Skip to content

Aptartos rajono vaikų problemos

MI informacija

Seminare apsilankė ypatinga viešnia – UNCEF vykdančioji vadovė kraštietė Jovita Majauskaitė

Siekiant atkreipti  visuomenės dėmesį į vaikų globos, gynimo ir saugojimo nuo neigiamos įtakos svarbą, lapkričio 21–27 d. rajono ugdymo, vaikų globos įstaigose paskelbta Vaiko teisių apsaugos savaitė, vyksta įvairūs renginiai. Lapkričio 23 d. savivaldybės administracijoje Vaiko teisių apsaugos skyrius surengė jau tradiciniu tapusį seminarą vaikų socialinėms problemoms aptarti.

Seminare dalyvavo  seniūnai, seniūnijų, mokyklų  socialiniai darbuotojai,  specialistai, dirbantys su rizikos šeimomis,  švietimo, globos įstaigų, policijos, prokuratūros atstovai,- visi tie žmonės, kurie vienaip ar kitaip dirba su vaikais, mato jų problemas ir gali pasidalinti patirtimi. Seminaro dalyvius pasveikino mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis. Jis padėkojo visiems, prisidedantiems prie vaikų problemų sprendimo ir linkėjo ištvermės šiame sudėtingame darbe.

Vaiko teisių apsaugos savaitės proga už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą rūpinantis vaikais mero padėkos raštai ir knygos įteikti Ignalinos rajono apylinkės prokuratūros prokurorei Gražinai Valinčienei, Vilniaus arkivyskupijos Ignalinos dekanato „Caritas“ vaikų užimtumo dienos centro „Eldoradas“ vadovei Vitai Bagdonienei, Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų direktorei Onai Rimšelytei.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danutė Ropienė pateikė statistinius duomenis, kalbėjo apie skaudžiausias problemas ir akcentavo visų specialistų bendradarbiavimą jas sprendžiant. Vaikų rajone kasmet mažėja. Dabar yra 3170 vaikai, 147 iš jų auga socialinės rizikos šeimose, tokių šeimų rajone – 282, daugiausia – Dūkšto seniūnijoje.  Šiais metais tėvų globos neteko net 31 vaikas, 60 vaikų auga globos įstaigose, 53 yra globojami šeimose. Pagrindinės priežastys, dėl kurių vaikai paimami iš šeimų, yra nesirūpinimas jais, girtavimas,  socialinių įgūdžių stoka. Todėl labai svarbu stebėti tokias šeimas, kuo dažniau jose lankytis, sekti  situaciją, kad  neiškiltų grėsmė vaikų sveikatai, gyvybei. Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja akcentavo bendradarbiavimo reikšmę – socialinių darbuotojų,  medikų, policijos atstovų. Nuoširdžios pastangos nėra beviltiškos, jos visgi duoda rezultatų, kad ir nedidelių – šiemet 15 vaikų grąžinta į šeimas, 1 vaikas buvo įvaikintas.  Tačiau šie skaičiai, pasak D. Ropienės, ne visada atspindi tikrąją situaciją, jie nuolat kinta. Daugeliu atveju vaikų grąžinimas į šeimas nepasiteisina, todėl akcentuotas ypač svarbus darbas su šeima, padedant jai keisti gyvenimo būdą, kad vaikas nepatirtų daugkartinių psichologinių traumų.

„Mūsų siekiamybė – kuo daugiau vaikų apgyvendinti šeimose, o ne globos institucijose“, – sakė D. Ropienė. Ji pasidžiaugė, kad jau trečius metus savivaldybėje organizuojami globėjų mokymai. Žmonėms jie labai reikalingi, nes duoda daug žinių, padeda išsisakyti, dalintis patirtimi. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja dėkojo visiems vaikais besirūpinantiems rajono žmonėms, įstaigų, dienos centrų, organizacijų „Gelbėkit vaikus“, Maltos ordino pagalbos tarnybos darbuotojams. Ji kvietė kuo daugiau bendrauti ir bendradarbiauti, kartu spręsti problemas, stengtis laiku pastebėti vaikų teisių pažeidimus ir savo veiksmais ar žodžiais niekada neužgauti vaiko jausmų, neprarasti jo pasitikėjimo.

Seminare kalbėta apie vaikų patiriamą smurtą, sveikatos problemas. Visuomenės sveikatos biuro direktorė Edita Ryliškienė pateikė mokinių gyvensenos tyrimo rezultatus, kalbėjo apie ligų profilaktiką. Ignalinos rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkas Donatas Šemeklis pristatė šių metų gruodžio mėnesį įsigaliosiantį Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, kurį pareigūnas pavadino tiesiog revoliuciniu, nes pagaliau atsiras būdų ir priemonių sutramdyti smurtaujančius šeimose ir svarbiausia juos izoliuoti, apsaugoti aukas. Nesutarimai šeimoje, vaikų nepriežiūra daro tiesioginę įtaką ir jų pačių nusikalstamumui. Ignalinos rajono policijos komisariato Prevencinio poskyrio specialistė Jūratė Pernavienė apžvelgė vaikų nusikalstamumą rajone. Šiais metais yra ištirta 15 nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų, tėvams surašyti 23 protokolai dėl tėvų valdžios nepanaudojimo.

Renginyje dalyvavo ypatinga viešnia – Jungtinių tautų vaikų fondo (UNICEF) vykdančioji direktorė kraštietė Jovita Majauskaitė. Ji pristatė šios organizacijos veiklą, vykdomus projektus, pasidžiaugė, kad Ignalinos rajone tikrai daug dėmesio skiriama vaikų socialinėms problemoms spręsti. VO „Gelbėkit vaikus“ Ignalinos padalinio vadovė Miglė Rakštelienė pristatė šios organizacijos veiklą. Pagrindinės programos kryptys – smurto prieš vaikus, jų socialinio apleistumo mažinimas, švietimas vaiko teisių klausimais ir kt. UNICEF – didžiausia vaikais besirūpinanti humanitarinės paramos organizacija pasaulyje. Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas įkurtas 1993 m. tam, kad skleistų UNICEF vertybes bei užtikrintų kiekvieno vaiko teises. 1998–2005 m. UNICEF rėmė vaikus ir jaunimą Lietuvoje. Prioritetinės šios programos sritys buvo vaiko teisių apsauga, vaikų vystymasis nuo kūdikystės, jaunimo sveikata. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą bei NATO ir iš šalies gavėjos tapus donore, imta kaupti lėšas pasauliniams vaikų projektams, įgyvendinamiems 158 šalyse. Organizuojamos įvairios lyčių lygybės, švietimo, ŽIV ir AIDS prevencijos akcijos, skleidžiama informacija apie vaikų ir moterų padėtį pasaulyje, UNICEF veiklą bei telkiama visuomenės ir verslo parama. Jovita Majauskaitė pristatė pastarųjų metų organizacijos veiklą Lietuvoje, įgyvendintus paramos projektus Gruzijos, Afganistano, Kombodžos ir kitų šalių vaikams, pasakojo apie žinomų žmonių dalyvavimą savanoriškoje veikloje bei visuomenės požiūrio pasikeitimus.

Po seminaro viešnia kartu su Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Danute Ropiene lankėsi Vidiškių gimnazijoje bei Didžiasalio „Ryto“ vidurinėje mokykloje. Mokiniams buvo parodyti filmas apie Afrikos vaikus, įdomiai bendrauta. Vėliau savivaldybėje aptartos galimybės organizuoti bendras veiklas ir skleisti UNICEF idėjas Ignalinoje.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje