Skip to content

Finansavimas skirtas „Menų dūzgėms“

Lina RAGINYTĖ

Pirmą kartą Lietuvos kultūros administravimo istorijoje Lietuvos kultūros taryba (toliau LKT) projektinę veiklą regionuose finansavo, remdamasi 2018 m. sukurtų Regionų kultūros tarybų (toliau RKT) patarimais. Regioninės kultūros tarybos – tai dešimt teritoriniu Lietuvos apskričių pagrindu prie LR Kultūros ministerijos veikiančių kolegialių patariamųjų organų, atliekančių meno ir kultūros ekspertų bei konsultantų funkcijas kiekvienoje iš apskričių. Jų funkcija buvo atlikti pirminį vertinimą, išgryninti prioritetines veiklas ir atlikti kitus projektų vertinimo darbus, teikti juos tvirtinti LKT ir kultūros ministrui. LKT sprendimus priimti, perskirstant „Tolygios kultūrinės raidos kultūros” programos finansinės kvotos dalį, perdavė Regioninėms kultūros taryboms, o aptariamu atveju – Utenos RKT. 

Kvotos kiekvienai apskričiai nustatytos vadovaujantis „Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašu“, kuriame pagrindiniais rodikliais, lemiančiais skiriamą lėšų dalį, įvardinti finansinis apskrities kultūros ir meno projektų Tolygios kultūrinės raidos programoje poreikis 2019 m., 2018 m. kultūros programų konkursuose apskrities projektams skirtos lėšos, savivaldybių kultūrai ir menui skiriamos lėšos, kultūros lauko apskrityje potencialas (meno kūrėjų, muziejų lankytojų, meno mėgėjų kolektyvų skaičius) ir socialinio klimato apskrityje indeksas (vidaus migracija, nedarbo lygis, visuomenės dalis, esanti socialinėje rizikoje, nusikalstamumo lygis ir kt.). Įvertinus visus rodiklius, Utenos apskričiai skirta 306 450 eurų.

Regionines KT sudaro vietos kultūros ir meno bendruomenių ir apskričių savivaldybių deleguoti atstovai.Mūsų rajonui atstovavo Rasa Juodagalvienė ir Marius Kraptavičius.

2019 m. sausio pabaigoje kultūros bendruomenę pasiekė žinia apie kultūros ministro įsakymu patvirtintas RKT perskirstytas kvotos lėšas „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose“ projektams. Iš pateiktų 53 projektų Anykščiuose gruodį posėdžiavusi Utenos apskrities RKT, į finansuotinų projektų sąrašą įtraukė 32 projektus, kuriems rekomendavo skirti 214 750 Eur. Ministro įsakymu lėšos paskirstytos taip: Anykščių r. savivaldybės projektų vykdytojams – 106 350 Eur, Ignalinos – 12 060 Eur, Molėtų – 26 700 Eur, Utenos – 18 540 Eur, Visagino – 9 940 Eur, Zarasų – 41 160 Eur. 

Ignaliniečiai gavo finansavima vienam Ignalinos viešosios bibliotekos projektui „Menų dūzgės kūrybingai vaikystei“. Jo vadovė – Lina Staliauskienė 

Projektas, sujungiantis net 5 savivaldybių bibliotekas ir jų lankytojus. Į šią veiklą įsitraukia Ignalina, Visaginas, Molėtai, Zarasai, Utena ir partnerių statusu – Švenčionys. Projekto metu vyks net kelios veiklos. Bibliotekų komandose dirbs profesionalūs menininkai. Tad iki susitikimų Bibliotekų piknikuose visame regione. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here