Skip to content

Rugsėjo takais – į žinių ir pažinimo pasaulį

Jonas BALTAKIS

Rugsėjis beldžias į duris padykęs
Ir veda į mokyklas mažučius,
Vėl tirpsta vaikiška širdis sutrikus,
Rugsėjis klasėj krykščia vaikučiu.
Rugsėjis beldžia į duris laimingas
Ir veda į mokyklą pirmąkart,
Šis jaudulys nebeišnyks vaikystės,
Kaskart rugsėjo pirmą vėl norėsis verkt.

Pirmoji mokslo diena vakar Ignalinoje išaušo šventiška. Pro debesų properšas šypsojosi saulė, o jai – margaspalvių gėlių žiedai, švelni rugsėjo vėja šįkart ne šaltuku nugaromis bėgiojo, o, atrodė, šildė. Šildė jaudulys. Ir mažus, ir didelius. Pirmokėlius kiek trikdė nežinia – kas laukia toje mokykloje, apie kurią mamos ir močiutės vis kalbėjo, ar sutars su naujais draugais, mokytoja? Tėveliai taip pat jaudinosi, juk pirmą kartą savo atžalą paleidžia toliau nuo savęs…

Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla tebelieka didžiausia rajone. Jos slenkstį vakar peržengė apie pusseptinto šimto moksleivių. Kudabiečiams vakar buvo dviguba šventė – ir mokslo metų pradžia, ir mokyklos renovacijos pabaiga. Renovacijos darbai vyko ne vienerius metus. Iš pradžių statybininkai plušėjo tai viename, tai kitame pastato kampe, o pernai, gavus lėšų iš Ignalinos AE uždarymo fondo, darbai įsibėgėjo visu smarkumu ir per metus buvo baigti. Juos atliko konkursą laimėjusi, iki tol mažai kam žinoma, UAB „Polistatyba“ (direktorius Šarūnas Garmus), o renovacijos projektą darė Irena Garmuvienė (direktoriaus žmona). Apie naujomis spalvomis nušvitusią mokyklą mokslo metų šventėje buvo vis prisimenama.

Kai ant mokyklos laiptų išsirikiavo svečiai (rajono meras Bronis Ropė, Seimo narys Konstantas Ramelis, rajono savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Mačys ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė bei kiti svečiai), atbėgę nykštukai stebėjosi, iš kur čia tiek kostiumuotų dėdžių prisirinko, bet labiausiai stebėjosi atjaunėjusia mokykla. Vienas į kitą žiūrėjo ir klausė – kas tuo pasirūpino? Patys neišsiaiškinę, pakvietė fėją su stebuklinga knyga, kurioje ir perskaitė, kad dėl renovuotos mokyklos reikia dėkoti būtent šiems kostiumuotiems svečiams, kad mokyklą nuspalvino ne stebuklai, o darbščios žmogaus rankos. Tuomet atėjo dėdžių kalbėjimo valanda.

Meras B. Ropė: „Šiandieniniams pirmokams vasaros iki šiol buvo ilgos, jau besimokantiems – per trumpos. Linkiu ir tikiuosi, kad pirmąkart atėjusiems mokslo metai neprailgs. Atėjote į gražią mokyklą iš išorės, tegul ji jums būna graži ir iš vidaus…“

Seimo narys K. Ramelis: „Rugsėjo 1-oji – didelio jaudulio diena visiems: pirmokėliams, jų tėveliams, mokytojams, tiems, kam šie mokslo metai šioje mokykloje – jau paskutiniai. Tai diena, kai net kiekvienas suaugęs prisimename savo pirmą takelį į mokyklą, pirmąjį savo mokytoją, o pirmokėliams – tai naujas švarus lapas jų gyvenime. Linkiu jį užpildyti be rašalo dėmių…“

UAB „Polistatyba“ direktorius Šarūnas Garmus: „Visiems daug laimės, džiugių akimirkų ir kūrybiškumo. Jį linkiu išreikšti popieriaus lape, o ne ant šviežiai nudažytų sienų…“

Rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė: „Jaučiu baltą pavydą, matydama tokią spalvotą ir šviesią mokyklą. Kai čia dirbau, ji tokia graži nebuvo. Gyvenkit joje kaip tikri kudabiečiai – gražiai!..“

Eiles mokyklai, rugsėjui ir mokytojams skaitė pirmokėliai, 1a klasės mokytoja Loreta Dronišinec drąsino juos per mokyklos slenkstį žengti drąsiai, laikinoji mokyklos direktorė Birutė Čeponienė – ragino būti smalsiais ir atkakliais, siekiant žinių, atlaidžiais už skriaudas, jei tokių pasitaikytų.

Šioje mokykloje gyvuoja sena graži tradicija Rugsėjo 1-ąją apdovanoti 10 šauniausių kudabiečių ir 10 geriausių mokyklos sportininkų (pagal praėjusių mokslo metų rezultatus). Padėkos raštus ir krištolines lelijas šauniausiems kudabiečiams įteikė Seimo narys K. Ramelis, dovanas geriausiems sportininkams – rajono meras B. Ropė. Apie šias, galbūt pirmąsias, jų aukštumas ir pripažinimą primins ir nuotraukos su šventės svečiais.

Po šių kalbų, sveikinimų ir linkėjimų bangos, atėjo iškilmingiausia minutė, kai suskambo pirmasis rugsėjo skambutis, kviečiantis į klases. O jam skambant, rajono meras, Seimo narys ir „Polistatybos“ direktorius perkirpo simbolinę juostelę. Kaip ir dera, nuskambėjo mokyklos ir valstybės himnai, buvo pakelta trispalvė.

Kelionė rugsėjo taku – prasidėjo…

1296 Rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė ir laikinoji mokyklos direktorė Birutė Čeponienė.

Pirmoji pirmokų kelionė į pirmąją klasę Atbėgę nykštukai stebėjosi, iš kur čia tiek kostiumuotų dėdžių Eiles mokyklai, rugsėjui ir mokytojams skaitė pirmokėliai Šauniausiųjų kudabiečių dešimtukas Geriausiųjų mokyklos sportininkų dešimtukas Kerpama tradicinė simbolinė juostelė Pirmokėliai į savo pirmąją klasę šįkart atėjo dar su savo tėveliais ir seneliais

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here