Skip to content

Nupirkto filtro pirkimo skandalas įgauna pagreitį. Ar išgelbės apsimelavusią valdžią mero kuriama komisija

Kai dūžta valdžios planai ir svajonės. K. Pabijuto pieš.

Jonas BALTAKIS (Rajono savivaldybės tarybos narys)

„Na, kiek tuos ignaliniečius galima mulkinti? Bet… kodėl visi tyli?“. „Paskaičius mero kreipimąsi, net plaukai šiaušiasi. Demagogija! Rašinėlis nemąstantiems beraščiams. Melas liejasi laisvai!“. „Skandalas! Chebryte, karalius nuogas“… Tokia ignaliniečių reakcija į interneto svetainėje www.mignalina.lt ir MI laikraštyje (daugiau atsiliepimų – rašinio pabaigoje) paskelbtą Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narių rajono taryboje straipsnį „Kas rajono savivaldybėje kuria scenarijus visų mūsų mulkinimui?“, o ypač į rajono mero atsiliepimą, pavadintą „Viešas mero kreipimasis“, paskelbtą rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

Dar vienas atsiliepimo autorius rašo: „Koks apgailėtinas mero J. Rasiko viešas pareiškimas dėl UAB Ignalinos šilumos ūkio direktoriaus apkaltinimo, bet mero viešai nepasakomo fakto, kad į minimo posėdžio darbotvarkę jo ir valdančiosios daugumos balsais buvo įtrauktas bene svarbiausias klausimas dėl šilumos tinklų 2022–2024 m. investicijų plano suderinimo (jame ir buvo nurodyti tie dūmų filtrai), ir tokio sprendimo priėmimas būtų leidęs už padarytas investicijas perduoti savivaldybės lėšas. Šis klausimas taryboje įklimpo ir svarstymas buvo nutrauktas posėdžio metu. Kodėl meras viešai nepasako, kad būtent jo pavaduotojas Juozas Rokas skambino vieno tarybos komiteto (Ekonomikos ir finansų – J. B.) nariams, kad skubos tvarka siūlytų įtraukti šilumos ūkio reikalų tvarkymą į spalio 20 d. posėdžio darbotvarkę, kodėl meras nepaviešina, jog ant suderintų sprendimų projektų yra savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Linos Gladkauskienės parašas?.. Negi galima patikėti tuo, kad visi šie šilumos tinklų problemų spendimų projektų derinimai ir dokumentų registravimai vyko nežinant merui? Labai abejotina.“ Panarstykim atidžiau mero kreipimosi kaulelius. Kreipimasis spausdinamas be trumpinimo (šviesiu šriftu), mano įterpti komentarai – tamsiu paverstu šriftu. 

Viešas mero kreipimasis

Tie, kas atidžiai seka tiesiogines Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas, ar žiūri jų įrašus, gal prisimins, kad spalio 20 dieną, dar tvirtinant Tarybos posėdžio darbotvarkę, mano iniciatyva buvo atsiimtas antrasis klausimas „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės turto investavimo į uždarąja akcinę bendrovę Ignalinos šilumos tinklus ir įstatinio kapitalo padidinimo“.

J. B.: Atsiimtas buvo minimas sprendimas dėl 150 000 eurų investicijos į Šilumos tinklus, bet ne dėl 260 000 eurų nupirktam filtrui pirkti. Ši suma ir ketinimai buvo paslėpti kitame neatsiimtame sprendimo projekte dėl šilumos tinklų 2022–2024 m. investicijų plano suderinimo.

Šiuo metu apie tai plačias diskusijas viešoje erdvėje paskleidė opozicijoje esantys Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai. Klausimų dėl atsiimto sprendimo projekto kyla ne tik opozicijai. Man – taip pat. Pirmiausia, sprendimo projektas Tarybai buvo teiktas skubos tvarka. Bendrajame komiteto posėdyje, vykusiame spalio 17 dieną, 7 balsavus už, 5 susilaikius ir vienam Tarybos nariui iš viso nebalsavus, buvo priimtas sprendimas šį klausimą įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę. Gal kam svarbi detalė, kad minėtame Bendrajame komiteto posėdyje dalyvavo 6 valdančiosios frakcijos nariai, tad teigti, kad klausimas „prasmuko“ vien valdančiųjų įgeidžiu, būtų neteisinga.

J. B.; Paprasta aritmetika – iš 7 balsavusių „už“ 6 vis tik valdantieji?

Nesu komiteto narys, bet iš Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotojo Juozo Roko sužinojau, kad UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ direktoriui Sauliui Rukšėnui sunkiai sekėsi atsakyti į Tarybos narių Bendrajame komiteto posėdyje užduotus klausimus. Vėliau, peržiūrėjęs minėto posėdžio vaizdo įrašą, deja, turėjau  pripažinti, kad direktorius nebuvo pasirengęs tinkamai paaiškinti situacijos ir pagrįsti savo prašymo.

J. B.: Tai kodėl sprendimo projektas, nors, pasak mero, neparuoštas ir neaiškus, vis vien buvo paliktas posėdžio darbotvarkėje? Juk tik meras, ir niekas daugiau, sprendžia, kokius sprendimų projektus teikti svarstyti rajono tarybai.

Kilus tam tikroms abejonėms dėl teikiamo Tarybai sprendimo projekto skubos ir motyvų, aš ir mero pavaduotojas Juozas Rokas Tarybos posėdžio išvakarėse kvietėme direktorių Saulių Rukšėną pokalbiui, bet šis, nors ir pažadėjęs atvykti, tą dieną nepasirodė, neva dėl užimtumo ir anksčiau užsiplanuotų darbų. Kalbėjomės su juo kitos dienos rytą, prieš Tarybos posėdį, bet argumentuotų atsakymų ir tada neišgirdome.

Atsakingai pareiškiu, kad savivaldybės administracijoje nei su manimi, nei su administracijos direktore Jūrate Balinskiene šis klausimas iš anksto nebuvo aptartas. Man pačiam kėlė ir kelia didelių įtarimų skubos tvarka įregistruotas sprendimo projektas, kurio reikalingumo nesugeba paaiškinti net pats vadovas. Bendrajame komitete balsuojant už šio klausimo įtraukimą į darbotvarkę, greičiausiai buvo viltasi, kad direktorius į klausimus galės atsakyti Tarybos posėdžio metu, bet pokalbis su direktoriumi prieš Tarybos posėdį tik sustiprino mano apsisprendimą šio klausimo apskritai nesvarstyti.

J. B.: Tai gi šitą skubėjimą organizavo mero pavaduotojas Juozas Rokas. Sprendimo projektas tarybai nebuvo pateiktas nustatytais terminais ir tvarka, todėl buvo skambinta kiekvienam asmeniškai Ekonomikos ir finansų komiteto nariui dėl sutikimo sprendimo projektą įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Negi J. Rokas tai darė pats taip nusprendęs, o ne merui paliepus ar bent jam žinant? Tiesiog neįtikėtina. Išeitų, kad merui nieko nežinant, sprendimo projektą parengė, užregistravo ir tarybai pateikė Šilumos tinklų direktorius? Visiškas absurdas.

Klausimas iš dienotvarkės išbrauktas mano asmenine iniciatyva, nes sprendimo projekto tekste pasigedau argumentų, motyvų, logikos. Apie tokio sprendimo priėmimą apskritai negalėjo būti net kalbos.

J. B.: Bet kalba buvo ir jau iki balsavimo buvo likę akimirkos, nes J. Rokas vis ragino nutraukti diskusijas bei opozicijos klausimus ir balsuoti. Tik paviešinus faktą, kad filtras jau nupirktas ir įeina į 2021 m. laimėto projekto 1,323 mln. eurų sumą, po aiškaus pasimetimo posėdžio prezidiume, klausimą meras atsiėmė. Tik tuomet ir ne anksčiau. 

Nors jokia materialinė žala nebuvo padaryta, stipriai sušlubavo mano ir administracijos vadovų pasitikėjimas bendrovės direktoriumi. Bet kokiu atveju, bus ieškoma atsakymų, kur ir kaip galėjo gimti toks sprendimo projektas, kodėl jis buvo taip skubinamas.

J. B.: Šilumos tinklų direktoriui derėtų atsistatydinti, nors visiškai aišku, kad jis tapo savivaldybės intrigų ir bandymo visus apmulkinti auka. Opozicijos susitikimo su juo metu S. Rukšėnas sakė, kad klausimas buvo aptartas su trimis rajono savivaldybės vadovais (o jie – tai meras, vicemeras ir administracijos direktorė), bet buvo nustebęs, kai tarybos posėdyje buvo elgiamasi ne taip, kaip buvo sutarta. Beje, į redakciją skambinę skaitytojai reikalavo ir mero atsistatydinimo.

Siekdamas paneigti šiuo metu viešoje erdvėje skleidžiamas sąmokslo teorijas, inicijuosiu komisijos, ištirsiančios šią situaciją, sudarymą. Visuomenė bus supažindinta su šios komisijos darbu ir išvadomis.

Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasikas

Ir pabaigai dar žiupsnelis gyventojų atsiliepimų apie šią skandalingą situaciją.

Vida

Tikra velniava gaunas, tai kam tai „Kotrynai“ filtrai, jei dar dvejus metus be problemų ji gali suktis. Po dvejų metų gal atsarginiu katilu bus koks elektrinis. Juk pagal mero pažadus, pavasarį jau veiks didžiulė saulėta elektrinė. Bus pigi energija, ar ne.? Ir pasakykit, kodėl šildymo kaina Ignalinoj taip pakilo? Ar už tai, kad perkam pigesnį kurą?

Stasys

Gerbiami ignaliniečiai, meras dar jaunas, nemoka meluoti ir „plauti“ pinigus, o po dar vienos kadencijos, jei jis ją turės, manau, išmoks meluoti ir reikalus tvarkyti tyliai, kad niekas ir nesuprastų. Kantrybės!

Vietinis

Vieša paslaptis, kad UAB Ignalinos šilumos tinklai niekaip neišlipa iš finansinės-ūkinės duobės. O kad beraščiai, sėdintys rajono valdžioje, nesugeba logiškai įvardinti problemos – tai akivaizdu. Ne tik tarybos nariams galutinai atsibodo tušti tauškalai apie šiltas žiemas ir atliktas investicijas. 2022-11-08 Ignalinos tinklalapyje paskelbtas viešas mero kreipimasis tik patvirtina jo nemokšiškumą ir įžūlų melą, persunktą demagogija.

V.

„Atsakingai pareiškiu, kad savivaldybės administracijoje nei su manimi, nei su administracijos direktore Jūrate Balinskiene šis klausimas iš anksto nebuvo aptartas. Man pačiam kėlė ir kelia didelių įtarimų skubos tvarka įregistruotas sprendimo projektas, kurio reikalingumo nesugeba paaiškinti net pats vadovas“ (iš minimo J. Rasiko viešo kreipimosi)

Tikrai keistas „atsakingas“ pareiškimas, kai joks sprendimo projektas nebūna užregistruotas teikti komitetų ir tarybos svarstymui, kol nėra suderintas ir su administracijos direktoriumi ir meru. Net jei „iš anksto nebuvo aptartas“.  Tiesiog techniškai neprasmuktų nepastebėtas ir nepasiektų įregistravimo stadijos. Kito kelio patekti sprendimų projektams į tarybą nėra. Tikrai dauguma tarybos narių žino, ar bent jau norisi tikėti, kad žino, kaip atsiranda šie teisės aktai jų rankose. Na, arba pri(si)pažįsta meras, kad savivaldybės vadovai „atsakingai“ neskaito sprendimų projektų derinimo etape. 

Ji

Tai vyksta gryniausios viešos patyčios. Labai prilygsta mobingui, tik jis plačiu mastu, viso Ignalinos miesto ir rajono, kuris yra suskilęs grupėmis. Ar tai yra toleruotina mūsų visuomenėje? Ar pagalvojame apie pasekmes viso to? Kas būtų, jeigu būtų? Ar užsidėti karūną ir turėti aukštą postą yra kažkam aukščiau visko? Daug kas trokšta būti dėmesio centre, viskas sumaterialėjo. Kiek dar tai tęsis? Ar plosite rankomis ir savimi didžiuositės, kad pasiekėte savo, jog žmonės nusišalintų nuo darbo? Mokyklose, darbuose ir gatvėse vyksta patyčios.

Dar daugelio skambinusių nuomonė turi vieną vardiklį: per ketverius metus meras ir valdžia tiek prisimelavo, kad patys jau painiojasi savo netiesose. 

K. Pabijuto pieš.

11 komentaras

 1. Tai meras visiškas nupušėlis jei už jo nugaros pati artimiausia aplinka (J. ROKAS, L. GLADKAUSKIENĖ) kurpia tokias pinkles? Gal opozicija turėtų inicijuoti komisijos sudarymą MERO NUPUŠIMO LYGIO NUSTATYMUI

 2. Gerbiami komentatoriai. Neįžeidinėkite nemandagiais savo komentarais ignaliniečių, kurie balsavo ir vėl ketina balsuoti už „jauną ir gražų“. Jiems argumentų kalbos nereikia, viskas telpa į du žodelius: myliu- nemyliu. Ir čia jūsų, piktų komentatorių problemos, kad nematote audžiamos nuostabių raštų medžiagos naujiems karaliaus rūbams. Rinkiminis pavasaris nenumaldomai artėja, sunkiai dirbant rajono labui ir vykdant rinkiminius pažadus sena mero „specovkė“ nusidėvėjo (fiziškai ir morališkai). Tikrai reikia naujos. Negi kam dar neaišku: meras tikrai geras, dėl nesėkmių tik aplinka kalta.

 3. Cirkas tęsiasi. Pasirodo, kad yra du pėstininkai – Rokas ir Gladkauskienė. Cirkliškio absolventė moka pakišinėti pavaldinius. „Vsio zakono”

 4. Na ( jaunas durnas ) sakydavo kaime,bet ką tie seni bebrai masto balsuodami komitetuose,kenčia tai jų reputacija irgi,arba irgi dėjo kaip ir meras.

 5. Kaip jaustis dabar privačių namų gyventojams, kurie savo namų šildymą sprendžia patys, be valdžios pagalbos ?
  Prieš šildymą ieško pigesnių variantų, renka sausuolius, kapoja matys malkas. Gal pasiūlykime ir Merui, Vicemerui pakapoti malkų nors vienai šildymo dienai , o valdžios moterims panešioti iki to auksinio pečiaus malkas. Manau, tada valdžios mąstymas pasikeistų.

 6. Tik į atmosferą išmetusi teršalą – dūmų uždangą, mero viešą pareiškimą, supratau, kad meras ir jo artima aplinka nebeturi nei sąžinės, nei padorumo, nei žmogiškumo. Tik apetito neprarado. Dūmoju. Man būtinai nupirkit padorumostatinį filtrą, kad neterščiau atmosveros dūmų uždangomis žalojančiomis žmonių galvoseną. Jei kam nepatiko mano dūmojimas – kalta mėnulio pilnatis.

 7. Būkim biedni, bet teisingi. Iš visos šitos situacijos matau tik vienintelį Žmogų, kuris nieko nekaltino, nebadė pirštais ir nuo situacijos neišsisukinėjo, su tiek viena valdžia, tiek kita viską aiškinosi, ir reziumė vieninteliam Jam teko prisiimti visą atsakomybę, ir ne tik, bet dar ir atlaikyti visą laviną žodžių viešai, kurie nemanau, kad buvo teisingi. Vienintelis Jis šį kartą buvo sąžiningas, tolerantiškas su visais po šios nejaukios situacijos. Pamoka išmokta, na ir galiausiai, kas dirba, tas klysta. Deja, bet yra kaip yra, neveltui sakoma devynis kartus pamatuok, o tada kirpk, bet ir tai.. gal dar KARTĄ reikia devynis kartus pamatuoti.. O aplamai, beveik niekuo negalima pasitikėti! Ateičiai! Sėkmės darbuose!

  • Savaitės akcentuose meras porina,kad tarėsi su šilimos tinklų valdyba,kriminalo nemato,tai reiškiasi ,kad šia afera palaimino įmonės valdyba,kaip ir iešmininkas nekaltas.

 8. Gerb. Ponas iš Parko. Jums pikta dėl ko labiausiai ar, kad meras nemato kriminalo, ar, dėl iešmininko .. Toks jausmas, kad Jūs norite kandidatuoti į Šilumos tinklų vadovo kėdę.. O gal jau esate pabuvojęs ir jaučiate dėl to nuoskaudą?

  • Ellai,nei buvau nei noriu ,tik mero ir valdybos žodžius persakau.

 9. Iš mero „savaitinio komentaro” supratau, kad tik mėnulio pilnaties paveikti galėjo sugalvoto tokį šilumos tinklų pasipinigavimą mūsų visų sąskaita. Komisijos sprendimas aiškus – viską uždankstys dar didesniu melu
  Įdomu kas į tą komisiją įeins?


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje