Skip to content

Du renginiai – širdžiai ir sielos atgaivai

MI informacija

Ar galėtumėt įsivaizduoti pavasarį be bitutės dūzgimo, be vyturio čirenimo, be lakštingalos giesmės…  Jis būtų liūdnas be  pirmųjų pavasarinių gėlių žiedų nuostabaus aromato! Kitoks pavasarį ir žmogus, plačiai atvėręs langus, duris savo pirkelės… Ir jis, kaip paukštis – nori dainuoti, tik ne visi vienodai: vieni tyliai niūniuoja melodijas namuose, kiti parodo savo džiaugsmą ne tik daina, bet ir muzikos garsais.

1.

Nors už lango pliaupė pavasarinis balandžio lietus,  jis neišgąsdino nei žiūrovų, nei svečių, kurie atvyko į popietę tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti „Skaitai knygas – kaupi žinias“, kuri vyko Kazitiškio kaimo seklyčioje.

Bibliotekininkė Rasa trumpai pristatė vaikiškos knygelės gimimą… Pasak Rasos, pirmosios vaikiškos knygos buvo leidžiamos, remiantis Biblija, jos morale. Tai katekizmai, elementoriai, šventųjų gyvenimų aprašymai, moraliniai pamokymai, didaktiniai pasakojimai ir apsakymai, šventos giesmės. Jos žodžiams savo plojimais pritarė ir renginyje dalyvavęs dekanas Vidas Smagurauskas bei žiūrovai.

Pasirinktas netradicinis minėjimo būdas – koncertas. Vaikai skaitė, bet ne raidžių, o natų tekstą. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai su programa „Pagroti širdimi“, sveikino vaikišką knygelę savo išmoktais kūriniais, kuriems ruošėsi ne vieną mėnesį. Tiesiog klausytum ir klausytum, kaip liejosi garsai, atliekami akordeonistės Elzės Trubilaitės, saksofonininkų Povilo Trubilos, Lingailės Rukaitės, Dovydo Vaitkevičiaus, Nojaus Urbono, Tito Stanevičiaus, mokytojų Tomo Kochankos ir Algimanto Rastenio, klarnetininkų Ado Kondratavičiaus, jauniausiojo fleitininko Kosto Kutros, kanklininkių Gabrielės Tomaševič ir Karolinos Bikulčiūtės, smuikininkių Gabijos Budrytės, Viktorijos Mickovec, Adrijos Skudutytės, Jogilės Rukaitės, Jaunės Bagdonaitės ir Dovilės Skrolytės.

Ačiū muzikos mokytojams Jūratei Mateikienei, Jūratei Saulienei, Jūratei Čibirienei, Virginijai Stuglienei, Algimantui Rasteniui ir Tomui Kochankai, koncerto vedančiajai Dovilei Skrolytei. Ačiū tėveliams, kurie atrado laiko ateiti paklausyti savo atžalų atliekamų kūrinių, ačiū visiems, kurie atėjote, ši popietė tikrai neprailgo…

2.

Paskutinį balandžio šeštadienį ryškiaspalviai skelbimai kvietė ateiti į Kazitiškio seklyčią, kur vyko dar vienas bibliotekos renginys, skirtas 15-ajai Nacionalinei bibliotekų savaitei „Biblioteka: informacija ir žinios – kiekvienam“. Šis renginys buvo įdomus tuo, kad vyko susitikimas su kraštiete poete Irina Krivel-Gimžūniene, kuri 2014 m. išleido eilėraščių knygą „Iš širdies į širdį“. Nuostabiai iliustruota knyga – ne vien eilės, bet ir nuotraukos su poetei brangiausiais žmonėmis. Pati Irina pripažįsta, kad savo eilių nelabai nori skaityti, tačiau vieną eilėraštį „Malda“ perskaitė.

Davei man dieną, rytmetį ir naktį,
žvaigždes su saule, vėją su lietum,
 ir nežinau, kas būčiau šiam pasauliui,
 jeigu neleistum būti man tiesiog žmogum. 

Iš Tavo rankų kasdieninė duona,
gyvenimo druska ir gydantis vanduo,
Tavuos delnuos kaip deganti aguona
 plevensiu aš, kolei ateis ruduo…..

„Išties, ko dar galima trokšti šiame pasaulyje, jei po kojomis jau turi žemės lopinėlį, kurį vadini Tėviške, ir stiprų tikėjimą, kad tave saugo Aukščiausiojo apvaizda… Tada gali eiti per pasaulį aukštai pakelta galva, ten, kur šaukia kraujo balsas…“, – kalbėjo poetė.

Danutės Gasiūnienės skaitomos eilės ne vienam sugraudino širdį, o kai buvo skaitomas eilėraštis „Motina“,  pasirodė tikros ašaros ne vien skaitovės akyse, bet ir esančių šalia akyse. Poezijos popietę nuostabiai papildė dainos ir romansai, kuriuos atliko Strigailiškio lakštingala Gintarė Lukijanskaitė, kūriniai puikiai susiliejo su skaitomų eilių posmais. Gimininga siela ir Irinos vyras Rolandas, jis surengė savo drožinių, kurių buvo galima įsigyti vietoje, parodą.

Esantys salėje pamatėme, kad Irina yra visų mylima – jos pasveikinti atvyko tėvai, giminės, draugai, kaimynai. Bibliotekininkė Rasa palinkėjo kūrybinio džiaugsmo, kad ir toliau eilėraščiai negultų į stalčius, o kiltų į dienos šviesą.

„Nuostabi akimirka – Gyvenimas, kai gali svajoti, kurti, mylėti, gauti ir dar daugiau atiduoti. Tik atiduodamas, išdalindamas širdį po kruopelę, gali atrasti save. Tik tada ateina palaimingas suvokimas – tu esi Žmogus“, – dėkojo Irina.

Dėkojame

Už prisidėjimą organizuojant renginius AČIŪ: visada pagelbstinčiai seniūnijai ir seniūnui, muzikos mokyklos direktorei Birutei Paukštienei, šios mokyklos mokytojams ir mokiniams, lakštingalai Gintarei, laisvalaikio ir kultūros specialistei Danutei Gasiūnienei. Už parodą – Rolandui Gimžūnui, taip pat rėmėjai – UAB „Imeda“, informaciniam rėmėjui – „Mūsų Ignalinai“.

Taip pat visiems, kurie neabejingi kultūriniams renginiams, nes, pasak kultūros ministro Šarūno Biručio: „Kultūra yra valstybės pamatas ir tautos gyvavimo garantas“.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje