas gyvenimo prisiminimų visumą, rašė vyskupas J. Kauneckas. 

Jau eilę metų dvasininkas vadinamas Lietuvos partizanų kapelionu. Silpnėjant monsinjoro Alfonso Svarinsko sveikatai, pakviestas į Didžiosios kovos apygardos partizanų parką dalyvauti pamaldose, vyskupas J. Kauneckas iki dabar lieka ištikimas kovotojų už Lietuvos laisvę pagerbimo tradicijoms.

Prisiminimų knygos „Prieš visus vėjus“ pristatyme dalyvavo grupelė brolių kunigų. Buvęs Seminarijos bendrakursis, Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos dvasininkas Marijonas Savickas dalinosi prisiminimais apie tuometinį seminaristą Joną Kaunecką. „Jis labai daug skaitė, mokėjo greitai ir gerai konspektuoti, todėl mes, bedrakursiai, dažnai prašydavome jo konspektų. Jau studijuodamas Seminarijoje, J. Kauneckas rinko citatas ir kruopščiai rengėsi būsimiems pamokslams. Visada buvo didelis asketas, kuklus, griežtas sau ir reiklus kitiems“, – knygos pristatymo renginyje pasakojo kun. Marijonas Savickas, autoriui linkėdamas ilgiausių metų ir prašydamas visai susirinkusiai bendruomenei Vyskupo palaiminimo.

Knygos pristatymą vainikavo Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės Loretos Aleknienės padėkos ir atminimo dovanos vyskupui Jonui Kauneckui bei kolegei iš Panevėžio Albinai Saladūnaitei.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje