Skip to content

1:0 opozicijos naudai

Praėjusią savaitę vyko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame buvo numatyta svarstyti 39 klausimus, bet 2 klausimus administracija atsiėmė kaip nepakankamai parengtus. Patvirtintos (išklausytos buvo komitetuose) 17 savivaldybei pavaldžių, daugiausia švietimo įstaigų, veiklos ataskaitos. Dar didelis sprendimų pluoštas priimtas vien todėl, kad pasikeitus administracijos direktorės, vicemero ar mero pavardėms, jas formaliai reikia pakeisti ir įvairiose anksčiau patvirtintose komisijose, projektuose ir pan. 

Iš kitų sprendimų verta paminėti du. Pirma, slaptu balsavimu išrinktas ir patvirtintas savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas. Juo tapo vėlgi žemėtvarkininkas geodezininkas Stasys Luneckas. Prisistatydamas sakė, kad gimė Daugėliškio seniūnijoje, vidurinę baigė Vilniuje, internatinėje mokykloje, geodezininko specialybę įgijo Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vedęs, turi du vaikus, žmona dirba vaikų darželyje, bet jo pavadinimo… neatsimena. Iki 2004 m. yra dirbęs rajono savivaldybėje, vėliau ir iki šiol paties įsteigtoje įmonėje, kurioje dirbs… ir toliau – šeštadieniais ir sekmadieniais. Naujose pareigose stengsis sutvarkyti savivaldybės ūkį ir sklypų po daugiabučiais namais juridinį statusą. Kitaip sakant, sutvarkius tą statusą, daugiabučių gyventojams (kiekvienam butui) būtų priskirtas žemės plotas po namu ir aplink jį ir jie turėtų mokėti už šią nuosavybę žemės mokesčius. Kad tai padaryti, reikalingi sprendimai Lietuvos mastu, o jų kol kas nėra. Kadangi jie nepopuliarūs, gyventojus apkrautų dar vienu mokesčiu, tad nė viena valdžia, užėmusi vietą prie šalies vairo, to dar nesiryžta daryti.

Slapto balsavimo, renkant S. Lunecką, rezultatai tokie: už – 14, prieš – 4, susilaikė – 2.

Įdomiai klostėsi sprendimo, kuris vadinosi „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl kandidatų į Ignalinos rajono vietos veiklos grupės dvisektorės valdybos narius delegavimo“ pakeitimo“. Ankstesnėje grupės valdyboje buvo ir tuometės opozicijos atstovas, šįkart sprendimo projekte dabartinei opozicijai vietos nebuvo palikta. Buvo įrašytas net atstovavimo kriterijų neatitinkantis daugumos atstovas Vygandas Dilys. Opozicija vietoj jo pasiūlė Marijonos Lukaševičienės kandidatūrą. Balsuojant, šios personos etikos sumetimais turėjo už save nebalsuoti. M. Lukaševičienė taip ir padarė, o V. Dilys už save balsavo. Opozicija reikalavo perbalsavimo. Kadangi svarstant šį klausimą nusišalino (išėjo iš salės) meras ir dar du daugumos atstovai, perbalsavus 9:8 laimėjo opozicija. V. Dilys prastumtas, jo vietą užėmė M. Lukaševičienė. Tad šį mačą 1:0 laimėjo opozicija.

xxx

Naujoji valdžia ėmėsi kadrų politikos. Per birželį iš pareigų atleisti: Daugėliškio seniūnas Juozas Paukštė, UAB „Ignalinos vanduo“ direktorius Valentas Šimonis, savivaldybės administracijos skyriaus vedėjas Mykolas Viškelis, Ignalinos poliklinikos vadovė Džiuginta Kajėnaitė, dar anksčiau – SĮ „Kompata“ vadovas. Nepaliktas ir laikinai ėjęs administracijos direktoriaus pareigas Donatas Mačys, nors jam buvo pažadėta (dėl to ir sutiko laikinai eiti direktoriaus pareigas) darbas savivaldybėje. Negana to, jam neišmokėtas ir vieno mėnesio atlyginimas. Visi išėjo savo noru, jei tiksliau – maloniai buvo paprašyti išeiti. Kieno dabar eilė? 

1 komentaras


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje