Skip to content

Ką privalu žinoti kiekvienam ignaliniečiui

Šių metų spalio 9 ir 23 d. Lietuvoje vyks Seimo rinkimai. Pasikeitimas rajono gyventojams – Ignalinos-Švenčionių apygarda Vyriausios rinkimų komisijos buvo pakoreguota ir tapo Nalšios apygarda Nr. 53, ji įsikūrusi ne Ignalinoje, o Švenčionyse, Vilniaus g. Šiai apygardai vadovauja Leokadija Polučanska, o jos pavaduotojas – ignalinietis Artūras Česliokas. Jis informuoja, ką privalu žinoti kiekvienam ignaliniečiui.

„Tie, kurie balsuos rinkimų dieną savo apylinkėse, klausimų greičiausia neturės, o norintiems balsuoti iš anksto, manau, derėtų kai ką paaiškinti.

Išankstinis balsavimas savivaldybėje

Rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių, Seimo rinkimų dieną (2016 m. spalio 9 d.) negalės atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turės galimybę balsuoti iš anksto. Šis balsavimas bus organizuojamas visų savivaldybių pastatuose spalio 5 ir 6 d. nuo 8 iki 20 val. Balsuojant iš anksto būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ar kitą dokumentą, kuriame yra piliečio asmens kodas ir nuotrauka (pavyzdžiui, vairuotojo, pensininko arba studento pažymėjimą). Rinkėjas šiaip balsuoja pats, tačiau jei jis dėl fizinių trūkumų šių veiksmų pats atlikti negali, jo prašymu juos atlieka rinkėjo pasirinktas žmogus. Šis asmuo rinkimų biuletenį privalo užpildyti rinkėjo akivaizdoje pagal jo nurodymą ir išsaugoti balsavimo paslaptį. Rinkėjams draudžiama išsinešti rinkimų biuletenius, balsavimo paštu vokus ar juos perduoti kitiems asmenims.

Balsavimas namuose

Dauguma jau žino, kad pagal Seimo rinkimų įstatymą, balsuoti namuose gali tiktai neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai ir sukakę 70 metų ar vyresni rinkėjai. Kiekvienas rinkėjas, norėdamas pasinaudoti savo teise balsuoti namuose, privalo užpildyti rinkėjo prašymą balsuoti namuose (P6 formą), jį laiku pateikti apylinkės rinkimų komisijai ir turėti rinkėjo kortelę. Nuo šių metų tai galima padaryti ir elektroniniu būdu – portale „Rinkėjo puslapis“, adresu www.rinkejopuslapis.lt. Paprastai prašymus  (P6 formą) iškart užpildo apylinkių komisijos nariai, atnešę į namus rinkėjo korteles. Įtraukti į namuose balsuojančiųjų rinkėjų sąrašą, galės balsuoti spalio 7 ir 8 d. namuose nuo 8 iki 20 val. Tik būtų labai gerai, jei užpildę prašymus balsuoti namuose, rinkėjai lauktų atvažiuojančių apylinkės komisijos narių nurodytą dieną.

Balsavimas specialiuose paštuose

 Balsuoti specialiuose paštuose gali tik rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose). Balsuoti paštu galima specialiai balsavimui sudarytuose paštuose jų darbo valandomis spalio 5, 6 ir 7 d.

Balsavimas rinkimų dieną

Rinkimų dieną balsavimas vyks nuo 7 iki 20 val. apylinkės rinkimų komisijos nurodytoje patalpoje. Rinkėjas, įrašytas į savo apylinkės rinkėjų sąrašą, balsuoja šioje rinkimų apylinkėje. Rinkėjas komisijai turi pateikti asmens dokumentą, pasirašyti galutiniame rinkėjų sąraše, kad gavo rinkimų biuletenius, užpildyti biuletenius ir įmesti į juos balsadėžę. Rinkimų kortelės turėjimas rinkimų dieną nėra privalomas, kadangi ji yra tik informacinio pobūdžio pranešimas apie rinkimus ir kvietimas juose dalyvauti. Nepaisant to, jei rinkėjas su savimi turės rinkėjo kortelę, paspartins rinkimų komisijų darbą. Rinkėjo kortelę galite atsispausdinti pačiam adresu: https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkejo-kortele.

Turint omenyje, kad šiais metais Vyriausioji rinkimų komisija perbraižė apygardų žemėlapį, rinkėjai yra kviečiami pasitikrinti apie savo įrašymą į rinkėjų sąrašą. Tai galite padaryti prisijungę portale ,,Rinkėjo puslapis“ (www.rinkejopuslapis.lt), skiltyje Aš=> Mano profilis. Taip pat pasitikrinti galite paskambinę Vyriausiosios rinkimų komisijos informaciniu telefono numeriu 1855. Informacinė paslauga veiks nuo 2016 m. rugsėjo 14 iki 2016 m. spalio 23 d. Informacinės linijos darbo laikas – 7–20 val.

Rinkėjas, įrašytas į savo apylinkės rinkėjų sąrašą balsuoja šioje rinkimų apylinkėje. Rinkėjas komisijai turi pateikti asmens dokumentą, pasirašyti galutiniame rinkėjų sąraše, kad gavo rinkimų biuletenius, užpildyti slaptai biuletenius ir įmesti į balsadėžę. Kiekvienų rinkimų metu randama nemažai sugadintų biuletenių. Suprantu, kad kartais tai daroma sąmoningai, tačiau kartais žmonės suklysta netyčia. Jei suklydote, tačiau dar neįmetėte rinkimų biuletenio į balsadėžę, turite teisę paprašyti komisijos nario kito rinkimų biuletenio.

Balsavimas kitoje apylinkėje

Jei esate deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje, bet atvykęs balsuoti ne į savo, o kitą rinkimų apylinkę, esančią toje pačioje rinkimų apygardoje, kai abi rinkimų apylinkės elektroninių ryšių priemonėmis yra prisijungusios prie elektroninio rinkėjų sąrašo rinkimų komisijai turi:

1) pateikti dokumentą su asmens kodu

2) palaukti kol:

a) bus užpildyta ir išsiųsta užklausa į jo rinkimų apylinkę, patikrinant, ar dar nebalsavo. Rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše prie rinkėjo pažymima, kad rinkėjas balsuos kitoje rinkimų apylinkėje;

b) komisija gaus iš jo apylinkės atsakymą-sutikimą dėl jo balsavimo kitoje rinkimų apylinkėje;

c) bus atspausdinta pažyma;

3) pasirašyti pažymą balsuoti kitoje rinkimų apylinkėje ir gauti rinkimų biuletenius;

4) užpildyti slaptai biuletenius;

5) patikrinti biuletenius ir, jei jie užpildyti teisingai, perlenkti ir įmesti į balsadėžę. Jei suklydote, tačiau dar neįmetėte rinkimų biuletenio į balsadėžę, turite teisę paprašyti komisijos nario kito rinkimų biuletenio.
Kalbant paprasčiau, jei jūs esate deklaravęs gyvenamąją vietą kokiame nors Nalšios apygardos (t.y. Ignalinos ar Švenčionių rajonuose) kaime, o faktiškai gyvenate Ignalinoje, jūs galite balsuoti Ignalinoje. Arba deklaravęs gyvenamąją vietą Dūkšte, o faktiškai gyvenate Ceikiniuose, tai ir balsuoti galite Ceikiniuose. Tik visais atvejais būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą“, – primena A. Česliokas.

Iškilus klausimams, skambinti galima: pirmininkė Leokadija Polučanska, tel. 8 646 09319, Artūras Česliokas, tel. 8 694 04447.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje