Skip to content

Kraštietis Česlovas Juršėnas – Santarvės ordino kavalierius

Praėjusį penktadienį Lietuvos Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje iškilmingai įteiktas 2012 m. Santarvės ordinas „Pro augenda concordia“ (Už santarvės puoselėjimą) mūsų kraštiečiui, Seimo pirmininko pavaduotojui, Nepriklausomybės Akto signatarui ir Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininkui Česlovui Juršėnui.

Tai buvo neeilinis Santarvės fondo surengtas politinio gyvenimo įvykis, kuriame dalyvavo grupė Seimo narių, ministrai, kai kurių šalių ambasadoriai Lietuvoje, Seimo socialdemokratų partijos frakcijos nariai, kitų partijų atstovai, taip pat rajono meras Bronis Ropė, socdemų partijos rajono skyriaus atstovai, Aukštaitijos nacionalinio parko direktorius Emanuelis Leškevičius ir gausus būrys geros valios žmonių, atvykusių iš įvairių Lietuvos miestų bei rajonų iškilmingai pagerbti šį Lietuvoje gerai pažįstamą ir gerbiamą politiką, taurios širdies visuomenės veikėją bei iškilią asmenybę.

Iškilminga ceremonija šio aukšto apdovanojimo įteikimo proga Ignalinos Garbės piliečiui Č. Juršėnui prasidėjo, nuskambėjus Lietuvos santarvės fondo himnui. Ceremonijos pradžioje šio fondo įkūrėjas Julius Kazėnas įteikė auksinius ženklus Baltarusijos, Gruzijos, Ispanijos, Kazachstano ambasadoriams Lietuvoje, taip pat grupei aktyvių šio fondo rėmėjų iš Lietuvos, tarp kurių ir mūsų kraštiečių klubo Vilniuje prezidentas Romas Adomavičius, klubo valdybos pirmininkė Renė Jakubėnaitė.

Iškilmes pratęsęs fondo įkūrėjas J. Kazėnas papasakojo apie šio fondo tikslus, kurio pagrindiniai uždaviniai – visur ir visada saugoti ir skleisti santarvės idėjas, siekti tolerancijos bei supratimo tarp žmonių, tautų, kultūrų ir religijų, nesitaikstyti su blogiu bei neteisybe ir visur ieškoti gėrio vardan Tiesos, Meilės ir Santarvės. Šiuos tikslus nuolatos puoselėjo iškiliausios Lietuvos asmenybės, tarp jų tautos numylėtiniai: poetas Justinas Marcinkevičius, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, kardinolas Vincentas Sladkevičius, Tėvas Stanislovas, buvęs Vilniaus universiteto rektorius Jonas Kubilius ir kiti gerai žinomi visuomenės veikėjai. Tik prieš metus į Anapilį iškeliavo Santarvės ordino kavalieriai J. Marcinkevičius ir J. Kubilius, todėl jų šviesus atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Santarvės fondo įkūrėjo teigimu, ir dabar, praėjus daugiau kaip dvidešimčiai metų nuo Nepriklausomybės paskelbimo, ypač svarbi santarvė, nes tautoje įsišaknijo susvetimėjimas, dvasinis nuopolis. Lygiai prieš dvejus metus, kai šioje salėje spinduliavo Santarvės šviesa, dužo Seimo rūmų langai ir dabar panašūs įvykiai kartojasi įvairių sueigų ir mitingų metu. Tie neramumai vyksta todėl, kad ir tarp aukščiausios valdžios institucijų vyksta nuolatiniai vaidai, bendruomenių lyderiai yra nusigręžę nuo eilinių žmonių rūpesčių. Paminta po kojomis Garbė, todėl didelę reikšmę turi Santarvės idėjos, nukreiptos į klastą, apgaulę, baimę ir melą. Šiandien mes visi esame įtraukti į politinį verpetą, kai norima apšmeižti ir pažeminti oponentus, užmirštama tolerancija.

Visiška priešingybė yra Česlovas Juršėnas, kurį drąsiai galima pavadinti politinės moralės etalonu. Tad neatsitiktinai šiemet Santarvės fondo valdybos nariai iš penkių kandidatų – Česlovo Juršėno, Rimo Tumino, Juozo Budraičio, Arvydo Sabonio ir Marijono Mikutavičiaus – dauguma balsų nusprendė Santarvės ordinu apdovanoti šį žmogų, kuris nesiekdamas asmeninės naudos, tarp bendruomenės narių skleidžia meilę, kuriam santarvė yra artima ne žodžiais, o gyvenimo būdu.

Santarvės fondo valdybos pirmininkas Sigitas Renčys sveikindamas ordino kavalierių šio aukšto apdovanojimo proga, pažymėjo, kad Č. Juršėno asmenybė gerai pažįstama. Tai vienintelis politikas, kuris nuo Nepriklausomybės paskelbimo renkamas į parlamentą. Jo veikla pasižymi nuoseklumu ir humaniškumu, puoselėjant Santarvės idėjas. Svarus jo, kaip signataro, indėlis ruošiant Lietuvos Konstituciją. Tai seimūnas, gerai žinantis Seimo statuto reikalavimus, todėl neretai vadinamas vaikščiojančia enciklopedija. Jam suteiktas Mykolo Romerio universiteto garbės daktaro vardas. Pradėjęs savo karjerą žurnalistikoje, vėliau ją tęsė aukščiausios valdžios institucijose. Net du kartus buvo išrinktas Seimo pirmininku, ne kartą ėjo Seimo pirmininko pavaduotojo pareigas. Įspūdingas šio politinio veikėjo kelias ir puikus pavyzdys jaunajai kartai. Jo bendravimo stilius kupinas geranoriškumo ir pagarbos žmogui. Jo aukšta kultūra ir šmaikštūs žodžiai ne kartą padėjo spręsti klausimus kritiškoje situacijoje. Tad Santarvės fondo valdyba džiaugiasi šiuo sprendimu, linki jam ir toliau sėkmingai puoselėti Santarvės idėjas.

Dėkodamas Santarvės fondo valdybai už jo veiklos aukštą įvertinimą. Č. Juršėnas iškilmingoje aplinkoje sakė, kad jam teko didelė garbė patekti į Santarvės laureatų būrį, kuriame yra tokios iškilios asmenybės, kaip J. Marcinkevičius, monsinjoras K. Vasiliauskas, prezidentai Aleksandras Kvasnevskis ir Algirdas Brazauskas, Tėvas Stanislovas, akademikas J. Kubilius, aktorius Donatas Banionis ir kiti visuomenėje gerbiami žmonės. Č. Juršėno teigimu, sužinojęs apie jam suteiktą tokią aukštą garbę, jis susimąstė apie gilią Santarvės žodžio prasmę, kuri lyg yra dingusi iš oficialių valstybės dokumentų. Todėl jam yra apmaudu, kad ir dabar yra žmonių, kurie ieško ne Santarvės, o priešpriešos, ieško ne draugų, o priešų, be kurių negali gyventi. Visada siekė Santarvės ir kompromisų, nors tai kartais rizikingas užsiėmimas. Niekada nebuvo agresyvus ir įkyriai neprimetinėjo savo nuomonės kitiems, kad tai yra tik jo tiesa, o kiti klysta.

Savo kalboje Č. Juršėnas pažymėjo, kad yra žmonių, tarp jų ir seimūnų, kurie deklaruoja, jog savo veiklą grindžia žodžiais „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“, bet neretai vadovaujasi kitokiom „tiesom“. Matyt dėl to Lietuvoje ir vyksta tokia sumaištis. Kalbėjo jis ir apie Garbę, ir apie tai, kad socdemai Seime buvo iškėlę mintį priimti Santarvės aktą, bet graži iniciatyva buvo sužlugdyta. Č. Juršėnas užsiminė, kad renkant Seimą, reikia ir rinkėjams būti atidesniems ir reiklesniems. Daug kas mano, kad nepakantumą ir priešiškumą pagimdo socialiniai ir ekonominiai sunkumai. Bet juk Lietuva yra patyrusi jų ne kartą ir dar sunkesnių. Matyt atėjo laikas, kai verta prisiminti J. Marcinkevičiaus herojaus Mindaugo žodžius, kad Lietuvą reikia lipdyti iš naujo.

Santarvės ordino įteikimo proga Česlovą Juršėną sveikino Seimo socialdemokratų partijos frakcijos nariai, partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius, partijos Ignalinos skyriaus atstovai, kraštiečių klubo nariai. Džiaugėsi Ignalinos krašto garbės piliečio aukštu apdovanojimu ir rajono meras Bronis Ropė, pažymėdamas, kad tai yra logiškas sprendimas, nes šito jis nusipelnė, visada ištiesdamas pagalbos ranką rajonui, dalyvaudamas įvairiuose renginiuose.

ELTA nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje