Skip to content

Kur ta komisija su savo išvadomis, gerbtinas mere? 

Vidmantas ČEPULĖNAS

Besidžiaugdami Ignalinos rajono moksleivių pasiekimais sporte, saviveikloje, rajono kultūriniu ir sportiniu gyvenimu, dideliais pinigais ateinančiais 2023–2027 m. Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, tikrai nuoširdžiu ir geru seniūnų ir jų sniegą valančių darbuotojų darbu valant gausiai iškritusį sniegą ir ambicingais ateinančių metų švenčių planais, apie ką išsamiai informuoja Ignalinos rajono savivaldybės interneto lapelis, nepamirškime ir ne tokių malonių besibaigiančių metų įvykių bei mūsų vietinės valdžios pažadų.

Minėtame interneto lapelyje 2022 m. lapkričio 8 d. buvo paskelbtas „Viešas mero kreipimasis“, kuriame skamba tokios gražios frazės: „…Spalio 20 d., dar tvirtinant Tarybos posėdžio darbotvarkę, mano iniciatyva buvo atsiimtas antrasis klausimas „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę Ignalinos šilumos tinklus ir įstatinio kapitalo padidinimo“. (…) Atsakingai pareiškiu, kad savivaldybės administracijoje nei su manimi, nei su administracijos direktore Jūrate Balinskiene šis klausimas iš anksto nebuvo aptartas. (…). Siekdamas paneigti šiuo metu viešoje erdvėje skleidžiamas sąmokslo teorijas, inicijuosiu komisijos, ištirsiančios šią situaciją, sudarymą. Visuomenė bus supažindinta su šios komisijos darbu ir išvadomis.

Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasikas“

Nuo kreipimosi pagarsinimo praėjo daugiau negu 40 dienų gražios lietuviškos (taip pat ir ignalinietiškai politiškos) žiemos. Kur tas viešoje erdvėje skleidžiamų sąmokslo teorijų paneigimas? Kur ta komisija ir jos darbas su išvadomis, gerbtinas mere? Davei žodį, viešą mero (ne kokio nors „bomžo“) žodį – ištesėk!

Apie vieną sąmokslo teoriją laikraštyje „Mūsų Ignalina“ 2022 m. spalio 25 d. buvo publikuotas straipsnis „Kaip norėjo pirkti jau nupirktą prekę už 260 000 eurų“, kuriame buvo aprašyta, kad UAB Ignalinos šilumos tinklai papildomai planuoja investuoti 260 tūkst. eurų prie naujai įrengiamų šildymo katilų, įrengiant dūmų valymo filtrus. Spalio 20 d. savivaldybės tarybos posėdžio metu, nejaukiai pasimuistęs, meras J. Rasikas sprendimo projektą svarstymo metu atsiėmė (liaudiškai tariant, susimovė kartu su šilumos tinklų direktoriumi S. Rukšėnu).

Antrą viešoje erdvėje šiuo metu populiarią sąmokslo teoriją paskelbė pats savivaldybės meras. Savivaldybės tarybos 2022-11-29 posėdyje skleisdamas „Ignalinos katilinės katilų korupcijos“ (čia aš ją taip pavadinau) sąmokslo teoriją, savo aritmetikos „žiniomis“ jis dosniai dalinosi su tarybos nariais bei potencialiais interneto žiūrovais (jeigu kam įdomu, galite peržiūrėti vaizdo įrašą nuo 43 iki 47 min. https://www.youtube.com/watch?v=lhuOzZ_v9gw ) ir tvirtino, kad už išmontuotus nusidėvėjusius Ignalinos katilinės šilumos gamybos katilus dar mokama paskola bankui. Čia didžiulė korupcija ir visiškas ekonominis krachas, kaip tvirtino meras. Ir sunku pasakyti: ar specialiai, ar iš tradicinio žioplumo gerbtinas meras nutylėjo, kad šiandien sumontuoti nauji katilai nupirkti už 866,5 tūkst. eurų paskolą, kurią UAB Ignalinos šilumos tinklams bankas davė su rajono savivaldybės tarybos garantija. O nutylėta buvo sąmokslo teorijos esmė: paskolos bankui mokėjimo pradžia atidėta 5 metams ir išmokama ji bus per 10 metų. Kažin ar po 15-kos kūrenimo sezonų šie nauji katilai sklandžiai tebegamins šilumą Ignalinos miestui? Tokiu pat mokėjimo principu buvo nupirkti ir senieji katilai. Kiek galima kvailinti nelabai tuose katilų ir čipsų reikaluose susigaudančius ignaliniečius? Taigi už šiandien sumontuotus naujus katilus, kurie po 15 metų tikrai bus susidėvėję, galutinai bus atsiskaityta savivaldoje esant tikrai ne šios kadencijos merui – matematikui su nebylia jo dauguma. 

UAB Ignalinos šilumos tinklų problemos kartas nuo karto tik paknibinėjamos savivaldybės tarybos posėdžiuose ir vėl atidedamos geresniems laikams, kurie taip ir neateina. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, viena iš savarankiškų savivaldybės funkcijų yra šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. Laukiu ir niekaip negaliu sulaukti, kada šilumos tiekimo problemas ir galimus jų sprendimo būdus Ignalinos visuomenei suprantamai, be arogancijos ir paverkšlenimų dėl „buvusiųjų valdžioje“ priimtų sprendimų, paaiškins dabartinė vietinė valdžia, o ne kokia nors galimai sudaryta komisija. 

Taip pat labai laukiu gerbtino mero sudarytos komisijos išvadų dėl 2022 m. lapkričio 8 d. paskelbtų „Viešame mero kreipimesi“ įvardintų problemų. Pagal krikščioniškus papročius duoti pažadai įvykdomi ir skolos grąžinamos iki žiemos saulėgrįžos, t. y. šv. Kalėdų, kad naujais metais tai nepritrauktų skurdo. Nors prabėgo daugiau negu 40 dienų ir manau, kad mero duoti pažadai liks neįvykdyti, bet vis tiek įdomu. Gal pavyks duotus pažadus įvykdyti vėliau? Visgi ir aš esu tame kreipimesi įvardintos visuomenės narys.O baigdamas šį straipsnelį ir baigiantis 2022 m., pagal krikščionišką tradiciją noriu pasveikinti laikraščio „Mūsų Ignalina“ skaitytojus su artėjančiomis šventėmis ir paprašyti atleidimo už pasakytus blogus žodžius (parašiau šias metais keletą mūsų visų demokratiškai išrinktą valdžią kritikuojančių straipsnelių), kurie galimai juos skaičiusiems nepatiko. O senų nuoskaudų nėra prasmės perkelti į naujus metus. Svarbiau rasti ramybę ir laimę. To visiems ir linkiu.

3 komantarai (-ų)

  1. Vidmantai, katilinė papildomus pinigus jau gavo ir kokia čia dar gali būti komisija- tikslas pasiektas. Meras dabar kartu su būsima administracijos direktore važinėja po seniūnijas ir seka pasakas, kaip pvz., praganyti kelių fondo pinigai (virš milijono) niekur neprapuls – jie bus panaudoti vėliau. Žinoma, jie bus panaudoti, tik kituose rajonuose, o Ignalinoje Aukštaičių kvartale ( prie Viados), Budrių kvartale šaligatviai dar ilgai bus be plytelių, trinkelių dangos.

    • Keistas mero ir ale būsimos direktorės aiškinimas apie finanansus. Jie liaudžiai aiškina kaip apie savo piniginę – jei jau iš kur nors už ką nors gavai – neprapuls, galėsi sunaudoti vėliau ir bet kur. Savivaldybės metų biudžetas suplanuojamas taip, kad visos lėšos iki nulio turi būti panaudotos tų metų darbų, veiklų atlikimui. Nepadarei darbų – nėra nei rezultato nei pinigų. Po Naujųjų vėl bus suplanuotas naujas biudžetas kur metų biudžeto pajamos bus lygios visų metų išlaidoms. Jau kelinti metai rajono valdžia tik kilnoja neįgyvendintus projektus iš 2000 m. į 2021m. po to į 2022 m. ir vėl skiria pinigus jų įgyvendinimui. Tik už tuos pinigus – darbus kuriuos buvo galima atlikti prieš tris metus, kitamet – neišeis.

  2. Prieš metus meras Justas Rasikas savo FB paskyroje rašė:
    Jonai,….. „dabar supratau, kodėl po tamstos apsilankymo stoties bei Ignalinos seniūnijos wc reikėjo remontuoti dangčius ir plauti try…“ Tai dabar gal nuo melo permelavimo meras Justas Rasikas pratry… Tai negi dabar vargšelis Baltakis visuose wc kur apsilankė meras turės remontuoti dangčius ir plauti jo try…


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here