Skip to content

Kuriame Ignalinos rajono sveikatos centrą

www.ignalina.lt

Įgyvendindama Lietuvoje Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotą sveikatos apsaugos reformą, kurios vienas tikslų yra savivaldybėse įsteigti Sveikatos centrus, ir siekdama sutelkti į vieną tinklą rajone teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, Ignalinos rajono savivaldybės administracija parengė ir artimiausiame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje teiks svarstyti sprendimo projektą ,,Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Ignalinos rajono ligoninę prijungiant prie viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos.“ Tikslas – prijungti viešąją įstaigą Ignalinos rajono ligoninę prie viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos, siekiant sukurti vieną įstaigą ir taip pagerinti Ignalinos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą bei optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą pagal gyventojų poreikius, didinti sveikatos priežiūros įstaigos veiklos efektyvumą.

Ignalinos rajono ligoninės vadovai ir kolektyvas kėlė nemažai klausimų bei nuogąstavo dėl būsimo darbo vienoje įstaigoje, todėl pabrėžiame, kad prijungimas – tai juridinio asmens prijungimas prie kito juridinio 

asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos, todėl:

* vykdant prijungimą tiek ligoninės tiek poliklinikos darbuotojams bus išsaugotos visos medicinos personalo darbo vietos, netgi planuojama jų įsteigti daugiau;

* darbo sutarčių sąlygos: darbo laikas, darbo užmokestis, darbo pareigos, įgytos socialinės garantijos: darbo stažas, atostogų dienos – nesikeis.

Pabrėžiame, kad įstaigos dydis, jos teikiamų paslaugų kiekis ar gaunamas finansavimas neturi įtakos reorganizavimo procesui, todėl Ignalinos rajono ligoninės prijungimas prie Ignalinos rajono poliklinikos yra tinkamas reorganizavimo būdas. 

Kalbos apie ligoninės uždarymą yra netiesa. Ligoninė ir toliau vykdys tas pačias funkcijas tame pačiame pastate. 

Sukurtas Ignalinos rajono sveikatos centras palengvins pacientų srautų reguliavimą, užtikrins sklandesnį šeimos gydytojų darbą, gyventojams bus prieinamas visas nustatytas paslaugų paketas. Esant reikalui šeimos gydytojai dėl pacientų sveikatos būklės galės iš karto pasikonsultuoti su gydytojais specialistais. Įkūrus Sveikatos centrą, sveikatos paslaugas bus galima gauti patogiau ir greičiau, jų organizavimas, teikimas ir koordinavimas vyks vieno langelio principu. Bus įkurta atvejo vadybininko pareigybė. Šis specialistas padės, konsultuos pacientams iškilus klausimų.

Įgyvendinus įstaigų reorganizaciją, įsteigus Sveikatos centrą, bus sudaryta galimybė pritraukti daugiau ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų atnaujinti materialinę bazę, infrastruktūrą ir investuoti į žmogiškuosius išteklius. Į funkciniu pagrindu veikiantį Sveikatos centrą Ignalinos rajono savivaldybei planuojamos investicijos  siektų  556 524 Eur. Papildomai būtų skiriama dar 411 770 Eur, jeigu būtų steigiamas Sveikatos centras ir jam priskirtas sveikatos priežiūros paslaugas (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas) teiktų vienas juridinis asmuo. Bendra investicijų suma būtų 968 294 Eur.

Savivaldybės administracija

1 komentaras

  1. Vadinasi grįžtame į senus laikus(1975m.),kai Ligoninei ir Poliklinikai vadovavo vienas žmogus vyr.gydytojas,o tie patys gydytojai dirbo ir ligoninėj ir poliklinikoj, o ligoniai buvo siunčiami į skyrius ir stebėjimui, ir gydymui, ir eilių nebuvo.Dabar problema ta, kad liko dirbti 70-80m. ,o jaunų specialistų sunku prisikviesti! Manau einama prie gydymo įstaigų privatizacijos!


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here