Skip to content

„Privačios med. įstaigos turi būti steigiamos tik ten, kur trūksta valdiškų“

MI informacija

Savivaldybių asociacijos (LSA) vadovybė pradėjo susitikimus su naujaisiais ministrais. Jiems išdėstomos esamos problemos ir pateikiami savivaldybių pasiūlymai. Rajono meras Bronis Ropė dalyvavo susitikime su sveikatos apsaugos ministru Vyteniu Povilu Andriukaičiu. Susitikime taip pat dalyvavo LSA prezidentas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, LSA direktorė Roma Žakaitienė, LSA valdybos nariai,  LSA konsultantė socialiniais klausimais G. Šapalaitė, ministerijos atstovai. Prieš susitikimą ministrui buvo pateiktas LSA raštas, kuriame išdėstyti svarbiausi klausimai. Viena svarbiausių problemų, kurią dabar mato savivaldybės, yra tai, jog Sveikatos apsaugos ministerija, rengdama teisės aktus, tiesiogiai liečiančius savivaldybių vykdomas funkcijas, nederina jų su savivaldybėmis.

Vienas iš tokių dokumentų – nesuderintas su savivaldybėmis ir iki šiol neįgyvendintas Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas. Savivaldybės yra atsakingos už viešųjų paslaugų teikimą savo teritorijos gyventojams, todėl kyla nemažai klausimų dėl atsakomybės, funkcijų, išlaidų paskirstymo, sudarant sutartis dėl paslaugų organizavimo kitose savivaldybėse. Susitikimo metu buvo daug diskutuota dėl kompleksinės, sisteminės greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo pertvarkos, kad visi Lietuvos gyventojai laiku sulauktų kvalifikuotos pagalbos. Ministras pažadėjo peržiūrėti dabartinę situaciją, stebėti padėtį ir po to priimti sprendimus. Savivaldybių atstovai pažymėjo, kad GMP dispečerinių centralizavimas yra neabejotinai naudingas, tačiau akcentavo būtinybę numatyti galutinį dispečerinių skaičių ir užtikrinti veiksmų tęstinumą.

Savivaldybės yra atsakingos už pirminę sveikatos priežiūrą, tačiau jos negali kontroliuoti privačių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo ir tolesnės veiklos. Ši situacija, mero B. Ropės nuomone, nėra normali ir turėtų keistis. „Kodėl, tarkime, Ceikinių gyventojas, prisiregistravęs prie UAB „Ignalinos sveikatos centre“, negauna felčerinių paslaugų…“, – sako meras ir pastebi, kad savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros įstaiga teikia paslaugas gyventojams, o privati – dar rūpinasi ir pelnu.  Ministras pritarė, kad savivaldybės turėtų planuoti pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, nes jokiu būdu negali būti taip, kad privačios įstaigos kuriasi kur nori, kada nori, o paslaugas teikia tik tokias, kokios joms naudingos. Jos gali būti steigiamos tik ten, kur trūksta valstybinių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų ir jos negali suteikti reikalingų paslaugų. Susitikime akcentuota, kad tokia savivalė turi baigtis, nes ruošiamos teisės aktų pataisos, kurios numatys kada ir kokias paslaugas gali teikti privačios gydymo įstaigos ir kaip už tas paslaugas bus apmokama.

Susitikime kalbėta ir apie ligonines (tokias kaip Ignalinos), kuriose uždaryti chirurginiai skyriai. Ministro nuomone, reikia sukurti vieningą Lietuvos ligoninių tinklą ir paslaugas tarp įstaigų padalinti. Ligoninės neturi konkuruoti, o kooperuotis. Svarbiausias dalykas – paslaugas teikti ten, kur žmogui patogiausia ir kur tos paslaugos pigiausios.

Ministras taip pat pasiryžęs spręsti medicinos specialistų trūkumo klausimus. Planuojama įvesti kvotų sistemą, kad specialistų būtų rengiama tiek, kiek reikia ir kokių reikia, o šie turėtų įsipareigoti ir baigę studijas tam tikrą laiką atidirbti paskirtoje vietoje.

Diskutuota apie Visuomenės sveikatos biurų veiklos organizavimą ateityje. Toks biuras yra ir Ignalinoje. Jis puikiai aprūpintas, tačiau nėra reglamentuota jo veikla. „Tokia įstaiga tikrai reikalinga, tačiau tai, ką ji veikia dabar, yra daugiau saviveikla. Daroma tai, kas sugalvojama, o taip neturėtų būti“, – sakė meras. Ministras pritarė siūlymui šioms įstaigoms nustatyti konkrečias pareigas ir atsakomybę, taip pat numatyti tam tikras prievoles gyventojams. Biurai galėtų atlikti kai kurias, dabar pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms priskirtas, paslaugas. Pvz. matuoti kraujospūdį, nustatyti cholesterolio kiekį, paciento ūgį, svorį, išduoti sveikatos pažymas, organizuoti pirmos pagalbos kursus ir kt.

Į susitikimo dalyvių klausimus taip pat atsakinėjo  ministro patarėjos J. Kumpienė,  N. Ribokienė. Ministras V. P. Andriukaitis džiaugėsi, kad jo ir LSA požiūris dėl sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimo sutampa. „Situacija sudėtinga, bet privalome sukurti vieningą nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą, kurios neribotų nei savivaldybės ribos, nei finansavimas, nei kvotos“, – teigė ministras. Jis  pažadėjo su savivaldybininkais bendradarbiauti ir minėjo, jog LSA atstovai bus nuolat kviečiami dalyvauti ministerijos posėdžiuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here