Skip to content

Branduolinės energetikos objektų apsaugos daliniui – 25-eri

MI informacija

Penktadienį VSAT Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinys minėjo veiklos 25-metį. Ta proga šio dalinio pasieniečiai Visagino gyventojus ir svečius kvietė į šventinį renginį Santarvės aikštėje. Iškilmingame renginyje dalyvavo VSAT vadovybė, Seimo narys Algimantas Dumbrava, Visagino merė Dalia Štraupaitė, Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, Ignalinos atominės elektrinės direktorius Darius Janulevičius, buvę Atominės elektrinės apsaugos dalinio vadai – Leonas Stanionis, Arūnas Grabažis, Vytautas Šlaustas, Vladas Beržanskas.

25-mečio minėjimo renginys prasidėjo šv. Mišiomis už pasieniečius Visagino Šv. Pauliaus apaštalo bažnyčioje. Jų metu pasieniečiams koncertavo Visagino Č. Sasnausko muzikos mokyklos dainininkai ir muzikantai.

Po šv. Mišių iškilmingos rikiuotės metu Santarvės aikštėje buvo pagerbta Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinio vėliava. BEOAD darbuotojus sveikino ir apdovanojimus pasižymėjusiems pareigūnams įteikė VSAT vado pavaduotojas Štabo viršininkas Vidas Mačaitis, Ignalinos rinktinės vado pavaduotojas Štabo viršininkas, laikinai atliekantis rinktinės vado funkcijas, Valentinas Urbonas. Taip pat V. Mačaitis VSAT vardu įteikė dovaną daliniui ir padėkojo visiems pasieniečiams už nepriekaištingą tarnybą ir ištvermę, saugant tokį svarbų Lietuvai objektą.

Pasieniečius su gražiu jubiliejumi pasveikino bei įteikė dovaną Seimo narys A. Dumbrava.

Visagino merė Dalia Štraupaitė,  Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, Atominės elektrinės direktorius Darius Janulevičius sveikino visus BEOAD darbuotojus bei  už įvairius nuopelnus apdovanojo VSAT  pareigūnus vardinėmis dovanomis.

Dalinio vadas Ričardas Petrauskas už ištikimą tarnybą padėkojo dalinio pareigūnams, dirbantiems nuo pat dalinio įkūrimo. Jis atminimo dovanas įteikė buvusiems dalinio vadams L. Stanioniui, V. Šlaustui, A. Grabažiui ir V. Beržanskui.

Po gražių linkėjimų žvarbiame ore visus sušildė pasienietiška košė ir arbata bei nuotaikingas BEOAD kinologų su tarnybiniais šunimis pasirodymas.

Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinys pradėtas formuoti 1991 m., iš Sovietų Sąjungos Vidaus reikalų ministerijos perimant saugoti svarbų nacionalinį objektą – Ignalinos atominę elektrinę (IAE).

1991 m. spalio 24 d. buvo priimtas Vyriausybės potvarkis Nr. 761 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės apsaugos perdavimo Krašto apsaugos ministerijai“. Krašto apsaugos ministerijos 1991 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 263 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės bataliono formavimo“ pradėtas formuoti Atskirasis Ignalinos AE apsaugos batalionas, kurio vadu paskirtas pulkininkas leitenantas Leonas Stanionis.

1991 m. lapkričio 18 d. bataliono vadas išleido įsakymą Nr. 1, kuriame nurodė, kad nuo 1991 m. lapkričio 18 d. pradėjo vykdyti atskiro IAE apsaugos bataliono vado pareigas ir formuoti batalioną. 1992 m. sausio 10 d. į savarankišką tarnybą išėjo pirmoji Atskirojo Ignalinos AE apsaugos bataliono karių pamaina, kurie pakeitė iki tol atominę elektrinę saugojusius Sovietų Sąjungos Vidaus reikalų ministerijos pavaldume buvusius karius.

1996 m. Ignalinos AE apsaugos batalionas reorganizuotas į Pasienio policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos atominės elektrinės apsaugos policijos rinktinę.

2001 m. reorganizavus Pasienio policijos departamentą rinktinės pavadinimas buvo pakeistas į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinę. 2001 m. lapkričio 18 d. rinktinei buvo įteikta vėliava.

Šių metų gegužės 1 d. Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė reorganizuota į Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinį. Šis dalinys užtikrina patikimą branduolinės elektrinės, Lietuvos pasienio ruože esančių kitų branduolinės energetikos objektų ir gabenamų per šalies teritoriją branduolinių medžiagų krovinių fizinę apsaugą, kurią, naudodami šiuolaikinę įrangą, vykdo profesionalūs VSAT pareigūnai.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje