Skip to content

Seniūnaičių rinkimai: sumaištis, nepagarba provincijos žmogui

Lina RAGINYTĖ

Dauguma šalies ir rajono gyventojų jau įprato, kad kažkur jų aplinkoje be merų, jų pavaduotojų, patarėjų, seniūnų ir visokių specialistų dar yra ir seniūnaičiai. O štai kas jie tokie ir ką jie veikia – žino vos vienas kitas. Lapkričio 3 d. rajono savivaldybei gyventojų skaitomoje NAUJIENŲ skiltyje paskelbus apie seniūnaičių rinkimus, kai kurie visai nesureagavo, o kai kurie ėmėsi aktyvių veiksmų: teikė kandidatus, rinko parašus. Viskas gal ir būtų praslinkę tyliai ir ramiai, jei kai kurie žmonės rinkimų organizavimo tvarkoje nebūtų įžvelgę nepagarbos provincijos žmogui. Redakciją pasiekė skundas ir skambučiai iš Dūkšto, N. Daugėliškio, Ignalinos ir Mielagėnų seniūnijų. Galima sakyti, kad anoks rūpestis tie seniūnaičiai, bet būtent jų rinkimai atskleidė žiojėjančias mūsų šalies ir rajono žaizdas, kurias palikus likimo valiai – pasekmės gali būti skaudžios ir ilgalaikės. 

Kas gi tas seniūnaitis?

Siekiant skatinti vietos bendruomenes aktyviau ir veiksmingiau dalyvauti savivaldoje, spręsti gyvenamojoje vietoje kylančius klausimus ir problemas, jau nuo 2008 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato galimybę iš gyvenamųjų vietovių ar jų dalių sudaryti seniūnaitijas, kurioms atstovauja seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies pačios bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymais nustatytas teises ir pareigas. Mūsų rajonas suskirstytas net į 46 seniūnaitijas, kurioje veikia po vieną seniūnaitį. Seniūnaitis aktyvina vietos bendruomenę ir atstovauja kolektyvinius bendruomenės klausimus vietos valdžios institucijose.

Vykdydamas savo funkcijas seniūnaitis:

 • atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;
 • skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamąsias vietoves, plėtoti ir organizuoti vietos kultūrinį, sportinį, visuomeninį gyvenimą;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu ir kitais savivaldybės ar valstybės institucijų atstovais;
 • turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais;
 • sueigoje seniūnaičiai sprendžia, ar tikslinga įgyvendinti projektus, kuriuos teikia seniūnaitijų teritorijose esančios bendruomeninės organizacijos;
 • turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;
 • dalyvauja savivaldybės tarybos komitetų, savivaldybės tarybos komisijų darbe;
 • dalyvauja konkursų į seniūno pareigas komisijos darbe;
 • gali dalyvauti svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja seniūnaičių sueigose, jose seniūnaičiai aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos;
 • svarsto kitus svarbius klausimus;
 • seniūnaitis gali gauti išmoką su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms apmokėti;
 • seniūnaitis renkamas 4 metams.

Suprantama, kad seniūnaitis turi būti ne tik geras žmogus, bet ir aktyvus, išprusęs, galintis išsakyti ir argumentuotai apginti visuomenės, t. y. konkrečios seniūnaitijos interesus. 

Kodėl iki šiol gyventojai taip ir nežinojo seniūnaičių pareigų ir galimybių – nežinia. Labai norintys visada informacijos gali rasti internete, tačiau ar visi turi laiko ir noro tiesiog naršyti internete, tikėdamiesi, gal ką nors įdomaus surasią. 

Tačiau puikiai apie seniūnaičių veiklą ir pareigas žino seniūnai, kurie tam tikra prasme ilgą laiką naudojosi šia privilegija. Dažnas seniūnas pats įtikindavo kurį nors bendruomenės narį kandidatuoti, paskui pakvietęs į rinkimus apdorodavo rinkėjus gražia ir įtaigia įžangine kalba, o tada suskaičiuodavo balsus už seniūnaitį, kuris, kaip sako patys seniūnai, „nekeltų šaršalo ir problemų“. Štai tokiu būdu buvo ritamasi į priekį ir imituojama atstovavimo visuomenei politika. Tačiau, kaip sakė viena Ignalinos seniūnijos gyventoja, „kiek gi galima kvailinti tą kaimo žmogų ir nerodyti nei trupučio pagarbos jam“. 

„Aš nesakau, kad kažkokie netinkami seniūnaičiai buvo ar dabar kandidatuoja. Ne. Aš sakau, kad pats požiūris į seniūnaičių rinkimus ir rinkėjus yra nepagarbus. Kodėl valdžia galvoja, kad kaimo žmogus nepajėgus pats išsirinkti kandidato, įvardinti rūpesčių ir išsakyti lūkesčių, priimti sprendimų?“, – retoriškai klausia moteris. 

Pirmasis skundas dėl terminų ir informavimo

Raštu skundą rajono valdžiai ir į redakciją atsiuntė rajono savivaldybės tarybos narė Jūratė Rudokienė. „Vadovaudamasi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-187, Ignalinos rajono savivaldybė 2023 m. lapkričio 3 d. visuomenės informavimo priemonėje, t.y. Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje, paskelbė informaciją apie organizuojamus seniūnaičių rinkimus. 2023 m. lapkričio 7 d. informacija apie organizuojamus rinkimus paviešinta Ignalinos rajono laikraštyje „Mūsų Ignalina“. Informacija apie rinkimus pasirodė ir socialiniame tinkle FB, tačiau primename, kad socialinis tinklas nėra oficiali visuomenės informavimo priemonė.

Rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos apraše skelbiama, kad „Seniūnaitijos gyventojai turi teisę siūlyti kandidatus į seniūnaičius nuo rinkimų datos paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse. Kandidatų siūlymų į seniūnaičius terminas – ne trumpesnis kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir baigiasi likus 3 (trims) darbo dienoms iki rinkimų dienos“.

Ir tame pačiame rinkimų organizavimo apraše pridedamas rikimų organizavimo grafikas, kuriame nurodoma konkreti rinkimų diena. Dūkšto seniūnijos Kaniūkų seniūnaitijoje rinkimai vyksta jau 2023 m. lapkričio 13 d., kiti – 14 d. ir t. t. 

Patikslinus informacijos pateikimo datas, akivaizdu, kad nesilaikyta terminų, kurie nurodyti rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos apraše. Nuo informacijos paskelbimo (2023-11-03) apie organizuojamus rinkimus iki pirmųjų rinkimų Dūkšto seniūnijoje (2023-11-13) praėjo vos 7 d., o ne 10 d., kaip nurodyta apraše. 

Spaudoje, kaip jau minėta anksčiau, informacija paviešinta dar vėliau.“

Įdomu tai, kad dar 2023-11-11 (šeštadienį) rajono savivaldybės interneto svetainės NAUJIENŲ skiltyje, peržvelgus visus skelbimus iki 2023-10-26, informacija apie seniūnaičių rinkimus buvo patalpinta tik 2023-11-03, o jau 2023-11-12 (sekmadienį) atsirado skelbimai ankstesnėmis (spalio 30 ir 31 d.) datomis. 

Kur iki tol slėpėsi ar buvo paslėpti tokie svarbūs visuomenei skelbimai – nežinia, bet tikime, kad atsakingi asmenys išsiaiškins.

Bus daugiau. 

P.S. Kviečiame gyventojus pateikti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos el. p. mi@ignet.lt arba tel. 8 611 61437. 

1 komentaras

 1. Iš seniūnaičių pareigų: seni8naitis „atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams”. O kaip vertinti seniūnaičio pastangas susitvarkyti kelią į savo sklypą ir visai ne savo atstovaujamoje seniūnaitijoje.?


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje