Skip to content

Kad paukščių kaimynystė neapkarstų

MI informacija

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas pastaruoju metu iš Utenos regiono gyventojų sulaukia kreipimųsi dėl varninių ir žuvėdrinių paukščių miestuose keliamo triukšmo bei daromos taršos. Varninių ir žuvėdrinių (kirų) paukščių keliamas triukšmas trikdo šalia esančių gyvenamųjų namų gyventojų poilsį ir ramybę. Paukščių išmatos, lizdų liekanos kelia ne tik vizualinę taršą, bet daro ir neigiamą poveikį žmonių sveikatos ir saugos labui. Tai aktualu ir prie kai kurių daugiabučių namų Ignalinoje (buvo skundas iš Aukštaičių g. 46-ojo namo). Tačiau apsisaugoti nuo šių paukščių gana sudėtinga. Su tokia problema susiduria daugelis Europos šalių. Pagal ES Tarybos Direktyvą ir Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymą, visos laukinių paukščių rūšys yra saugomos. Paukščių nuodijimas ar kiti panašūs jų populiacijos mažinimo veiksmai yra nehumaniški ir prieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Kaip rodo praktika, vienintelė išeitis – tam tikrose teritorijose nesudaryti sąlygų šių paukščių veisimuisi. Nereikia lesinti varninių paukščių, balandžių, kirų netoli vaikų žaidimų vietų, parkuose, gatvėse, prie gyvenamųjų namų. Pavyzdžiui, balandžius uždrausta lesinti jau daugelyje Europos miestų.

Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – Medžioklės taisyklės) 4 punkto reikalavimus, medžioti leidžiama tik tuos medžiojamuosius gyvūnus, kuriems Medžioklės taisyklėse yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas. Žvėris ir paukščius, kurie nepriskirti medžiojamiesiems, taip pat medžiojamuosius gyvūnus, kuriems nenustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, be atskiro Aplinkos apsaugos agentūros leidimo medžioti, tyčia žudyti ir gaudyti kitais būdais draudžiama visus metus.

Medžioklės taisyklėse nustatyta, kad varnos ir kovai yra medžiojamas gyvūnas, jų leistinas medžiojimo terminas yra nuo liepos 1 d. iki kovo 1 d. Tačiau atsižvelgus į tai, kad urbanizuotose teritorijose medžioklė yra draudžiama, šiuo laikotarpiu miestuose varnų ir kovų populiacija gali būti reguliuojama ardant jų senus lizdus. Tokiems darbams atlikti reikalinga turėti atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamento išduotą išvadą dėl paukščių populiacijos gausos reguliavimo. Vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. D1–155 14 punktu, laukinių paukščių populiacijos reguliavimo išvadai gauti, fiziniai ar juridiniai asmenys, siekiantys reguliuoti populiacijos gausą, atitinkamam regiono aplinkos apsaugos departamentui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta juridinio asmens pavadinimas, buveinė (fizinio asmens – vardas ir pavardė, adresas), gyvūno, kurio populiacijos gausą siekiama reguliuoti, rūšies pavadinimas, kokioje teritorijoje bus vykdomas populiacijos gausos reguliavimas, tikslas, populiacijos gausos reguliavimo priemonės ir būdai, laikotarpis.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here