Skip to content

Spaudos, kalbos ir knygos šventė

Gegužės 9-ąją Ignalinos rajono savivaldybėje paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šventiniame renginyje dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė, rajono žurnalistai, konkurso „Padėk suklupusiam žodžiui“ nugalėtojai, bibliotekininkai, knygų leidybos atstovai, kiti svečiai. Buvo pristatytas nuotraukų albumas „Ignalina dangaus takais“, koncertavo Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Renginio dalyvius sveikino savivaldybės meras Justas Rasikas, visiems linkėjęs gerbti mūsų kalbą, puoselėti žodžio ir spaudos laisvę, žurnalistams – nepasiduoti komercijai, išlikti nešališkais ir  objektyviais.  

Priminta, kad 1904 m. gegužės 7 d.  Lietuvoje buvo panaikintas 4 dešimtmečius trukęs lietuviškos spaudos draudimas. Deja, ne visa Lietuva galėjo vienodai džiaugtis kalbos ir spausdinto žodžio laisve. Ignalinos krašto istorija yra kitokia. Čia gyvenantiems žmonėms dar buvo lemta iškęsti lenkų okupaciją ir polonizaciją. Tačiau tautinė dvasia ir kalba šviesuolių, knygnešių, paprastų žmonių pastangomis ir meile buvo išsaugotos.

Rašytoja Birutė Jonuškaitė skaitė pranešimą „Kas aš be tavęs, mano kalba ištikimoji“. Tai buvo ir asmeniškas, šiltas, ir labai intelektualus kalbėjimas apie mūsų išskirtinę, unikalią, gražiausią pasaulyje lietuvių kalbą, kaip 1992 m. paskelbė UNESCO. „Esu labai laiminga, kad nors gimiau Lenkijoje, mano gimtoji kalba yra lietuvių. Užaugau Punsko-Seinų krašte ir ta priklausomybė lietuvių, o ne lenkų tautai mano vaikystės laikais buvo gana sudėtinga. Tuomet komunistinėje Lenkijoje vyravo nacionalistinės nuotaikos, kitataučių teisės buvo daug kur ribojamos. Tačiau gimtąją kalbą nuo pat vaikystės jaučiau kaip išskirtinę likimo dovaną…“, – pasakojo rašytoja.  Ji taip pat kalbėjo apie per kalbą išreiškiamą, atpažįstamą tautinį orumą, tapatumą, taip pat apie šiuolaikinės visuomenės kalbos problemas.

Renginyje pasidžiaugta, kad šiemet vykusiame regioniniame meninio skaitymo konkurse Vidiškių gimnazijos mokinys Ovidijus Nasevičius užėmė II vietą.  Jis skaitė ištrauką iš apysakos „Dėdės ir dėdienės“, o visi klausantieji galėjo pajusti vaižgantiško žodžio skambesį ir grožį.

Savivaldybės administracija jau daugelį metų organizuoja kalbos konkursą „Padėk suklupusiam žodžiui“. Iš vietinio renginuko jis išaugo į rajoninį renginį, kuriame šiemet dalyvavo 72 asmenys: 16 suaugusiųjų ir 56 mokiniai. Suaugusieji ir mokiniai vertinti atskirose grupėse.  Konkurso dalyviai turėjo atlikti 7 užduotis. Jiems tikrai reikėjo pasistengti. Meras ir konkurso organizatorė Laima Sidorenkienė pasveikino nugalėtojus. Suaugusiųjų grupėje geriausiai darbą atliko ir pirmą vietą laimėjo Ramunė Kliaugienė, antrąją vietą užėmė Roma Ksenzovienė, trečiąją pasidalijo vienodai balų surinkusios Virginija Kamarauskienė ir Danguolė Meldžiūnaitė. Iš 56 moksleivių  geriausiai darbą atliko Ignalinos gimnazijos mokinys Augustinas Zablockis, antrąją vietą užėmė Ignalinos gimnazijos mokinė Gabija Kolomijec, trečiąją – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos mokinė Simona Kalvelytė. 

Nors šiais laikais vis daugiau informacijos surandame ir ją skelbiama internete, socialiniuose tinkluose, bet reikia pripažinti, kad kaip ir knygos, taip ir tradicinės žiniasklaidos priemonės – laikraščiai, radijas, televizija – nepraranda savo svarbos. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną profesinės šventės proga tradiciškai sveikiname žurnalistus.

Meras Justas Rasikas savivaldybės dovanas įteikė laikraščio „Nauja vaga“ redaktorei Laimai Miliuvienei ir pavaduotojai Vidai Gasparavičienei, laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktoriui Jonui Baltakiui ir žurnalistei Linai Raginytei, Ignalinos televizijos atstovėms Linai Raginytei ir Romai Ksenzovienei. Dėkodama už bendradarbiavimą, renginių viešinimą dovanėles laikraščių redakcijoms, Ignalinos TV ir savivaldybei įteikė Ignalinos viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė. Laikraščių redaktoriai taip pat pasveikino savo kolegas, dėkojo savivaldybės kalbos tvarkytojai ir atstovei spaudai.

Visi pasveikintieji  dovanų gavo naująją savivaldybės administracijos parengtą ir leidyklos „Vyzdys“ išleistą nuotraukų albumą „Ignalina dangaus takais“. Albume pristatomos gražiausios, lankomiausios  mūsų krašto vietovės, kurias gali pamatyti iš paukščio skrydžio. Tai bendras kūrybinis darbas. Albumui nuotraukas pateikė aštuoni autoriai. Tai Valdas Martinkus – (jis pateikė 29 nuotraukas),  Algirdas Panavas (19 nuotraukų),  Vytautas Rafanavičius (5 nuotraukas), Juozas Navickas (3 nuotraukas), Lina Kovalevskienė (2 nuotraukas), Žilvinas Gavėnas, Raimondas Žievys ir Bronius Alėjūnas – po vieną nuotrauką. Dalyvavę autoriai buvo pasveikinti. Už prasmingą bendradarbiavimą padėkota ir leidyklos „Vyzdys“ vadovui Valentinui Juraičiui, kuris prisiminė knygos rengimo darbus, kalbėjo apie Ignalinos krašto gamtos grožį.

Apmąstyti mūsų tautos, kalbos ir knygos  istorinį kelią renginio dalyviai kviesti besiklausant Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos jaunųjų gitaristų ir mokytojų Gintauto Juodagalvio ir Vytauto Panavo atliekamos muzikos. Vėliau visi dalyviai  kviesti pabendrauti prie arbatos, įsigyti ar pavartyti B. Jonuškaitės knygų.

R. Juodagalvienės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje