Skip to content

Cirkas išvažiavo balandį, klounai – pasiliko

Jonas BALTAKIS (Rajono savivaldybės tarybos narys)

Tarybos opozicija įžūlėja. Greitai pradės raustis po pozicijos apatinius. Jiems, ypač buvusiam merui, pralaimėjimas buvo toks skaudus, kad iki šiol negali atsigauti, su juo susitaikyti. Apie ką čia aš? Apie spalio 26 d. rajono tarybos posėdį, kurį du iš pasilikusių – J. Rasikas ir V. Cibulskas – pavertė turgumi. Kažkas (ne anonimas, tokie atstovauja tik opozicijai) facebook (feisbuke) rašė, kad visas opozicijos darbas – išbaltinti ir ginti Marijoną ir juodinti, šmeižti Baltakį, kaip vieną ir jų pralaimėjimo kaltininkų. Panašu, kad paskutiniuose tarybos posėdžiuose tai ir vyksta.

Minėtas posėdis prasidėjo V. Cibulsko perskaitytu buvusios Kultūros centro direktorės G. Katinienės kreipimusi į rajono valdžią, kuriame koneveikiama „Mūsų Ignalina“ ir jos vadovas, meras prašomas įvertinti juos, keliamas klausimas – ar Baltakis gali būti rajono tarybos nariu, kai jis esąs žurnalistas ir laikraščio redaktorius. G. Katinienės „kūrinys“ kupinas pagiežos ir melo, tuo, kuo kaltina kitus, pati tame maudosi panirusi iki kaklo.

Dėl sapalionių apie laikraštį nerašysiu, kas jį skaito, tie patys turi savo nuomonę. „Pasiteisinsiu“ tik dėl mano pareigų laikraštyje. Dar 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. R-4-21 aš atleistas iš redaktoriaus pareigų ir iki šiol esu tik viešosios įstaigos „Mūsų Ignalina“ vadovas. Jokių kitų žurnalistinių pareigų laikraštyje neužimu, jokio kito atlyginimo, taip pat už dabar jau retus straipsnius, negaunu. Paskutinį honorarą esu gavęs 2019 m. sausio 31 d., yra banko išrašas. Visa tai puikiai žino V. Cibulskas, praėjusioje tarybos kadencijoje organizavęs man vėliau žlugusią apkaltą (tuomet jau ir buvo informuotas apie mano pareigas), tačiau vis vien ir toliau kvailį volioja. Naudojasi tuo, kad tarybos posėdis tiesiogiai transliuojamas internete. 

Tačiau labiau glumina kitkas. Jau antrą posėdį opozicija pradėjo viešu kito asmens parašyto pareiškimo skaitymu, kas nenumatyta tarybos darbo reglamente. Jei prieš mėnesį skaitytas kolegės M. Lukaševičienės nevilties kreipimasis, kaip ji esą yra skriaudžiama ir mobinguojama (pati negalėjo, nes sirgo), tai paskutiniame posėdyje perskaitytas ilgas tariamos rinkėjos skundas, beje, adresuotas tik merui ir tarybai, o ne visai Lietuvai. Tai dabar kiekvienas tarybos narys gali prisirinkti taip vadinamų rinkėjų skundų ir tarybos posėdžiuose juos viešai, visai šaliai skaityti? Tuomet aš turiu jau septynis skundus, manau, kitame posėdyje ilgiau pusvalandžio nesutrukdysiu. O jei rimtai, tai tokį draugo V. Cibulsko elgesį turi svarstyti rajono tarybos Etikos komisija (pažadėta, kad taip ir bus), o įvairiems pliurpalams turi būti skirtas laikas po posėdžio, o ne jo metu.

Spalio 26 d. posėdyje suregzta dar viena provokacija. Kai posėdžio pertraukoje priėjau prie V. Cibulsko ir pasakiau, kad jis seniai žino, kokias pareigas laikraštyje užimu, tai kam vis skleidžia sąmokslo teorijas. Ir kuo pagrįsta „naujovė“, posėdyje skaityti tariamų rinkėjų skundus kažkam? Tuomet šalia sėdėjęs J. Rasikas man metė repliką, „kam čia aš akis jiems (jam) draskau“. Sakau, dar niekam nieko nedraskau, o jei reikės, tai tuomet. Po šių žodžių J. Rasikas pradėjo sukiodamasis rėkauti – „Baltakis mums grasina“. Prasidėjus posėdžiui, V. Cibulskas tai pagarsino į eterį. Ką gi, opozicija ir šie du po išvažiavimo pasilikusieji šauniai tęsia senas sovietines tradicijas.

Pagal naują Savivaldos įstatymo redakciją, nuo šiol opozicija dukart per metus (kas pusmetį) turi opozicijos valandą. Praėjusiame posėdyje ji tuo pirmąkart pasinaudojo. Ta valanda turi būti skirta rajono problemų, kaip jas mato opozicija, aptarimui, siūlymams, kaip spręsti tas problemas. O kaip buvo šįkart?

Pirma, apie organizuojamą valandą opozicija pranešė tik pačiame posėdyje, todėl ko verti priekaištai merui, kodėl girdi nedalyvauja tie ar anie savivaldybės tarnautojai ir specialistai. O kas jiems bent išvakarėse pasakė, kad bus ta valanda?

Antra, visos problemos, kurias savo valandoje „sprendė“ opozicija – kiek vicemerai ir kiti gauna atlyginimo, kodėl vienas iš vicemerų ne taip, kaip sakė, kažkada kažkur pasveikino pasieniečius ir pan.

Manau, kad laikas nustoti nuolaidžiauti taip vadinamai opozicijai ir iš jų reikalauti padorumo ir veiksmų adekvatumo, neleidžiant klaidžioti už tarybos reglamento ribų. 

Ir laikas viešinti praėjusios valdžios „palikimą“ – paliktas skolas ir kitas pridarytus „darbus“. Antraip jau greitai visa tai atsisuks prieš dabartinę valdžią, dėl anų nuodėmių būsime apkaltinti mes. Ir niekam nepaaiškinsi kitaip, juolab, kai žmonės daug ko išties nežino.

2 komantarai (-ų)

 1. Čia būtų komentarai skaičiusiems (ar dar skaitysiantiems):
  Apie atseit pralaimėtojus ir pralaimėjimo kaltininką:
  Socialdemokratų vedamas sąrašas laimėjo devynias vietas taryboje. „Neredaktoriaus“Jono proteguojamieji – tik septynias! Nematau pralaimėjimo. Kitas klausimas – už kiek brangiai, neskaičiuojant biudžeto pinigų, suformuota valdančioji dauguma? Šitą tikrai išsiaiškinsime ir paskelbsime.O dėl mūsų menamo pralaimėjimo „kaltininko“ „neredaktoriaus“ Jono pasakysiu tik tiek: tik gaidys galvoja, kad saulė teka dėl to, kad jis gieda…
  Apie G.Katinienės skundo turinį:
  G.Katinienė pareiškime tarybai ir merui konstatuoja, kad nustatyti du žurnalistinės etikos pažeidimai „Mūsų Ignalinos“ labai nesenuose straipsniuose. Pažeidimai nustatyti ne Ignalinoje, bet Visuomenės informavimo etikos komisijoje, kuri turi įgaliojimus apie tai spręsti. Informacija apie tai yra vieša, ir turėtų būti paskelbta ir „Mūsų Ignalinoje“. Kitus savo argumentus G.Katinienė, tikiuosi, pateiks ir paaiškins savivaldybės tarybos Etikos komisijoje, kuriai, kiek žinau, ir nukreiptas minėtas pareiškimas, taip labai sujaudinęs (ar suerzinęs)kolegą Joną Baltakį.
  Apie „kvailio voliojimą“ ir atsakomybę už laikraščio straipsnių turinį:
  Dar praeitos savivaldybės tarybos kadencijoje, kada kilo įtarimų dėl Jono Baltakio tarybos nario priesaikos nesilaikymo, išsiaiškinome, kad VšĮ „Mūsų Ignalina“ vadovas vis tik atsako už savo laikraščio turinį. Tada pagrįstas klausimas – kas iš tiesų „kvailį volioja“? Beje, jei jau „neredaktorius“ už nieką neatsako, tai kodėl gi konstatuoti žurnalistinės etikos pažeidimai?. Ir dar leisiu paspėlioti – gal „neredaktorius“ gauna algą „vokelyje“?
  Apie teisę tarybos nariams kalbėti posėdžių metu:
  Teisę savivaldybės tarybos nariui kalbėti visais klausimais garantuoja Vietos savivaldos įstatymas ir kaip tik tarybos posėdžių metu.
  Tai, kas liko transliacijos įraše, yra tiesa. Frazė „… Sakau, dar niekam nieko nedraskau, o jei reikės, tai tuomet“ mano supratimu ir reiškia tikrų tikriausią grasinimą.
  Apie opozicijos valandą:
  Opozicijos valanda yra tarybos posėdžio dalis ir kad šiame aptariamame posėdyje bus opozicijos valanda, meras privalėjo nurodyti potvarkyje apie savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimą.
  Apie opozicijos keltus klausimus ir atsakymus į juos geriausia sužinoti peržiūrėjus posėdžio įrašą. Čia „neredaktoriaus“ samprotavimų visai nereikia. Opozicija savo darbą dirbs ir apie tai nuolat informuos visuomenę, taip pat ir savivaldybės tarybos posėdžių metu.
  Ir pabaigai pora retorinių klausimų. Kur yra cirko arena ir kas tie likę klounai(as)?

 2. Labai įdomu, kas yra šio rašliavų kratinio, kuris vadinasi laikraščiu, redaktorius, jei tai ne Jonas? Juk net kontaktuose pažymėta, kad:

  Redaktorius
  Jonas BALTAKIS

  Puslapio apačioje, tiesa, jau žymima, kad Jonas tik VšĮ vadovas. Tačiau ta informacija buvo atnaujinta neseniai – rugpjūčio archyvuose Jono pareigos vis dar buvo redaktoriaus 😀


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here