Skip to content

Ignalinos rajono policijos komisariato veikla 2016 m.

MI informacija

Nusikalstamos veikos

Statistinių ataskaitų duomenimis  2016 m., lyginant su 2015 m., nusikalstamumas Ignalinos rajone sumažėjo 23,5 proc.  Ignalinos rajono policijos komisariate (toliau – Ignalinos r. PK) užregistruotos 169 nusikalstamos veikos, o tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. – 221, t. y. 52 nusikalstamomis veikomis mažiau negu 2015 m.

Ištirta 140 nusikalstamų veikų arba 82,6 proc.

Viešosios tvarkos pažeidimai

 2016 m. viešosios tvarkos pažeidimų skaičius sumažėjo net 25 proc., lyginant su 2015 m.,užregistruotos 3 tokios nusikalstamos veikos, kai 2015 m. – 4.

Visi šie pažeidimai ištirti.

Plėšimai

2016 m. Ignalinos r. PK užregistruotas 1 plėšimas, 2015 m. – 3.

Ištirti 2 (1 plėšimas išaiškintas, jis buvo įvykdytas 2015 m.)

Nužudymai

Užregistruotas 1 nužudymas (2015 m. – 0). Tyrimą atlieka Utenos apskr. VPK pareigūnai. Kol kas vyksta tyrimas.

Vagystės

2016 m. Ignalinos r. PK užregistruota 41,5 proc. mažiau vagysčių, nei 2015 m.

2016 m. – 48, 2015 m. – 82 vagystės.

Ištirtos 24 vagystė arba 50 proc.

Vagystės įsibraunant į gyvenamąją patalpą

2016 m. Ignalinos r. PK užregistruota 23,5 proc. mažiau vagysčių, nei 2015 m.

2016 m. – 13, 2015 m. – 17 vagysčių.

Ištirtos 7 arba 53,8 proc.

Smurtas artimoje aplinkoje

 2016 m. Ignalinos r. PK užregistruoti 52 ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje, 2015 m. – 43.

Dažniausiai ikiteisminiai tyrimai pradedami dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Šie tyrimai dažniausiai baigiami per 2 paras, priklausomai nuo aplinkybių – gali užtrukti ilgiau. Nuolatinis girtavimas, fizinis bei psichologinis smurtas, šeimos narių nepagarba vienas kitam, nesugebėjimas spręsti problemų „iš karto“ arba „iš esmės“ deja priveda prie smurto.

Neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų gaminimas, laikymas, gabenimas

2016 m. Ignalinos r. PK buvo pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėtų namų apyvokos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų gaminimo, laikymo, gabenimo.  2015 m. – 5. Statistikoje visų tyrimų nesimato, kadangi nutraukus tyrimus pradedamos administracinio teisės pažeidimo bylų teisenos ir kaltiems asmenims gali būti skiriamos didelės piniginės baudos su nelegalių akcizinių prekių konfiskavimu arba areštas.  Visuose tyrimuose įtariamieji nustatyti arba jau nuteisti, kai kurie tyrimai eigoje, tačiau jie bus baigti 2017 m. gavus ekspertų išvadas bei atlikus būtinus procesinius veiksmus.

Sukčiavimai

Sukčiavimo atvejų sumažėjo 37,5 proc. 2016 m. Ignalinos r. PK užregistruoti 5 sukčiavimo atvejai, 2015 m. – 8.

Ištirta 1  nusikalstama veika arba 20 proc.

Žmonėms nuolat kalbame, rašome, mokome kaip nepakliūti sukčiams, vykdome įvairias prevencines priemones, lankome senyvo amžiaus žmones, ypač gyvenančius kaimuose, vienkiemiuose bei kt. nutolusiose vietovėse, deja sukčiai vis tiek sugeba apgauti patiklius asmenis ir pasipelnyti.

Sukčiavimai dažniausiai įvykdomi pasinaudojus gyventojų patiklumu (ypač senyvo amžiaus), jų duomenimis, pagrobus, išreikalavus mokėjimo ar elektroninės bankininkystės korteles, slaptažodžius, PIN ar kitokius kodus. Taip pat sudaromos įvairios telefoninių abonentų sutartys, paimami piniginiai kreditai internetu arba telefonu. Raginame gyventojus būti budriais ir nepatikliais.

Prevencinė veikla.

2016 m. Prevencijos poskyrio pareigūnai kartu su rajono seniūnijų socialiniais darbuotojais vykdė šeimų, įtrauktų į rizikos šeimų sąrašą, lankymą po 17 val. Metų laikotarpyje kartą per mėnesį buvo aplankytos visos šeimos. Šis darbas bus tęsiamas ir 2017 m. Vykdant rizikos šeimų priežiūrą būtina kuo dažniau lankytis tokiose šeimose ne tik darbo dienomis, bet ir po darbo, savaitgaliais bei švenčių dienomis. Lankymusi metu kontroliuoti šeimas ar šeimose nepažeidžiamos vaikų teisės, ar vaikai yra tinkamai prižiūrimi, ar šeimoje nėra piktnaudžiaujama alkoholiniais gėrimais.

Nepakeičiami policijos komisariato pareigūnų pagalbininkai yra policijos rėmėjai, kurių šiuo metu turime 27. Per 2016 m. jie išdirbo 1204 val. užtikrindami rajono gyventojų saugumą.

Per 2016 m. prevencijos poskyris atliko šį darbą: išaiškino 406 administracinius teisės pažeidimus, išaiškino 57 teisės pažeidimus susijusius su akcizais apmokestinamų prekių laikymu, gabenimu, naudojimu ar realizavimu, ištyrė 368 pareiškimus gautus iš gyventojų ir patikslino 118 pranešimų gautų iš gyventojų,  įvykdė 102 bendrus policijos reidus, išaiškino 2 nusikalstamas veikas, pradėjo 2 ikiteisminius tyrimus pagal LR Baudžiamojo kodekso 201 str. 1 d. (tai būtų neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio, jų skiedinių ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas).

Utenos apskr. VPK Ignalinos r. PK pareigūnai 2016 m. iš nelegalios apyvartos  išėmė 343 pakelius cigarečių, 77 litrus alkoholinių gėrimų ir 550 litrų degalų.

Bendruomenės pareigūnų veikla ir jos efektyvumas sunkiai įsivaizduojama be glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo su gyventojais, nuolatinio keitimosi informacija ir nuomonėmis. Kad gyventojai pasitikėtų policija ir noriai bendradarbiautų, kuriamos saugios kaimynystės grupės.

2016 m. įkurtos 3 saugios kaimynystės grupės. Šiuo metu rajone jau veikia 75 tokio pobūdžio grupės. Kas tai Saugi kaimynystė – tai Jūsų ir kaimynų bendradarbiavimas su policija ir seniūnija, stiprinant saugumą Jūsų gyvenamojoje vietovėje.

Dėl saugios kaimynystės įkūrimo bet kada galite kreiptis į vyriausiąją tyrėją Jūratę Pernavienė, tel.:8 700 65304, 8 682 17550, el. p.jurate.pernaviene@policija.lt

Projekto „Saugiausia Ignalinos rajono mokykla“ nugalėtoja tapo Vidiškių gimnazija. Jipaskelbta Saugiausia Ignalinos r. mokykla 2015-2016 mokslo metais. 2016 m. rugsėjo 1 d. buvo apdovanota Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pasirašytu pažymėjimu, pereinamąja taure ir atminimo lentele.

2016  m. kovo 16 d. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje vyko savivaldybės etapo teisinių žinių konkursas ,,Temidė“. Konkurse dalyvavo Ignalinos gimnazijos komanda ,,Justicija“ ir Vidiškių gimnazijos komanda ,,Tiesos veidas“.

Susumavus balus, laimėtojais tapo Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijos komanda ,,Tiesos veidas‘‘. Ši komanda iškovojo garbę atstovauti Ignalinos rajoną trečiajame – regioniniame „Temidės“ konkurso etape, kuris vyko balandžio mėnesį Utenoje.

Apskrities konkurse ignaliniečių komanda užėmė I vietą ir iškovojo teisę atstovauti Utenos apskritį respublikiniame konkurse Panevėžyje. Tai viena iš dešimties stipriausių šio konkurso komandų respublikoje.

Kiekvienoje rajono seniūnijose (jų yra 12) suorganizuota 16 nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencinių grupių susitikimų. Susitikimo tikslas – supažindinti su kriminogenine situacija rajone, aptarti policijos ir seniūnijų bendradarbiavimo galimybes nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje,  išklausyti gyventojų pastabas ir pasikeisti kontaktiniais duomenimis.

Susitikimų dalyviams buvo pateikta informaciją apie Bendrojo pagalbos centro veiklą, atkreiptas gyventojų dėmesys, kad būtų budrūs ir nepakliūtų į sukčių, siūlančių įsigyti prekes internetu, pinkles, ragino būti budriems prie bankomatų, atliekant operacijas grynaisiais pinigais. Priminta kaip apsaugoti savo turtą, kokių priemonių gali ir turi imtis patys bendruomenės nariai, kad sumažėtų vagysčių. Taip pat priminta atšvaitų dėvėjimo svarba.

Suorganizuota 23 susitikimai su rajono bendruomenėmis. Jų metu gyventojai buvo kviečiami burtis į Saugios kaimynystės grupes, supažindinami su sukčiavimo atvejais, naujovėmis policijoje bei sprendžiami aktualūs klausimai.

Ignalinos rajonas retai apgyvendintas, jame gausu viensėdžių, vienkiemių ir ištuštėjusių kaimų. PP pareigūnai intensyviai dirbo, kad kartą metuose aplankytų atokiau ir toliau nuo rajono centro gyvenančius.  Turime pasidžiaugti, kad per 2016 m., rajono savivaldybei parėmus kuro išlaidas, pareigūnai aplankė 76 proc. vienkiemių, kur gyvena vieniši, senyvo amžiaus žmonės, juos supažindino su sukčiavimo telefonu atvejais, mokė išsikviesti specialiąsias tarnybas. Kad apsilankymai būtų efektyvesni ir naudingesni, šis prevencinis darbas buvo atliekamas kartu su seniūnais.

Prevencinės programos

2016 m. rajono savivaldybei buvo pateiktos 2 prevencinės programos, iš kurių 2 buvo finansuotos:„Alkoholizmo, narkomanijos prevencija“  prašyta – skirta 1000 Eur.

Minėtos lėšos gautos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios  programos lėšų, gautų iš  Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

Programos tikslai – aktyvus teisės pažeidimų ir nusikaltimų, susijusių su narkotikų bei alkoholio vartojimu Ignalinos rajone, išaiškinimas; galimybė tėvams anonimiškai testuoti savo vaikus; gyvenimo be kvaišalų skatinimas jaunimo tarpe; pažeidimų, susijusių su narkotinių priemonių vartojimu jaunimo tarpe, ankstyvoji prevencija.  Programa suteikė galimybę anonimiškai nemokamai tėvams testuoti nuo narkotikų ir alkoholio paauglius (ankstyvoji pirminė prevencija) ir policijos pareigūnų sulaikytus asmenis –VšĮ „Ignalinos rajono ligoninė“ priimamajame ir VšĮ „Ignalinos rajono poliklinika“.

,,Viešosios tvarkos, eismo saugumo užtikrinimo ir nelegalios akcizais apmokestinamų prekių apyvartos užkardymas Ignalinos r.“ – skirta 2000 Eur. 2016 m. gruodį ši priemonė buvo baigta įgyvendinti. Priemonės tikslas buvo garantuoti saugią gyvenamąją aplinką bei vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją bei tinkamai užtikrinti viešąją tvarką, eismo saugumą ir gyventojų rimtį rajone.

Policijos departamentui prie LR VRM buvo pateiktos 2 programos:„Saugios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas ir gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsauga Ignalinos mieste ir rajone“ – buvo prašyta 520 Eur.

„Ignalinos rajono paplūdimio tinklinio turnyras policijos komisariato viršininko taurei laimėti“ – prašyta  240 Eur. Šios programos nefinansuotos, veikla neįgyvendinta.

Bendruomenės pareigūnai tikisi ir gyventojų aktyvumo – dalyvavimo bendruose susitikimuose ar diskusijose, pasidalijimo savo teigiama patirtimi, sprendžiant konkrečias saugumo problemas, ar tiesiog savo nuomonės bei pozicijos išreiškimu. 

Tikimasi, kad tarp pareigūnų bei gyventojų užsimegs konstruktyvus dialogas, kuris leis labiau įsigilinti į konkrečias bendruomenės problemas bei duos pagrindą efektyvesniam darbui.

Eismo priežiūra.

  2016 m. Ignalinos r. PK pareigūnai iš viso surašė 1348 ATPK protokolus už KET pažeidimus (2015 m. – 1331),  išaiškintas 71 girtas vairuotojas (2015 m. – 80), 19 asmenų neturėjo teisės vairuoti transporto priemones (2015 m. – 38), 68 asmenys nubausti už saugos diržų nenaudojimą (2015 m. – 116), pėsčiųjų, dviratininkų nustatyti 125 KET pažeidimai.

 2016 m. rajone įvyko 5 įskaitiniai eismo įvykiai (2015 m. – 7), 6 sužeisti (2015m. – 12), du žuvę (2015 m. – 1), vienas eismo įvykis įvyko dėl girto vairuotojo kaltės, (2017m. – 0).

Patrulių būryje 2016 m. buvo 16 pareigybių, įskaitant PB vadą. 2016 metų pabaigoje buvo užpildyta visos pareigybės, tačiau iš 15 patrulių metu pabaigoje 3 buvo vaiko priežiūros atostogose ir dar du išėjo į pensiją. 2016 m. pabaigoje padalinys buvo reorganizuotas ir prijungtas prie Reagavimo skyriaus. Pagrindinės padalinio funkcijos yra  operatyvus reagavimas į gyventojų iškvietimus, viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas, neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų ar bejėgiškos būklės asmenims, sulaikytųjų, suimtųjų ar nuteistųjų konvojavimas.

Apžvelgiant į padalinio darbo rezultatus matome, kad 2016 m. buvo reaguota į 3773 iškvietimus, už LR ATPK  pažeidimus į PK pristatė 118 asmenų, 136 kartus vyko konvojuoti asmenų,  išaiškino 1348 KET pažeidimus.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here