Skip to content

Vartotojų teisės bus ginamos privalomais sprendimais, o ne rekomendacijomis

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisos, kurios leidžia paprasčiau spręsti ginčus tarp vartotojų ir pardavėjų bei paslaugų teikėjų. Nuo šiol vartotojų ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimai tapo ne rekomendaciniai, o privalomi.

Įstatymo pataisose numatomas vartojimo ginčų komisijų, kurios nagrinės ginčus ne teismo tvarka, sudarymas. Komisijos nagrinės tuos ginčus, kai ginčo suma ne mažesnė nei 200 eurų. Įstatymo pataisos numato galimybę sudaryti atskiras specializuotas komisijas nagrinėti vartojimo ginčus atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse. Vartojimo ginčų komisija bus sudaroma iš 3 narių: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovo, vartotojų asociacijos atstovo ir verslininkus vienijančios asociacijos paskirto atstovo. Vartojimo ginčų komisijas techniškai aptarnaus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT).

Iki šiol Vartotojų teisių apsaugos įstatymas nenustatė ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo, priimto išnagrinėjus ginčą, privalomumo. Vienintelė sankcija pardavėjui ar paslaugos tiekėjui, nevykdančiam rekomendacijos, kai ginčas išnagrinėjamas vartotojo naudai – viešas paskelbimas VVTAT interneto tinklalapyje.

Įstatymo pataisose numatoma, kad vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Svarbus pakeitimas, kad be šių įstatyme numatytų institucijų vartojimo, ginčus galėtų spręsti ir kiti subjektai, atitinkantys ekspertinių žinių, nepriklausomumo ir nešališkumo, skaidrumo ir kitus įstatyme numatytus kriterijus. Tai gali būti nuolatinės arbitražo institucijos ar vartotojų asociacijų ir verslininkus vienijančių asociacijų įsteigti viešieji juridiniai asmenys, įrašyti į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašą.

Pažymėtina, kad vartojimo ginčus, kaip ir iki šiol, ne teismo tvarka nagrinės ne tik VVTAT, bet ir kitos valstybės institucijos joms priskirtose srityse: Ryšių reguliavimo tarnyba (elektroninių ryšių ir pašto paslaugų srityje), Lietuvos bankas (dėl finansinių paslaugų), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (energetikos srityje), taip pat Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas (dėl teisinių paslaugų).

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašą sudarys, tvarkys ir savo internetiniame tinklalapyje viešai skelbs Teisingumo ministerija. Tokio sąrašo sudarymas leis vartotojui operatyviai pasitikrinti, ar ginčą nagrinėjantis subjektas atitinka nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis: www.teisingumas.lt

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt. Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. JURISTAI24.LT teisės naujienų skyrelyje talpinamos informacijos atžvilgiu yra informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius. Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.juristai24.ltir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje