Skip to content

Kokia vairuotojo pažymėjimo grąžinimo tvarka, viršijus leistiną greitį?

MI informacija

– Teismas atėmė vairuotojo pažymėjimą vienam mėnesiui už greičio viršijimą. Buvo leidžiama važiuoti 70 km/h greičiu, aš važiavau 134 km/h greičiu, tad greitį viršijau 64 km/h. Kokia yra vairuotojo pažymėjimo grąžinimo tvarka? Kokius dokumentus reikia pateikti? Ar reikės perlaikyti vairavimo egzaminą?

Eugenijus GAŠČENKA

TEISĖS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES GRĄŽINIMAS

Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 330 str. 2 dalyje nustatyta, kad pasibaigus paskirtajam specialiosios teisės atėmimo terminui, taip pat jį sutrumpinus vadovaujantis LR ATPK 329 str., asmeniui, kuriam specialioji teisė atimta trumpesniam negu vienerių metų terminui, nustatyta tvarka grąžinami iš jo paimti dokumentai. Jei specialioji teisė atimta vieneriems metams ar ilgesniam laikui, iš asmens paimti dokumentai grąžinami tada, kai jis Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka užbaigia papildomus vairuotojų mokymus ir išlaiko kvalifikacinius egzaminus.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 str. 3 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kuriam teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimus, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik jam nustatyta tvarka užbaigus papildomus vairuotojų mokymus.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad, jei teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta vienam mėnesiui, pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui (ar jį nustatyta tvarka sutrumpinus) asmeniškai policijos įstaigai, kurioje saugomas vairuotojo pažymėjimas, reikia pateikti: a) nustatytos formos prašymą grąžinti vairuotojo pažymėjimą (pildoma policijos įstaigoje); b) galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; ir c) papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymėjimą.

Šiuo atveju nei medicininės, švietėjiškos atestacijos pažymos, nei sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo pateikti nereikia. Perlaikyti vairavo egzamino taip pat nereikia.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2014 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here